Володимир Іванович Вернадський

(28 лютого 1863 – 6 січня 1945)

український філософ, природознавець, мислитель,

засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу, космізм


Діяльність видатної постаті ХХ століття – В. Вернадського, в Україні у період Української революції характеризується громадсько-політичною та організаційною роботою

У 1918 році 54-річний вчений приїхав до Києва за часів Скоропадського, де створив Українську Академію наук у приміщенні пансіонату Левашової, став академіком і першим її ректором, організував першу в країні національну наукову бібліотеку (нині бібліотека ім. Вернадського), подарував Україні власну бібліотеку, а також очолив комісію з питань вищої школи.

13 вересня 1918 року на засіданні комісії за доповіддю Вернадського ухвалили заснувати щорічні асигнування на наукові роботи, експедиції тощо. Комісія подбала про Ботанічний сад Києва, про створення Геодезичного інституту, розробила Статут академії. У жовтні Вернадського обрали першим президентом Української Академії наук (УАН). Фізико-математичне відділення академії прийняло тематику Вернадського – почалося створення біогеохімічної лабораторії.

Восени 1919-го вчений-політик, щоб не допустити повернення більшовиків до Києва, поїхав до столиці Білого руху – Ростова-на-Дону і вів там переговори.

Вернадський захворів на висипний тиф і всю зиму 1919–1920 років лікувався. У 1920 році його обирали ректором Таврійського університету.

Він міг не поділяти погляди керманичів урядів доби українських визвольних змагань, негативно ставився до «білих» і до більшовиків, проте, попри все не змінював свої переконання, що «наукова робота проходить без зв’язку з політичним життям, яке неміцне і плинне, а має корені в глибині духовного життя країни».

 

Література

 

Вернадський, В. І. Вибрані праці. / В. І. Вернадський. К : Наук. думка, 2005. – 302 с.

Верстюк, В. Ф. Українська Центральна Рада / В. Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 344 с.

Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі бібліогр. нариси : довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2011. – 391 с. : іл.

Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна» : 1917–1920 рр. Постаті / В. Ф. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.

Тома, Л. В. Володимир Вернадський / Л. В. Тома. К. : Укрвидавполіграфія, 2012. 126 с.

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський. – К. 2003. – 410 с.

Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. : спомини і роздуми / упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.