Володимир Кирилович Винниченко

(28(16).07.1880–06.03.1951)

український політик і державний діяч, письменник.


Один із лідерів української революції 1917-1921 рр., активний і дійовий український політик. Очолював Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП), бувголовою редакції «Робітничої газети». Керував роботою Українського національного конгресу, двох військових, селянського та робітничого всеукраїнського з’їздів. У травні-червні 1917 р. очолював українську делегацію, яка передала Тимчасовому урядові вимогу

Української Центральної ради (УЦР) про надання Україні автономії, вів переговори з делегацією Тимчасового уряду в Києві 11-12 липня 1917 р. Стояв біля витоків української державності, був членом та заступником голови УЦР, головою першого українського уряду – Генерального секретаріату Української Центральної Ради, генеральним секретарем внутрішніх справ, автором та співавтором усіх головних законодавчих актів УЦР, у т.ч. 4-х Універсалів.

31 січня 1918 р. під тиском міжпартійних розбіжностей подав у відставку з поста Голови Ради народних міністрів Української Народної Республіки (УНР) та залишив державну діяльність. Перебував в опозиції до влади гетьмана П. Скоропадського. 18 вересня 1918 р. став головою Українського національного союзу, відіграв провідну роль у підготовці протигетьманського повстання 1918 р. 14 листопада 1918 р. очолив Директорію УНР. В лютому 1919 вийшов з її складу, не погоджуючись з політикою орієнтації на Антанту. Виїхав за кордон, заявив про перехід на позиції комунізму, утворив у Відні Закордонну групу Української комуністичної партії.

1919–20 рр. Винниченко написав 3-томний мемуарно-публіцистичний твір «Відродження нації», де підбив підсумок своєї політичної кар’єри та виклав власні погляди наукраїнську революцію. Він вважав себе марксистом, але його погляди зазнали значного впливу зхідного лібералізму. У політичних уподобаннях Винниченко коливався між українською національною самостійницькою платформою і концепцією української радянської республіки.

Від кінця 1920-х рр. Винниченко жив у Франції, спочатку в Парижі, а 1933 р. придбав скромну садибу на півдні, в окрузі Канн, відійшов від політичного життя, займався літературною діяльністю, живописом.


 

 

 

 

 

 

Література

Верстюк, В. Ф. Винниченко Володимир Кирилович // Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – Київ, 1998. – С. 32–43.

Верстюк, В. Ф. Українська Центральна Рада / В. Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 344 с.

Верстюк, В. Ф. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 23–46.

Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі бібліогр. нариси : довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2011. – 391 с. : іл.

Винниченко, В. К. Відродження нації : в 3 ч. Ч. 1 : Революційна організація державности й морально-правової влади / В. К. Винниченко. – Київ ; Відень, 1920. – 348 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : в 3 ч. Ч. 2 : (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]) / В. К. Винниченко. – Київ ; Відень, 1920. – 328 с.

Винниченко, В. К. Щоденник : в 4 т. Т. 1 : 1911 – 1920 / В. К. Винниченко. – Нью–Йорк, 1980. – 500 с.

Винниченко й українська соціал–демократія / упоряд. та авт. передм. В. С. Лозицький. – Київ : Парлам. вид–во, 2008. – 280 с.

Володимир Винниченко : «Бо я–українець» : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка / упоряд. Т. С. Яровенко. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2011. – 512 с. : іл.

Володимир Винниченко : у пошуках естетичної особистої і суспільної гармонії / упоряд. Л. Залеська-Онишкевич. – Нью–Йорк, 2005. – 280 с.

Володимир Винниченко : утвердження українськості : дайджест-проект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, С. Михиди та ін. / упоряд. Т. С. Яровенко. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 432 с.

Невідомий Винниченко / авт. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Хроніка-2000, 2010. – 536 с. – (Українські пропілеї).

Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна» : 1917-1920 рр. Постаті / В. Ф. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.

Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. : спомини і роздуми / упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.