Нові видання про край у 2013 році


Не підлягає забуттю : нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941 – 1944) : зб. наук. ст., док., матеріалів та спогадів / кер. проекту О.А. Воронкіна ; упоряд. : В.М. Мельниченко, Т.А. Клименко, Г.М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 366 с. : іл.

 

Наукові статті, документи, матеріали та спогади очевидців, що складають основу збірника «Не підлягає забуттю : нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941 – 1944)» розповідають читачам про нацистський окупаційний режим на території Черкаської області, який тривав з липня 1941 року по березень 1944 року. На конкретних фактах,значна частина яких оприлюднюється вперше, показана жорстокість окупантів, страждання і муки, які довелося пережити населенню краю в роки воєнного лихоліття. У книзі розкривається справжня суть «нового порядку», який гітлерівці запроваджували в Україні, відводячи їй роль невичерпного постачальника продовольства, енергоносіїв, сировини та дешевої і безправної робочої сили.

Книга розрахована на широку читацьку аудиторію, буде цікавою всім, хто не байдужий до минулого свого рідного краю.

Хоменко, В.М. «Не забудьте пом’янути…» /Володимир Хоменко. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 50 с. : іл.

 

Нова книга історика і журналіста В. Хоменка розповідає про дитячі роки Тараса Шевченка, про відвідування поетом рідного краю, про вшанування геніального земляка на його малій батьківщині.

Тема Шевченко і Звенигородщина цікавить автора давно. В. Хоменку пощастило стати не тільки самовидцем, а й учасником шевченківських святкувань на Звенигородщині впродовж останнього півстоліття.

За часів російського царизму імперія бачила в Шевченкові лише ворога тодішнього державного ладу. А в радянську добу траплялося немало химерного у вшануванні поета: більшовики «привласнили» його й намагалися використати для укорінення своєї ідеології. Це неспростовані факти, про які треба знати. І автор про це розповідає в книжці «Не забудьте пом’янути…».

Видання адресоване всім, хто цікавиться видатною постаттю – Т.Г. Шевченком.

Хоменко, В.М. Заліське : із джерел духовності Тальнівщини / Вололодимир Хоменко ; [відп. ред.. С. Вашецька]. – К. : Арт Економі, 2013. – 50 с. : іл.

 

Володимир Хоменко – історик, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки краєзнавців України є автором книги «Заліське». Автор подає окремі сторінки минувшини Заліського на Тальнівщині, згадує село свого дитинства.

Свою книгу автор написав для того, щоб віддати шану тому селу, звідки родом, де виріс, де живе його велика рідня.

Книга містить короткі довідки з праісторії краю - Трипільської культури до сьогодення. Автор з повагою згадує односельців, котрі залишили яскравий слід у історії села.

Видання містить фотографії видатних постатей Заліського.

Книга стане у пригоді учням, студентам, тим, хто цікавиться історією рідного краю.

Журавка : минувшина, сьогодення, особистості. - Черкаси : Аріес, [2013?]. – 48 с. : іл.

 

Кожна людина, яка поважає себе та інших людей, повинна знати, цінувати і примножувати історію рідного краю, духовні та матеріальні здобутки його людей, бути не байдужою до долі рідної землі.

Книга «Журавка» має на меті виховувати молоде покоління на добрих зразках життя і праці тих людей, які народилися в Журавці та зуміли реалізувати свої знання і здібності у різних галузях. Молодим не так прост утвердитися в суспільстві, тому їм потрібно вчитися бути цілеспрямованими і спроможними всебічно розкритися у житті, застосувати свої таланти і величчя.

Видання стане у пригоді учням, широкому колу читачів, всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Нераденко, Т.М. Таємниці Молюхова Бугра, або Про що розповідають археологічні знахідки черкаських школярів /Тетяна Нераденко ; Черкас. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 287 с. : іл.

 

Видання є результатом 15-річної роботи учнівської археологічної експедиції «Молюхів Бугор» (1998 – 2013 рр.), в роботі якої брали участь черкаські та київські школярі й студенти.

В першій частині книги розповідається про експедиційні будні, цікаві археологічні відкриття, унікальні археологічні знахідки, які дають чудові можливості для відтворення життя на давньому поселенні Молюхів Бугор в заплаві Тясмину в V – ІІІ тисячоліттях до н.е., для історичної реконструкції доби неоліту та енеоліту в Середньому Подніпров’ї, Україні, Східній Європі.

Друга частина видання присвячена публікації наукових досліджень учасників експедиції, які проводилися за результатами розкопок Молюхова Бугра в системі Малої академії наук України під керівництвом Т.М. Нераденко.

Видання призначене широкому колу дитячої та юнацької аудиторії, школярам, студентам, а також вчителям, краєзнавцям, всім, хто цікавиться давньою історією Черкащини і України.

Ненада, М.М. поріднені долею : худож.-докум. нарис / М.М. Ненада ; [упоряд. М.М. Ненада]. – [Черкаси] : Прес-Інфо, 2010. – 326 с. : іл.

 

Автор книги, використовуючи численні архівні матеріали, розкриває відомі та маловідомі сторінки життя села Руська Поляна на Черкащині. Розвиваючи тему, М.М. Ненада приділяє велику увагу долям багатьох селян, реальним подіям минувшини й сучасності. Згадує про своїх рідних, тому що добре знав їх життєву дорогу і хотів відобразити поруч з ними їх час. Автор відшукав та використав матеріали про тих, хто загинув від кулі загарбників. Розповідь зачепила освітян, які навчали найчисельнішу частину учнів, працівників спортивно-масової та культосвітньої роботи, воїнів-інтернаціоналістів, цілинників, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, медичних працівників, відомих артистів, науковців.

Численні фотоматеріали допоможуть об’єктивно сприймати текс видання.

Книга адресована тим, хто цікавиться історією рідного краю.

Білецький, Ф.Ф. Розкажи мені, Тікичу…: Буки від давніх часів до сьогодення /Феофан Білецький. – Черкаси: ІнтролігаТОР, 2012. – 279 с.:іл.

 

Науково-популярне видання висвітлює історію селища Буків, що на Маньківщині.

Автор залучив нові та критично використав відомі джерела, вдався до уточнень, окремих узагальнень, порушив ряд загальнонаціональних проблем, подав велику за обсягом і розлогу історію села, що переплітається з історією всієї України. Ілюстрації та фотографії ще глибше доповнюють розповідь, унаочнюють описані в книзі події, допомагають згадати багатьох людей, рідні краєвиди, ще раз торкнутися серцем славної минувшини рідного краю. Додаткові матеріали, використані краєзнавцем, роблять видання ще змістовнішим і цікавішим.

Журналіст, літератор, поет, краєзнавець Феофан Білецький прагнув, щоб у душі читачів ще більше розгорілася іскрина тепла й любові до своєї малої батьківщини, щоб люди внесли свою частку в її розквіт і не забували частіше вирушати на побачення з Гірським Тікичем, з Буками, де «… навіть небо ближче до землі, і зорі залюбки у Тікичі хлюпочуть…».

Книга розрахована на краєзнавців, істориків, студентів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю

Грекало, Д.П. Паланка біля Нетечі: іст.-соціол. дослідж. с. Хвильово-Сорочин (XVIII – поч. ХХІ ст.) /Дмитро Грекало. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 301 с.: іл.

 

Історико-соціологічні дослідження села Хвильово-Сорочин Золотоніського району знайшли своє відображення у цій книзі Д.П. Грекала. Паланка – адміністративно-територіальна одиниця козацького війська, центр округи з декількома зимівниками (поселення, де господарювали козаки, коли не було військових дій).

Дана книга уособлює той багатий матеріал, який накопичувався століттями. Тут є цікаві розповіді про сиву давнину, життя наших предків, про героїчну боротьбу за визволення краю, про односельчан-фронтовиків; подається інформація про видатних людей, відомих земляків, що ввійшли в історію краю.

Додатки, що містяться в кінці книги, допоможуть глибше ознайомитися з даною місцевістю та родоводами окремих відомих козаків.

Книга має фото- та ілюстративні матеріали і розрахована на істориків, краєзнавців, студентів, всіх, хто шанує історію свого краю і прагне глибше її пізнати.

Корсунь староденний /Степенькіна П.Я., Дремлюк С.П., Ніколенко А.Г. [та ін.]; [КорсуньШевченків. держ. іст.-культ. заповідник]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. – 447 с.: іл.

 

Кожне місто, як і людина, повинне мати свою історію. Ще у 1841 р. Т.Г. Шевченко дав місту Корсуню досить влучну характеристику, назвавши його «староденним».

Вперше в українській історіографії ґрунтовно досліджено історію міста Корсуня-Шевченківського: його заснування, становлення та розвиток в контексті історії України. Ці дослідження містить дана книга. На основі архівних джерел, літератури, спогадів та свідчень сучасників авторам вдалося поєднати минуле і сьогодення старовинного міста, розповісти про вулиці та його мешканців.

Книга багатоілюстрована, має цікаві фотоматеріали. Міститься список літератури, який має ще ніким не опубліковані матеріали та раніше використані джерела.

Видання розраховане для краєзнавців, істориків, студентів та тих читачів, які хочуть краще пізнати історію рідного краю.

Хоменко, В.М. Звенигородка: [іст. хроніка] /Володимир Хоменко. – Черкаси: ІнтролігаТОР, 2012. – 67 с.: іл.

 

Нині не знайти жодного українця, який не чув би про Звенигородку. Давнє місто з часів Київської Русі, тепер «стольний град» Шевченкового краю.

Книга містить матеріал про місто над тихоплинним Тікичем, його минувшину, діяння славних земляків – звенигородців, які боронили рідну землю від численних набігів – ординських та інших чужинецьких зайд, брали участь у визвольних походах під керівництвом Богдана Хмельницького, у селянському повстанні 1768 – 1769 років, а пізніше відроджували Вільне козацтво, воювали на фронтах Другої світової війни.

Автор видання – журналіст, історик, краєзнавець, пропонує читачеві використовувати книгу, як путівник у минуле славнозвісного міста, і адресує її усім пошановувачам історії рідного краю.

Гаврилюк, О.М. Таємниці минулого козацької Лисянки /Олександр Гаврилюк; [за ред. В. Сергійчука]; Лисян. район. козац. т-во [та ін.]. – К.: Сергійчук М.І., 2012. – 306 с.: іл. – Бібліогр.: С. 207 – 254.

 

Книга на документальній основі відтворює історичне минуле Лисянщини кінця XVI – XVIII століть, з моменту утворення та становлення козацького міста-фортеці Лисянки до ліквідації Речі Посполитої.

Саме тут, на межі Дикого поля, староста канівський і черкаський Дмитро Вишневецький об’єднав розпорошені по дніпровських плавнях низовців, прищепив їм добрі навички військового ремесла, визначив напрям творення власне української збройної сили, що мала органічний зв’язок із землею.

Автори звертають нашу увагу на те, що саме лисянські козаки були одними із творців перших грандіозних успіхів національно-визвольної революції на початку становлення незалежної козацької держави, звільнення православної віри від католицизму й оформлення вітчизняних збройних сил на території Гетьманщини.

Видання призначене для істориків, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історією козацької та гайдамацької доби.

Дяченко, Л.Я. Історія Христинівщини /Л.Я. Дяченко. – К.: Фотопрінт, 2012. – 243 с.: іл.

 

У книзі досліджується історія Христинівщини з часів трипільської культури і до наших днів. Для написання даного видання були використані джерела інформації з Державного історичного архіву України, які не використовувалися попередніми дослідниками. Вперше представлений автором період Київської Русі, ґрунтовно викладений період козацтва, подані пояснення назв кожного із 30-ти сіл Христинівщини, часи їх осадження, прізвища і здобутки основних землевласників по кожному селу. Наведені приклади цікавої давнини, складнощі і досягнення радянського періоду та вміщені короткі біографічні довідки про визначних людей Христинівського краю.

В кінці книги подані цікаві додатки та бібліографічні списки літератури до кожного з сіл краю.

Книга добре ілюстрована і розрахована на істориків, краєзнавців, студентів та широкий загал читачів.

Іващенко, Ф.І. З минулого козачих сіл (Кропивна, Деньги, Хвилівка) /Ф. Іващенко. - Золотоноша: Полігр. п-во, 2010. – 70 с.: іл.

 

Хто ми? Чиї ми діти? Хто наші предки? Про це, на жаль, мало хто знає. Те ж саме можна сказати і про історію села. Лише окремі села Золотоніщини пам’ятають дещо про свою минувшину.

Книга доводить, що не все заросло травою забуття, обов’язково існують сліди, їх треба лише відшукати.

На основі архівних відомостей, наукових праць, переказів, топонімічних матеріалів розкриваються маловідомі і зовсім невідомі широкому колу читачів деякі сторінки історії козачих сіл колишнього військово-адміністративного Кропивнянського полку – Кропивни, Деньгів, Хвилівки.

Видання має ілюстрації, додатки, бібліографічні списки літератури до даних населених пунктів; розраховане на краєзнавців, студентів та широкий загал читачів.

Зруйновані долі: [зб. спогадів] Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність» Черкас. осередок; [уклад. О.А. Воронкіна та ін.]. – Черкаси: Вертикаль, 2012. – 178 с.: іл.

 

Останнім часом однією з найпомітніших ознак суттєвих змін у суспільній свідомості став величезний інтерес до історії, до її складних, трагічних сторінок. Такими є й роки Другої світової війни - роки, кожен день, кожну годину яких оплачено тисячами людських життів і величезними матеріальними втратами.

Книга «Зруйновані долі" – це збірка спогадів людей, яких примусово вивезли під час війни до Німеччини (так званих остарбайтерів).

Це розповіді колишніх військовополонених, які дивом вижили у концентраційних таборах «Освенцім», «Дахау», «Бухенвальд» та ін. Матеріали, що ввійшли до книги, збиралися упродовж декількох років працівниками Черкаського осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взвємодія і толерантність».

Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією Другої світової війни.

Хрисанф Петрович Ящуржинський: біобібліогр. покажч. /Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]; [уклад. О.З. Силка, Л.І. Синявська; наук. ред.. В.В. Масненко]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2011. – 67 с. – (Бібліографія вчених України; вип. 2).

 

Бібліографічний покажчик містить відомості про українського історика, археолога, етнографа, педагога Х.П. Ящуржинського (1852 – 1923 рр.), про його праці, що вийшли друком як окремі видання, у періодиці чи у складі збірок.

На імені Хрисанфа (Хризанта, Кресана, Христофора) ще донедавна лежало тавро забуття. Він жив у другій половині ХІХ – у першій третині ХХ ст. та ввійшов у історію як народознавець, фольклорист, українофіл, науковець, який працював у складний період становлення української національної історичної науки.

У покажчику відображений матеріал про життєвий і творчий шлях дослідника – роботи з оцінками його діяльності, відгуки, рецензії на публікації та усні повідомлення, згадка про участь у роботі наукових товариств.

Книга буде корисною науковцям, викладачам, усім тим, хто цікавиться слов’янською філологією, історією, археологією Криму та етнографією Черкащини.

Залізнякові читання: [матеріали] Четвертої наук. краєзн. конф., [с. Медведівка, 2012 р.] /Нац. іст.-культ. заповідник «Чигирин» [та ін.]; [за ред. Н.П. Лавріненка]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 321 с.: іл.

 

Проект «Залізнякові читання» започатковано 2009 року для вшанування героїчного подвигу Максима Залізняка – борця за волю українського народу, славетного гетьмана України. Чотири роки поспіль збираються дослідники рідного краю з Черкащини, Київщини, Полтавщини, Кіровоградщини у стінах Медведівської ЗОШ імені Максима Залізняка.

У цьому збірнику представлено краєзнавчі дослідження учасників Четвертої наукової краєзнавчої конференції «Залізнякові читання». Матеріали згруповано у підрозділи: «Історія краю», «Етнографія», «Археологія», «Видатні земляки».

Книга буде корисною краєзнавцям, історикам, археологам, всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Людний, Ф.П. Фронтовими дорогами війни /Ф.П. Людний; [ред. Г.М. Капральська]. – К.: Україна, 2012. – 423 с.

 

У краєзнавчих дослідженнях останнього часу дедалі вагоміше місце посідає невичерпна тема Великої Вітчизняної війни і участі в ній наших земляків. І це цілком закономірно, адже долю мільйонів українців, а серед них і багатьох тисяч черкащан, обпалила своїм безжалісним вогнем ця найжорстокіша і найкровопролитніша в історії людства війна.

Книга розповідає про людей, які чесно і сповна виконали свій громадянський обов’язок, захищаючи Батьківщину від фашистських загарбників у роки Другої світової війни.

Автор книги – досвідчений педагог і невтомний краєзнавець, ветеран війни Федір Петрович Людний виконав велику дослідницько-пошукову роботу, збираючи і опрацьовуючи матеріали про наших земляків.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, широку громадськість нашого краю.

Краєзнавство Черкащини: збірник №9 /Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України; [ред. В.М. Мельниченко]. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 251 с. : іл.

 

Чергове число науково-популярного видання Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Воно містить матеріали з історії Черкащини. Це статті про відомих людей краю, історію міст і сіл, інформація про досвід дослідницької краєзнавчої роботи, поетичні твори, присвячені Черкащині. Їх автори – члени Національної спілки краєзнавців України та аматори краєзнавчої справи.

Видання розраховане на широку читацьку аудиторію, передусім – освітян, працівників культури, студентську та уч-нівську молодь.

На прабабусинім весіллі /[упоряд. Т.М. Горідько]. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. – 71 с.: іл.

 

Книга знайомить з весільною обрядовістю Городищини, як в минулому, так і в нинішній час. Вона знадобиться учителям – викладачам народознавства, літератури, а також краєзнавцям, працівникам закладів культури.

Хоменко, В.М. Звенигородщина /Володимир Хоменко. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. – 71 с.

 

Книга розповідає про історичні події на території Звенигородської землі з давніх часів до наших днів.

Видання адресоване вчителям історії, школярам, усім пошановучам історії рідного краю.

Лавріненко, Н.П. Максим Залізняк: (факти, міфи, зо-браження) /Назар Лавріненко. – К.: ЕММА, 2012. – 79 с.: іл.

 

На сторінках цього видання робиться спроба окреслити образ нашого славного земляка Максима Залізняка на основі накопичених упродовж останнього десятиліття різноманітних матеріалів. Звертається увага на такі невизначені біографічні моменти, як місце народження, вік, дата початку повстання, роль керівника і його політичний статус, причини поразки та доля після зради.

Юний краєзнавець Черкащини. Числ. 1 – 3 /Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]; [за ред. Т.М. Нераденко]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. – 282 с.

 

Збірник «Юний краєзнавець Черкащини» започаткований 2001 року з метою публікації науково-дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл м. Черкас та Черкаської області, вихованців Черкаського обласного та міського Центрів туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, учнів – членів Малої академії наук України.

Число 1 присвячене архітектурним та природним пам’яткам м. Черкас, число 2 – церквам і монастирям Черкащини, число 3 – визначним діячам історії та культури Черкащини.

Для широкого кола краєзнавчої громадськості, педагогів та учнів, усіх хто цікавиться історією рідного краю.

Юний краєзнавець Черкащини. Число 4 – 6 /Черкас. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України [та ін.]; [за ред. Т.М. Нераденко]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 330 с.

 

Число 4 збірника присвячене публікації тез фіналістів Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН 2003 – 2011 років в історико-географічному відділенні, число 5 – публікації краєзнавчих досліджень переможців Першого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини, число 6 – публікації краєзнавчих досліджень переможців Другого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини.