Михайло Сергійович Грушевський

(1866 – 1934)

історик, організатор української науки, літературознавець, соціолог, публіцист,

письменник, політичний, громадський і державний діяч.

Голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917–1918)


В історії України Михайло Сергійович Грушевський виступає як один з провідних суспільно-політичних діячів і батько першої української держави в 20-му столітті. Він становить епоху українського національно-державного відродження, яка охоплює усі головні ділянки українського життя і його динамічну боротьбу за самобутність української нації і її культури.

Період Української Центральної Ради (березень 1917 – 1918 рр.) – найвищий злет політичної, громадської і державної діяльності Грушевського. Він став головним ідеологом української революції, творцем її концепції й разом з Українською Центральною Радою пройшов шлях від вимог обмеженої національно-територіальної автономії до становлення самостійної України.

20 березня. 1917 р. Українська Центральна Рада у Києві заочно обрала Грушевського головою. Михайло Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів. 26 березня вернувся з Москви до Києва. У Києві намагався надати стихійному українському рухові організованості, ставив питання про культурне відродження українського суспільства. 27 березня виступив на Київському кооперативному з’їзді з вимогою національно-територіальної автономії України у федеративній Російській республіці, вважаючи це найближчим шляхом до самостійності України.

23 червня 1917 р. М. Грушевський брав участь у проголошенні I Універсалу Української Центральної Ради. Звернувся до всіх українців із закликом самостійно організовуватися та братися до негайного закладення підвалин автономності. Як голова Української Центральної Ради добивався від Тимчасового уряду поступок Україні. 7 листопада 1917 р. збройний переворот більшовиків у Петрограді і невизнання ними Української Центральної Ради поклали край ілюзіям Грушевського про перетворення Росії на федеративну республіку. 20 листопада 1917 Українська Центральна Рада під головуванням Грушевського III Універсалом проголосила Українську Народну Республіку. Наступ більшовиків на Київ викликав появу IV Універсалу Української Центральної Ради. 24 січня 1918 на засіданні Української Центральної Ради під головуванням та на пропозицію Грушевського Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, вільною і суверенною державою українського народу.

Значну увагу М. Грушевський приділяв конституційному процесові в Україні.Він особисто брав участь у розробці Конституції Української Народної Республіки, яка була прийнята 29 квітня 1918 р.Але після державного перевороту на чолі з П. Скоропадським М. Грушевському довелося перейти на нелегальне становище. Ліквідація Української Центральної Ради поклала край державній діяльності М.Грушевського.У підпіллі він здебільшого займався науковою працею, брав участь в обговоренні питання про заснування Української академії наук.

Михайла Грушевського можна назвати головним будівничим української держави в період національно-демократичної революції, а універсали Центральної Ради – головним фундаментом державотворення в цей час.

 

Література

Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського / упоряд. А.П.Димиденко. – Київ : Веселка, 1992. – 551 с.: іл.

Верстюк, В.Ф. Грушевський Михайло Сергійович // В. Ф. Верстюк. Діячі Української Центральної Ради / В. Ф. Верстюк, Т.С.Осташко. - Київ,1998. - С.20 – 32.

Верстюк, В.Ф. Українська Центральна Рада /В.Ф.Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997 . - 344 с.

Верстюк, В.Ф. Українська Центральна Рада : період становлення // Український історичний журнал . – 2007. - №2 – С. 23 – 46.

Гриценко, Ф. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні ( кінець 1917 р. – початок 1919 р. ) / А.П.Гриценко. – Київ,1993. – 101 с.

Грушевський, М.С. На порозі Нової України: гадки і мрії / М. С. Грушевський . – Київ : Наук. думка, 1991 . – 128 с.

Грушевський, М.С. Новий період історії України / М.С.Грушевський. – Київ : Либідь, 1992. – 46 с.

Ковальчук, М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху // Пам'ять століть. – 2007. - № 6. – С. 77 – 96.

Скальський, В. В. Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі Української революції // Український історичний журнал. – 2008. - № 1. – С. 46 – 74.

Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917 – 1921 рр. спомини і роздуми / упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.

Яневський, Д.Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Д.Б.Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.