Нові видання про край у 2010 році

Мовчан, В. П. Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села – історія України: іст.-краєзн., худож. пубіцист. оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник. – К. : КВІЦ, 2010. – 711 с. : ілюстр.

 

Науково-популярне видання, яке чи не вперше в Україні являє собою таку велику за обсягом і розлогу історію села, що переплітається з історією всієї України. Велика кількість ілюстрацій органічно доповнює оповідь, унаочнює згадані в книзі події, розповідає про багатьох людей. Цей розкішний фоліант з’явився завдяки багаторічній роботі авторів, які намагалися на прикладі одного села, що кореспондується з історією більших регіонів – Тальнівщини, Черкащини, України в цілому, – показати все розмаїття духовної та матеріальної цивілізації українців. Вміле поєднання наукової точності, глибокого знання місцевого матеріалу, спогадів земляків з публіцистичною, художньою образністю і поетичним словом пояснюється тим, що над книгою працювали палкі патріоти, залюблені в рідне село доктор еко-номічних наук Володимир Мовчан, журналіст і поет Іван Нерубайський, краєзнавець Василь Олійник.