НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІV кв. 2011 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Відповідальність за створіння в Європі [Текст] : док. консульт. нарад з питань природ. довкілля Ради Єпископ. Конф. Європи (1999-2004) : [пер. з англ., нім., італ.] / Бюро з питань екол. Києво-Галиц. Верхов. Архієпископства УГКЦ [та ін.] ; [упоряд. і наук. ред. В. Шеремета]. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 290 с.

Комиссаров, Виталий Сергеевич. Зов Стоунхенджа. Шифровка из Космоса [Текст] / Виталий Комиссаров; [гл. ред. С. Н. Дмитриев. – М.: Вече, 2007. – 478 с.: ил. – (Великие тайны).

Тайная история человечества [Текст] / [авт.-сост. В. Потапов; ред. Т. П. Зыкова]. – М.: Мартин, 2008. – 495 с.: ил. – (Великие тайны и загадки мира).


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Жмакин, Максим Сергеевич. Энциклопедия удивительных фактов [Текст] / [М. С. Жмакин ; ведущий ред. Е. Лапенкова]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 255 с.: ил. – (Кунсткамера тайных знаний).

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Германия [Текст] : [путеводитель / гл. ред. В. Сыч]. – К.: Корреспондент, 2011. – 82 с.: ил. – (Европа на колесах).

Сер. путеводителей журн. „Корреспондент Гид Украина”.

Испания [Текст] : [путеводитель / гл. ред. В. Сыч ; авт. текста И. Илюшина, В. Сыч]. – К.: КП-Пабликейшнс, 2011. – 82 с.: ил. – (Европа на колесах).

Сер. путеводителей журн. „Корреспондент Гид Украина”.

Кипр [Текст] : путеводитель / [авт. текста Р. Р. Браун]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Мюнхен : Polyglott [и др.], 2000-2001. – 96 с.: ил.

Україна для шукачів пригод [Текст] = Ukraine for Adventurers : альбом – путівник / [ред. С. Зінчук, Л. Грейджер]. – К.: Дуліби, 2010. – 267 с.: ілюстр.

Тескт укр., англ.

Франция [Текст] : [путеводитель / гл. ред. В. Сыч]. – К.: Корреспондент, 2011. – 82 с.: ил. – (Европа на колесах).

Сер. путеводителей журн. „Корреспондент Гид Украина”.

Черкаси, Соснівка на листівках радянського періоду [Образотворчий матеріал] = Черкассы, Сосновка на открытках советского периода / [авт.-упоряд. С. Скорогляд]. – Черкаси: [Брама-Україна], 2011. – 56 с.: ілюстр.

Черкащина. Від краю до краю [Текст] : турист. путівник / [авт.-упоряд. І. Одокієнко, Н. Лавріненко; голов. ред. Н. Лавріненко]. - [Черкаси: Вертикаль, 2011]. – 231 с.: ілюстр.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Конвенція ЕСПО: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище [Текст] : практ. посіб. для громадян та НУО / [Європ. екол. бюро та ін., підгот.] А. Андрусевич ; [відп. ред. М. Сіліна]. - [Б. м.: Укрпол, 2010]. – 28 с.: ілюстр.

Оненко, Володимир Іванович. Канарки [Текст] / В. І. Оненко; [голов. ред. В. І. Оненко]. – К.: [Київ. правда], 2010. – 62 с.: ілюстр. – (Бібліотека ветеринарної медицини; 3-4 / 2010).


ЕНЕРГЕТИКА


Грабко, Володимир Віталійович. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням [Текст] : монографія / В. В. Грабко, С. М. Левицький ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – Вінниця: [КІВЦ] ВНТУ, 2010. – 119 с.: ілюстр.


ТРАНСПОРТ


Елисеев, Вадим Константинович. Толкач на транце [Текст] : (Подвесной мотор глиссирующего судна) / Вадим Елисеев. - [К.: Сталь, 2010]. – 224 с.: ил.

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Сікачина, Василь Іванович. Перепелина ферма біля хати [Текст] / В. І. Сікачина, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – К.: [Київ. правда], 2011. – 62 с.: ілюстр. – (Бібліотека ветеринарної медицини; 1-2/2011).


СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Трагедія, якої можна уникати: подолання в Україні кризи здоров’я людини. Що можуть зробити громадські активісти? [Текст] / [Світ. банк, Упр. розвитку людини; уклад. та редагув. А. Мурусова]. - [Б. м.: б.в., 2011?]. – 20 с.


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів / [Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, Н. Г. Гойда та ін.]. – К.: Кн.-плюс, 2011. – 191 с.

Поддер, Танушри. Массаж [Текст] : полн. рук. : [пер. с англ.] / Танушри Поддер ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб. семейн. досуга, 2010. – 317 с.: ил.


СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Абрамов, Лев Костянтинович. Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади [Текст] / Абрамов Л. К., Азарова Т. В.; Ін-т соціокульт. менедж. ; [редагув. І. Л.  Батури]. – Вид. 3-тє. – Кіровоград: ІСКМ, 2011. – 112 с.

Головаха, Євген. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі [Текст] : за результатами „Європейського соціального дослідження”, 2005-2007-2009 / Євген Головаха, Андрій Горбачик ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціол.; [ред. В. Гломозда]. – К.: [Ін-т соціол.], 2010. – 117 с.

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості [Текст] : аналіт. доп. / [Д. В. Дубов та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: [НІСД], 2010. – 63 с.

Україна в світі. Цікава статистика [Текст] = Ukraine in the World. Interesting Statistics / Фонд Конрада Аденауера. - [К.: б. в.], 2010. – 34, 34 с. зустр. паг.

Кн. – „перекрутка”. – Текст укр., англ.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


VI Богданівські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 415-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького, [Черкаси], 10 груд. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [гол. ред. В. В. Масненко]. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 331 с.

Банкноти і монети України [Текст] = Banknotes and coins of Ukraine : [інформ. – довідк. журн. Вип. 15] / Нац. банк України ; [гол. ред. Л. М. Патрікац]. - [К.: НБУ], 2011. – 80 с.: ілюстр. + 1 електрон. опт. диск.

Текст укр., англ. – Дод до журн. „Вісник НБУ”.

Буровский, Андрей Михайлович. Апокалипсис ХХ века. От войны до войны [Текст] / Андрей Буровский ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М.: Яуза [и др.], 2011. – 574 с.: ил. – (100 лет в аду. Трагическая история ХХ века).

Бушин, Владимир Сергеевич. Россия. Сталин. Сталинград. Великая Победа и великое поражение [Текст] / Владимир Бушин ; [ред. Т. Маршкова]. – М.: Эксмо [и др.], 2011. – 303 с. – (Национальный бестселлер).

Бушин, Микола Іванович. Місто Умань [Текст] : іст. портр., події, факти : [монографія] / М. І. Бушин, О. І. Гуржій, А. Г. Палій ; Благод. фонд проф. М. Бушина „Історична спадщина” [та ін.] ; [відп. ред. М. Ю. Виговський]. – Черкаси: ЦНТЕІ, 2010. – 262 с.

Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина [Текст] : зб. пр. сучасн. наук. семінару, [Черкаси], 14-15 верес. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 222 с.

До 100-річчя від часу смерті В. Доманицького.

Вулиці міста Черкаси [Текст]. [Кн. 1. Перемога у назвах вулиць / ред. Маліщук Л. М., Котькалова З. В.]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 118 с.: ілюстр.

Гогоренко, Валерій Іванович. Гарячими дорогами Афганістану [Текст] : події, люди, спогади. Кн. 2 / Валерій Гогоренко. – Сміла: [Тясмин], 2011. – 271 с.: ілюстр.

Горбань, Тетяна Юріївна. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть [Текст] : [монографія] / Т. Ю. Горбань; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД, 2010. – 380 с.

Горб-Дубова, Тамара Петрівна. Подвиги і трагедії роду Дубових [Текст] / Тамара Горб-Дубова; [ред. Г.Я. Шквар]. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2011. – 99 с.: ілюстр.

Горобець, Віктор Миколайович. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи, 1578-1616 [Текст] / Віктор Горобець; [наук. ред. Л. Ю. Нескромнюк]. – К.: Кріон, 2010. – 191 с.: ілюстр. – (Україна. Історія великого народу).

Грашина, Марина Николаевна. Языческий календарь. Миф, обряд, образ [Текст] / М. Н. Грашина, М. С. Васильев. – М.: Вече, 2010. – 351 с.: ил. – (Тайны Земли Русской).

Гречко, Олександр Тимофійович. Війна і долі людські. 1941-1945 [Текст] : із „Записних книжок”. Т. 2 / Гречко Олександр Тимофійович. – С. Пб.: Освіта – Просвіта, 2011. – С. 669-1194: ілюстр.

Додатк. том до худож.-докум. повісті М. П. Мазурика „Серця живуть вірністю”. – На обкл. назва: Война и судьбы человеческие. 1941-1945. – Текст рос.

Гречко, Олександр Тимофійович. Війна і долі людські. 1941-1945 [Текст] : із „Записних книжок”. Т. 3 / Гречко Олександр Тимофійович. – С. Пб.: Освіта – Просвіта, 2011. – С. 1195-1890: ілюстр.

Додатк. том до худож.-докум. повісті М. П. Мазурика „Серця живуть вірністю”. – На обкл. назва: Война и судьбы человеческие. 1941-1945. – Текст рос.

Губка, Іван Миколайович. Дорогою боротьби [Текст]. [Ч. 8. ] („Сіроманці” – курінь окремого призначення) / Іван Губка ; [ред. І. Гургула, В. Стефак]. – Л.: Афіша, 2011. – 563 с.: ілюстр.

Гунчак, Тарас Григорович. Ключові проблеми історіографії Другої світової війни [Текст] : (зб. ст.) / Тарас Гунчак; Нац. ун-т „Київо-Могилянська академія” ; [ред. В. Рог]. – К.: [УВС ім. Ю. Липи], 2011. – 225 с.

Данн, Кристофер. Пирамида в Гизе: усыпальница или энергостанция? [Текст] : [пер. с англ.] / Кристофер Данн ; [гл. ред. С. Н. Дмитриев]. – М.: Вече, 2008. – 351 с.: ил. – (Великие тайны).

Донцов, Дмитро. Дух нашої давнини [Текст] / Дмитро Донцов. - [2-ге вид.]. – Л. [та ін.] : [б.в.], 2011. – 158 с.: ілюстр.

Дослідницьким полем війни, без ідеологічних окопів… [Текст]. Вип. 2. Нацистська окупація України (1941-1944 рр.): проблеми та перспективи дослідження: матеріали наук.-теорет. семінару, [Черкаси], 18 квіт. 2008 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [наук. ред. Ю. П. Присяжнюк], - Черкаси: Вертикаль, 2010. – 183 с.: ілюстр.

Друга світова війна в історичній пам’яті України [Текст] : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець; відп. ред. І. Юхновський]. – К. [та ін.] : [Лисенко М. М.], 2010. – 245 с.: ілюстр.

Дюков, Александр Решидеович. Растоптаная Победа. Против лжи и ревизионизма [Текст] / Александр Дюков ; [отв. ред. О. Носс]. – М.: Яуза [и др.], 2011. – 317 с. – (Великая оболганная война).

Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні [Текст] : [монографія / М. М. Гонта та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К.: [ІПіЕНД], 2011. – 352 с.

Єврейські діти України – жертви голокосту [Текст] : кат. додатк. експозиції з історії голокосту на теренах України, яка є частиною вист.  „Анна Франк. Урок історії” / Укр. центр вивч. історії голокосту; [голов. ред. Ю. Смілянська]. – К.: ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ, 2009. – 56 с.: ілюстр. – (Українська бібліотека голокосту).

Константінова, Вікторія Миколаївна. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки) [Текст] = [Urbanization: Southern Ukrainian Measuring (1861-1904 years) : монографія] / Вікторія Констанінова; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України – Запоріз. від-ня [та ін.] ; [наук. ред. А.В. Бойко]. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 594 с.

Лазуренко, Валентин Миколайович. Український фермер в добу НЕПу [Текст] : монографія / В.М. Лазуренко, В. Є. Паскаленко. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 345 с.

Легендарні села України [Текст] =The renowned Ukrainian villages / [авт. –уклад.] Х. Й. Роглєв [та ін.] ; [за ред. Ю. Л. Бошицького]. – К.: Книга, 2009. – 255 с.: ілюстр. – (Культурно-історична спадщина України).

Текст укр., англ.

Мазурик, Микола Павлович. Серця живуть вірністю [Текст] : (худож.-докум. повість). – Т. 1 / Мазурик Микола Павлович; за ред.. О. Т. Гречка. – Вид. 4-те, ювіл., доповн., випр. – С. Пб. [та ін.] : [б.в.], 2010. – 668 с.: ілюстр.

Зміст: Серця живуть вірністю: худож.-докум. повість / М. П. Мазурик. Война и судьбы людские. 1941-1945: из „Записных книжек” / А. Т. Гречко. – Текст укр., рос.

Мельниченко, Василь Миколайович. Краєзнавство Черкащини: сторінки історії [Текст] / В. М. Мельниченко. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 191 с.: ілюстр.

Мірошніченко, Юрій Романович. Русь – Україна. Становлення державності [Текст]. [У 2 т.]. Т. 1. [З найдавніших часів до становлення імперії] / Юрій Мірошніченко, Сергій Удовік; [ред. Т. В. Сахно]. – К.: Ваклер, 2011. – 744 с.: ілюстр.

Мірошніченко, Юрій Романович. Русь – Україна. Становлення державності [Текст]. [У 2 т.]. Т. 2. [Від імперії до незалежності] / Юрій Мірошніченко, Сергій Удовік; [ред. Т. В. Сахно та ін.]. – К.: Ваклер, 2011. – 771 с.

Мощанский, Илья Борисович. Хроника окружения: Демянск и Харьков [Текст] / И. Б. Мощанский. – М.: Вече, [2011]. – 286 с.: ил. – (Забытые страницы Второй мировой).

По, Ричард. Африканский Эдем. Черные искры, белый огонь [Текст] : [пер. с англ.] / Ричард По. – М.: Вече, 2009. – 479 с.: ил. – (Великие тайны).

Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст]. Кн. 7 / Нац. акад. наук. України, Ін-т історії НАН України [та ін.] ; редкол.: Чабан А. Ю. (голова) [та ін.]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. – 653 с.: ілюстр. – (Реабілітовані історією).

Романенко, Константин Константинович. „Если бы не сталинские репрессии!” Как Вождь спас СССР [Текст] / Константин Романенко ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М.: Яуза-пресс, 2011. – 575 с. – (Сталинист).

Сафонов, Игорь Иванович. 1941 год [Текст] / Игорь Сафонов, Игорь Судленков. – Минск: Харвест, [2011]. – 320 с.

Сирин, Лев. 1991. Измена Родине. Кремль против СССР [Текст] / В. Петров (Л. Сирин) ; [отв. ред. Д. Галкина]. – М.: Яуза [и др.], 2011. – 382 с. – (Как убили СССР. Преступление века).

На тит. л. авт. не указ.

Сім чудес України [Текст] / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [авт.-упоряд. О. О. Галганова ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К.: [НПБУ], 2011. – 107 с.: ілюстр.

События, изменившие мир [Текст] / [Междунар. фонд „Единый мир” ; сост. и авт. ист.-биогр. очерков В. Л. Карнацевич ; гл. ред. Н. Е. Фомина]. – Харьков: Фолио, 2011. – 316 с.: ил.

Тютюн, Олександр І. Доля народів [Текст] : [монографії] / Олександр Тютюн. – К.: Укр. письм., 2010. – 639 с.: ілюстр.

Українська біографістика [Текст] = Biographistika Ukrainika : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 5 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [гол. ред. Т. І. Ківшар]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2009. – 295 с.

Українські в’язні концтабору Маутгаузен [Текст] : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [упоряд. Л. С. Герасименко та ін., голов. ред. В. А. Смолій]. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 335 с.: ілюстр.

Чорномаз, Богдан Данилович. Опір радянській владі на Уманщині [Текст] : (друга половина ХХ ст.) : монографія / Богдан Чорномаз. – Умань: [Уман. комун. вид.-полігр. п-во], 2011. – 309 с.: ілюстр.

Шамрай, Микола Григорович. Вибрані твори [Текст] / Шамрай Микола Григорович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [наук. ред. В. Масненко ; упоряд. О. Силка, Л. Синявська]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2011. – 215 с.

Зміст: Вірші (1955-2008 рр.) ; Князь і жрець : поема ; Доля Богдана : п’єса. – Ч. 1-3 присвяч. наук. діяльн. вчен.- історика. – До 80-річчя з дня народж.

Шевченко, Богдана Віталіївна. Качанівка, душі спочинок [Образотворчий матеріал] : фотоальбом / Богдана Шевченко; [текст Г. Петренка, упорядкув. В. Лебедяки]. – К.: Гнозіс, 2011. – 119 с.: ілюстр.

Шевякин, Александр Петрович. Заказное убийство СССР. Подлинная история катастрофы [Текст] / Александр Шевякин. – М.: Яуза [и др.], 2011. – 383 с. – (Запрещенная история. От вас это скрывают!).


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бюджет та економіка [Текст] : основ. тенденції січ.-берез. 2011 р. / [Щербина І. Ф. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. - [К.: Зовнішторгвидав України, 2011]. – 12 с.: ілюстр.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз викон. бюджету за 2010 р. / [Щербина І. Ф. та ін.]; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. - [К.: б.в., 2011]. – 142 с.: ілюстр.

Геєць, Валерій Михайлович. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування; [ред. І. І. Нестеренко та ін.]. – К.: [Експрес], 2009. – 863 с.: табл.

Державне управління регіональним розвитком України [Текст] : монографія / [В. Є. Воротін та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла]. – К.: [НІСД], 2010. – 287 с.

Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [упоряд. Н. В. Сисоєнко, Л. З. Пакушина]. – Черкаси: [Вид. від ЧНУ], 2011. – 299 с.

Економіка та менеджмент підприємництва в параметрах національної економічної моделі України та в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез доп. [Міжнар.] наук. конф., [Черкаси], 14-15 квіт. 2011 р. Т. 1 / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. [та ін.]; [голов. ред. В. В. Козловський]. – Черкаси: [РВВ] СУЕМ, 2011. – 227 с.

Конф. присвяч. 50-ти річчю першого косм. польоту Ю. О. Гагаріна. – Текст укр., рос., англ..

Економіка та менеджмент підприємництва в параметрах національної економічної моделі України та в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез доп. [Міжнар.] наук. конф., [Черкаси], 14-15 квіт. 2011 р. Т. 2 / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. [та ін.]; [голов. ред. В. В. Козловський]. – Черкаси: [РВВ] СУЕМ, 2011. – 227 с.

Енергоефективний будинок крок за кроком [Текст]. Кн. 1. Крок перший: створення ОСББ / [Ін-т місц. розв.; підгот. В. Погорєлова та ін.]. – К.: [Поліграф плюс], 2010. – 62 с.

Кінько, Тарас Андрійович. Україна – ЄС: спільний інноваційний простір – спільне майбутнє [Текст] : публіцист. нарис / Тарас Кінько. – К.: Т.А. Кінько, 2010. – 87 с.

Кушнір, Іван Васильович. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України [Текст] : монографія / Кушнір Іван Васильович. – Миколаїв: [Обл. друк.], 2011. – 121 с.

Новікова, Валерія Іванівна. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) [Текст] : дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02 / Новикова Валерія Іванівна; Нац. акад. наук України, Ін-т географії НАН України. – К., 2008. – 267 с.

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 18-20 трав. 2011 р. Т. 1. Облік, фінанси і оподаткування / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Яценко]. – Черкаси: [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2011. – 155 с.

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 18-20 трав. 2011 р. Т. 2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності. Моделювання і прогнозування економіки / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Яценко]. – Черкаси: [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2011. – 159 с.

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 18-20 трав. 2011 р. Т. 3. Регіональні проблеми економіки / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Яценко]. – Черкаси: [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2011. – 137 с.

Пищуліна, Ольга Миколаївна. Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування [Текст] : аналіт. доп. / [О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. Я. А. Жаліла]. – К.: [НІСД], 2010. – 69 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Підсумки роботи Черкаської обласної державної адміністрації, квітень 2010 – травень 2011 [Текст] / Черкас. облдержадмін. - [Черкаси: б.в., 2011]. – 65 с.: ілюстр.

Черкащина – соціально-економічний розвиток, 2010-2011.

Посадові інструкції. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи [Текст] / [упоряд. Є. К. Пашутинський]. – (3-тє вид., стер.). – К.: КНТ, 2009. – 365 с. – (Кадри підприємства).

Посадові інструкції. Побутове обслуговування населення [Текст] / [упоряд. Є. К. Пашутинський]. – К.: КНТ, 2008. – 415 с. – (Кадри підприємства).

Світовий банк та Україна [Текст] / [Представництво Світ банку]. – К.: [б.в., 2011?]. – 13 с.: ілюстр.

Симоненко, Валентин Константинович. Пятилетка „враздрай” [Текст] :эконом. эссе / В. К. Симоненко ; [сост. В. В. Балицкая и др.; ред. О. О. Ганзюк и др.]. – К.: Знання, 2011. – 428 с.

Стремядин, Валентин Владимирович. Три слоя времени, или Парадокс Эббингауза [Текст] / Валентин Стремядин ; [ред. Э. Петерсон]. - [К.: Новий Друк, 2010]. – 279 с.: ил.

Янукович, Віктор Федорович. Модернізація України – наш стратегічний вибір [Текст] : щоріч. Послання Президента України до Верхов. Ради України / [Янукович В. Ф. ; редагув. Рубанець М. П. та ін.]. – К.: [НІСД], 2011. – 432 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Актуальні проблеми національної безпеки України [Текст] / [ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К.: [Молодіж. Альтернатива], 2010. – 56 с.

Безопасный мир [Текст] : учеб. пособие для уч-ся 10-11 кл. / [А. В. Крапивин, А. К. Алексеев, С. И. Белей и др.] ; под. ред. А. В. Крапивина. – 3-е изд., перераб. и доп. - [Донецк: Цифр. типография], 2010. – 197 с.: ил.

Влада і суспільство: діалог через громадські ради [Текст] : [монографія / Шайгородський Ю. Ж. та ін.] ; Укр. центр політ. менедж.; [за ред. Ю. Ж. Шайгородського]. – К.: [Паливода А.В.], 2011. – 147 с.: ілюстр.

Гарань, Алексей Васильевич. Украина в Европе : вопросы и ответы [Текст] / Алексей Гарань ; [ред. Л. Пизнюк]. – К.: [Стилос], 2010. – 78 с.

Горбулін, В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки [Текст] : монографія / [В. П. Горбулін, А. Б. Качинський] ; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [редагув. М. П. Рубанець]. – К.: [НІСД], 2011. – 285 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 52 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [голов. і наук. ред. І. О. Кресіна]. – К. : [б.в.], 2011. – 703 с.

Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації [Текст] : зб. матеріалів „круглого столу”, [Київ], 24 лют. 2011 р. / [Нац. ін-т стратег. дослідж.; за ред. М. Г. Гуцало]. – К.: Фенікс, 2011. – 119 с.

Етнополітичні процеси в Україні : регіональні особливості [Текст] : [монографія / М. Панчук та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 394 с.

Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха, Є. Б. Тихомирова та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки; [за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка]. – 2-ге вид., переробл. й допов. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. – 759 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).

Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття [Текст] : довідник / Т-во „Український Народний Дім в Чернівцях” [та ін.] ; [упоряд. А. М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : [Глібка О. О.], 2010. – 210 с.

Європейська Україна [Текст] : зб. ст. - [К.: Еліт-прес, 2011?]. – 39 с.: ілюстр.

Зовнішня політика України, 2010 [Текст] : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Ін-т зовніш. політики Дип. акад. України при МЗС України] ; за ред. Г. М. Перепелиці. – К.: Стилос, 2011. – 350 с.

Конончук, Світлана Григорівна. Партійна система України: ідеологічний вимір [Текст] / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр. дослідж. – К.: [Агенство „Україна”], 2010. – 75 с.

Методичний посібник для євроклубів [Текст] / Представництво Європ. Союзу в Україні [та ін.] ; упоряд. Ю. Лобурець [та ін.]. – К.: Салютіс, 2010. 0 45 с.

Місцеві вибори – 2010. Пульс країни [Текст] = Local Election, 2010: [результати експерт. моніторингу] / Громад. асамблея України; [відп. ред. А. Когут, К. Сідаш]. – К.: Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186 , 39 с. зустр. паг.

Кн. – „перекрутка”. – Текст укр., англ.

Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації [Текст] : матеріали „круглого столу”, [Київ, 16 груд. 2010 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. О. В. Литвиненка]. – К.: [Фенікс], 2011. – 63 с.

Освітній пакет з актуальних питань європейської інтеграції [Текст] / Сівер. ін-т регіон. дослідж. [та ін.] ; [упоряд. В. М. Бойко та ін.]. – Чернігів: Лозовий В. М., 2010. – 151 с.

Пахарєв, А. Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні [Текст] : навч. посіб. / А. Д. Пахарєв; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 182 с.

Плеханов, Георгий Валентинович. Избранные труды [Текст] / Георгий Валентинович Плеханов ; Ин-т обществ. мысли; сост., авт. вступ. ст. и коммент. С. В. Тютюкин; [ведущий ред. Е. А. Кочанова]. – М.: РОССПЭН, 2010. – 551 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века).

Путівник по Лісабонському договору [Текст] / Представництво ЄС в Україні; [ред. А. Марциновський]. - [К.: ФАСТПРИНТ, 2010]. – 17 с.: люстр.

Ромовська, Зорислава Василівна. Роздуми небайдужої жінки [Текст] : (про політику і життя) / Зорислава Ромовська. – Л.: Ліга-Прес, 2011. – 279 с.

Сенченко, Микола Іванович. Парламентаризм – велика брехня нашого часу [Текст] / Микола Сенченко; [ред. В. Бондарь]. – К.: КИТ, 2011. – 228 с.: ілюстр.

Сенченко, Микола Іванович. Україна потребує диктатури [Текст] / М. І. Сенченко; [ред. В. Д. Бондар]. – К.: КИТ, 2009. – 143 с.

Сенченко, Николай Иванович. „Венецианская черная аристократия” на пути к мировому господству [Текст] / Николай Сенченко. – К.: КИТ, 2009. – 239 с.

Сенченко, Николай Иванович. Теория и практика невидимих войн [Текст] / Николай Сенченко. – К.: КИТ, 2009. – 496 с. – (Четвертая мировая латентная война).

Україна і світ: прагнення змін [Текст] = Ukraine and the World: Yearning for Changes: [зб. ст. 12-ї щоріч. Фулбрайт. конф., Київ, 18-19 груд. 2009 р. / відп. ред. Н. Висоцька]. - [К.]: ДУХ І ЛІТЕРА, [2010]. – 446 с.

Фонтен, Паскаль. Європа у 12 уроках [Текст] / Паскаль Фонтен; [Представництво ЄС в Україні]. - [К.: Фенікс, 2011]. – 63 с.: ілюстр.

Шпоть, Олексій Сергійович. Агов, козаки, то що ж ми будуємо? [Текст] : про державу та демокр. / Олексій Шпоть. – К.: Коронатор, 2011. – 30 с.

Щербак, Юрій Миколайович. Україна в зоні турбулентності: демони минулого і тривоги ХХІ століття [Текст] : роздуми, порівняння, передбачення, ст., виступи: 2003-2010 рр. / Юрій Щербак; [ред. Ю. Буряк]. – К.: Укр. письм., 2010. – 414 с. – (In corpore).

Що ЄС дійсно робить в Україні [Електронний ресурс]=What EU really does in Ukraine: [докум. фільм] / Європ. Союз. – Електрон. демонстрац. дані. - [Б. М.: б.в., 2010]. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Як працює Європейський Союз [Текст] : довід. інституцій ЄС / [Представництво ЄС в Україні]. - [К.: FGL Energy, 2011]. – 46 с.: ілюстр.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика застосування державною лісовою охороною України [Текст] / О. Сторчоус ; [редагув. О. Коваленко та ін.]. – К.: [Версо-04], 2011. – 347 с.

Алфьоров, Сергій Миколайович. Кримінальна відповідальність за погрози застосування фізичного насильства [Текст] : монографія / С. М. Алфьоров, В. В. Шаблистий; [ред. Л. Т. Дієва]. – Запоріжжя: [Зеленкевич Л. П.], 2011. – 211 с.

Вебер, Анн. Навчальний посібник з проблематики „мови ненависті” [Текст] : [пер. с англ.] / Анн Вебер; [за ред. О. М. Павліченка]. – К.: Тютюкін, 2010. – 95 с.

Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? [Текст] / Центр політ.-прав. реформ; [авт.-упоряд. Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда]. – Оновл. вид. – К.: [б.в.], 2011. – 44 с. – (Знайомство з судом).

Гендерна арифметика влади [Текст] : інформація дана станом на 25 берез. 2010 р. / [Укр. жіночий фонд]. - [Б.м.:б.в.], 2010. – 9 с.: ілюстр.

Громадянська ініціатива на захист економічних та соціальних прав [Текст] : звіт про реалізацію проекту / [Ін-т громад. сусп.-ва]. - [К.: Конференц сервіс центр, 2011]. – 36 с.: ілюстр.

Держава і право. Бібліографічі посібники [Текст] : анот. кат. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [упоряд. В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна; наук. ред. Т. В. Добко]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2010. – 291 с.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст] : законодавство, суд. практика : [станом на 1 верес. 2011 р.] / Держ. реєстрац. служба України ; [упоряд. В. С. Ковальський та ін.] ; за ред. Л. В. Єфіменка. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 347 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 9, 2011).

Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України [Текст] : зб. матеріалів за результатами проекту „Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції” / [Східноукр. центр громад. ініціатив; за ред. В. В. Щербаченка]. – Луганськ: [Рєзніков В. С.], 2011. – 263 с.

Дотримання прав національних меншин в Україні [Текст] / [ред. Л. Кудіна та ін.]. - [К.: Молодіж. Альтернатива, 2011]. – 154 с.

Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України [Текст] / [ред.-упорядкув. О. І. Суслової]. – К.: [Москаленко О. М.], 2010. – 179 с.

Законотворчість: розробка місцевих програм розвитку [Текст] : на прикл. інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльн. органів місц. самоврядування… / [підгот. О. Суслова та ін.]. – К.: [Москаленко О. М.], 2011. – 67 с.

На викон. Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Запобігання і протидія корупції [Текст] : (законодав. акти) / [підгот. Сорочик Ю. Ю.]. – К.: [б.в.], 2011. – 50 с.

Заслужені юристи України на Запоріжжі [Текст] / Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ; [уклад. В. В. Лень, О. І. Немченко]; за ред. Алфьорова С. М. – Запоріжжя: Кераміст, 2011. – 76 с.: ілюстр.

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі [Текст] : монографія / Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України; за ред. А. Х. Степанюка. – Х.: [Кроссроуд], 2011. – 298 с.

Колесниченко, Вадим Васильевич. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине [Текст] / [В. В. Колесниченко, Р. О. Бортник]. – К.: [Золотые ворота], 2010. – 331 с.

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності [Текст] : (шосте скликання) / Ком. Верхов. Ради України з питань законодав. забезп. правоохорон. діяльн. – К.: [УКРПОЛ], 2010. – 147 с.: ілюстр.

Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу [Текст] / Шк. політ. аналітики при НаУКМА [та ін.] ; [за ред. С. В. Балана, С. Г. Конончук]. – К.: [Лікей], 2011. – 43 с.

Конституція України у судових рішеннях [Текст] : [авт. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх та ін.; ред. В. М. Зарецька]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 428 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 7-8, 2011).

Купчан, Олександр Дмитрович. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова [Текст] : монографія / О. Д. Крупчан, В. В. Проценко; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України; [ред. А. М. Шадріна]. – К.: [Поліграфіст], 2011. – 357 с.

Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку [Текст] : аналіт. доп. / [підгот. О. А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. дослід. – К.: [НІСД], 2010. – 31 с.

Немченко, Олександ Іванович. Запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з психічними відхиленнями: кримінологічні засади [Текст] : монографія / О. І. Немченко; [ред. В. Є. Волкова]. – Запоріжжя: Дніпр. металург, 2011. – 212 с.

Осадчий, Володимир Іванович. Злочини проти безпеки руху та  експлуатації транспорту [Текст] : монографія / В. І. Осадчий. – К.: [Вид-во Європ. ун-ту], 2011. – 150 с.

Пенсійне забезпечення: загальні положення [Текст] : [станом на 1 жовт. 2011 р. / упоряд. В. С. Ковальський та ін. ; ред. В. М. Зарецька]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 367 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 10, 2011).

Петрів, А. Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів [Текст] : (аналіт. звіт) / [А. Л. Петрів, Н. І. Шпег; Міжнар. благод. орг.] „Екологія – Право - Людина”; [за ред. О. В. Кравченко, Г. І. Хомечко]. – Л.: [Манускрипт], 2011. – 47 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Права людини в діяльності української міліції – 2010 [Текст] / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльн. правоохорон. органів; [за ред. О. М. Мартиненко, Є. Ю. Захарова]. – К. [та ін.] : Права людини, 2010. – 275 с.

Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти [Текст] = Legal Protection of Air : Practical Aspects / [С. М. Кравченко та ін.; Міжнар. благод. орг.] „Екологія – Право – Людина” ; [за ред. Т. М. Жиравецького та ін.]. – Л.: [Манускрипт], 2011. – 118 с.Текст укр., англ.

Правове регулювання інформаційних відносин [Текст] : законодавство, суд. практика : [станом на 1 черв. 2011 р. / упоряд. В. С. Ковальський та ін.; ред. В. М. Зарецька]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 332 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 6, 2011).

Правозастосування в лісовому секторі України: стан, проблеми, перспективи [Текст]. Ч. 1 / [ред.-упоряд. О. Листопад]. – К.: [Версо-04], 2010. – 56 с.

Процесуальні документи у сфері приватно-правових відносин [Текст] : навч.-метод. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [упоряд. В. М. Боковня, О. А. Кульбашна, С. М. Тараненко]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2011. – 200 с.

Путівник для учасника адміністративного процесу [Текст] / Центр політ.-прав. реформ ; [авт.-упоряд. Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда]. – Оновл. вид. К.: [б.в.], 2011. – 100 с. – (Знайомство з судом).

Путівник для учасника кримінального процесу [Текст] / Центр політ.-прав. реформ ; [авт.-упоряд. О. А. Банчук та ін. ; відп. ред. Р. О. Куйбіда]. – Оновл. вид. – К.: [б.в.], 2011. – 79 с. – (Знайомство з судом0.

Путівник для учасника цивільного процесу [Текст] / Центр. політ.-прав. реформ ; [авт.-упоряд. Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда]. – Оновл. вид. – К.: [б.в.], 2011. – 136 с. – (Знайомство з судом).

Ракшанов, Володимир Борисович. Привіт, Америко! [Текст] : лотерея Green Card, моя адапт. в США / Володимир Ракшанов; [ед.. С. Бондар]. – Черкаси: Друк. НДІТЕХІМу, 2011. – 188 с.: ілюстр.

Ризики в господарській діяльності [Текст] : законодавство, суд. практика : [станом на 1 трав. 2011 р. / упоряд. В. С. Ковальський та ін.; ред. В. М. Зарецька]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 361 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 5, 2011).

Стеценко, Семен Григорович. Медичне право України. Правове забезпечення лікарської таємниці [Текст] : [монографія] / С. Г. Стеценко, І. В. Шатковська ; [гол. ред. Н. М. Гайдук]. – К.: Атіка, 2010. – 143 с.

Стеценко, Семен Григорович. Медичне право України. Правові засади забезпечення медичного страхування [Текст] : [монографія] / Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Шатковський Я. М. ; [за ред. С. Г. Стеценка]. – К.: Атіка, 2010. – 207 с.

Татаревський, Олександр Михайлович. Захист своїх прав у адміністративному суді [Текст] : практ. посіб. / Олександр Татаревський ; [Центр комерц. права]. – К.: Арктур-А, 2010. – 61 с. – (Юридична абетка підприємця).

Ткачук, Анатолій Федорович. Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громад [Текст] / Анатолій Ткачук, Володимир Купрій, Роман Шутов; [упоряд. В. Купрій та ін.]. – К.: Авега, 2011. – 187 с.: ілюстр.

Українські журналісти проти катувань [Текст] / [упорядкув. Є. Ю. Захарова]. – Х.: Права людини, 2011. – 215 с.

Шенгенські консульства в оцінках та рейтингах [Текст] = Schengen Consulates in Assessments and Ratings: віз. практика країн – членів ЄС в Україні, 2010 р. / [І. Сушко та ін.]; Громад. ініціатива „Європа без бар’єрів”. – К.: [Вістка], 2010. – 65, 61 с. зустр. паг.

Кн. – „перекрутка”. – Текст укр., англ.

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Текст] / Центр політ.-прав. реформ ; [авт.-упоряд. Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда ; наук. ред. Н. І. Петрова]. – Оновл. вид. К.: [б.в.], 2011. – 55 с. – (Знайомство з судом).

Як ознайомитися із судовим рішення? [Текст] / Центр політ.-прав. реформ ; [авт.-упоряд. Т. В. Руда ; відп. ред. Р. О. Куйбіда]. – Оновл. вид. – К.: [б.в.], 2011. – 21 с. – (Знайомство з судом).


КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


З високим ім’ям Кобзаря [Текст] : (уродженці та жителі Черкащини – лауреати Нац. премії України ім. Т. Шевченка : біобібліогр. довід. / Комун. закл. „Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка” Черкас. облради) ; [упоряд. Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; В. Т. Поліщук]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 80 с.: ілюстр.


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Цибань, Валерій Олексійович. Нагороди Національної академії наук України [Текст] : Золота медаль ім. В. І. Вернадського, премії ім. видат. учених України, відзнаки / В. О. Цибань; Нац. акад. наук України; [від. ред. В. М. Палій]. – К.: Академперіодика, 2010. – 399 с.: ілюстр.


ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Англійська за новими програмами [Текст] :11 кл. / [упоряд. Л. Мудрак]. – К.: Шк. світ, 2011. – 86 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Бабенко, Надія Андріївна. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи [Текст] / Н. А. Бабенко, В. Ф. Губайдулліна, О. В. Колос ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 9 (105)).

Бабенко, Надія Андріївна. Позакласне читання [Текст] : тексти із завданням: рівень А1. Ч.1 / Н. А. Бабенко ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 95 с. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 7 (103)).

Бабенко, Надія Андріївна. Позакласне читання [Текст] : тексти із завданням: рівень А1. Ч.2 / Н. А. Бабенко ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 8 (104)).

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. [Текст] / Нац. акад. пед. наук України ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи [та ін.] ; [за ред. А. І. Кузьмінського]. – К.: Знання України, 2010. – 351.

Європейський Союз – Україна. Співробітництво у сфері вищої освіти [Текст] / [Представництво ЄС в Україні]. - [К.: Фенікс, 2011]. – 24 с.: ілюстр.

Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови [Текст] / [упоряд. Л. Горбач]. – К.: Шк. світ, 2011. – 126 с. (Бібліотека „Шкільного світу”).

Кончіч, Вера Володимирівна. Курс „Країнознавство. США” [Текст] : 11 кл.: англ. мова / В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко, А. Л. Мирошніченко ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 6 (102)).

Лодатко, Євген Олександрович. Математична культура вчителя початкових класів [Текст] : монографія / Є. О. Лодатко ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука ; за ред. С. Т. Золотухіної . – Рівне [та ін.] : [Маторін Б. І.], 2011. – 322 с.

Навчання аудіювання текстів лінгвосоціокультурної спрямованості [Текст] : (англ. і фр. мови) / Пономарьова Ю. А., Шерстюк О. М., Білих І [та ін.] ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2011. – 64 с.: ілюстр. – (Бібліотечка журналу „Іноземні мови” ; 2).

Дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови”.

Наметові табори України [Текст] : метод. посіб. / [Є. В. Анохін та ін.]. – Суми: Унів. кн., 2010. – 77 с.: ілюстр.

Окопна, Я. В. Ділова німецька мова для учнів старших класів економічного профілю [Текст] = Geshäftskommunikation : навч. посіб. / Я. В. Окопна ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2011. – 42 с.: ілюстр.- (Бібліотечка журналу „Іноземні мови” ; 3).

Перші кроки німецькою [Текст] / [упоряд. Л. Горбач]. – К.: Шк. світ, 2011. – 126 с.: ілюстр. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості, громадянина України [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 18-19 трав. [2010 року] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [голов. ред. О. А. Біда]. – Черкаси: [Вид. від ЧНУ], 2010. – 83 с.

Стрижак, Євген Миколайович. Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УРСР: історичний досвід 1920-1930-х років [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України / Стрижак Євген Миколайович; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: [АНТ], 2008. – 20 с.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Восхождение длинною в жизнь [Текст] : В. К. Симоненко: 50 лет в альпинизме: сб. ст. / Нац. федерация альпинизма и скалолазания Украины [и др.] ; [сост. и отв. ред. И. П. Батманова]. – К.: [Майстерня кн.], 2010. – 175 с.: ил.

Двадцяте Всеукраїнське свято богатирської сили на призи пам’яті Івана Піддубного [Текст] : с. Красенівка [Черкас. обл.], 20-21 серп. 2011 р. / Чорнобаїв. райдержадмін. [та ін.]. - [Черкаси: Брама – Україна, 2011]. – 20 с.: ілюстр.

Каталог турів та екскурсій [Текст].№ 1. Черкащина, Крим, Україна, Молдова, Росія / [ПП] „Від Краю – до Краю” ; [упоряд. Лавріненко Н., Гриценко О.]. - [Черкаси: б.в., 2011]. – 47 с.: ілюстр.

Монтегю, Єрл. Дим – мак [Текст] : эффектив. приемы самообороны: [пер. с англ.] / Эрл Монтегю. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 351 с.: ил.

Страшевич, Василь Борисович. На вістрі життя [Текст] : нарис / Василь Страшевич. – Черкаси: [б.в.], 2011. – 27 с.: ілюстр.


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Зикун, Н. І. Журналістські жанри (аналітичні) [Текст] : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / Зикун Н.І.; Київ. між нар. ун-т; [ред. Л. В. Клим]. - [К.]: КиМУ, 2010. – 230 с.

Тимошик, Микола Степанович. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР (1986-1991) [Текст] : [монографія] / Микола Тимошик; [ред. Н. Тимошник]. – К.: Наша культура і наука, 2010. – 238 с.: ілюстр.

Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? [Текст] : хто ставить це запитання і як на нього відповідають : [зб. матеріалів дискусії, 2006-2007 рр. / О. В. Мельников та ін.]. – К.: [УДУЕФ], 2010. – 47 с.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРФІЯ.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Библиотека и закон [Текст] : [док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день] : юрид. журн. – справ. [Вып.] 30 (1, 2011) / гл. ред. С. Самсонов. – М.: Либерея – Бибинформ, 2011. – 384 с.

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріч. 2010 р. Вип. 81 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [наук. ред. Г. І. Гамалій; упоряд. О. М. Піхур]. – К.: [НПБУ], 2011. – 111 с.

Ж Техніка і технічні науки у цілому [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського;  [Н. О. Артюшенко та ін. : голов. ред. О. С. Онищенко]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2010. – 238 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).

Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах [Текст] : [монографія] / Катерина Лобузіна; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [наук. ред.. Л. Й. Костенко]. - К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2010. – 131 с.

Моргенштерн, Исаак Григорьевич. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика [Текст] : пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн ; [сост. и науч. ред. Г. А. Губанов]. – М.: Либерея-Бибинформ, 2011. – 172 с. – (Библиотекарь и время, ХХІ век ; вып. 131).

Наукові праці національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 24 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2009. – 343 с.

Наукові праці національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 25 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2009. – 344 с.


МОВОЗНАВСТВО


Єщенко, Юлія Федорівна. Англійська граматика. Теорія та практика [Текст] / Ю. Ф. Єщенко ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 10 (106)).

Кідік, Лариса Борисівна. Ukraine we live in [Текст] / Л. Б. Кідік ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (101)).

На звороті тит. арк. зазначено авт. Кидик Л. Б.

Лазуренко, Валентин Миколайович. Спадщина роду [Текст] : прізвища жителів Черкащини у назвах насел. пунктів, держав, річок, морів, національностей / Валентин Лазуренко, Ольга Цехмистренко. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 95 с.: ілюстр. – (Джерела вічності).

Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Текст] = Das neve deutsch-ukrainische, ukrainisch-deutsche worterbush : 60 000 сл. / [уклад. В. Ф. Малишев, В. А. Кібенко]. – Х.: ДИВ [та ін.], 2010. – 575 с.

Типологія помилок у науковому тексті [Текст] : зб. наук. пр. [наук.-практ. форуму, Черкаси, 29 жовт. 2010 р.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відп. ред. Т. В. Симоненко]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2011. – 118 с.

Українська наукова термінологія [Текст]. № 3: зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки", Київ, 12 листоп. 2010 р. / Нац. акад. наук України, Наук.-вироб. п-во "Видавництво "Наукова думка" НАН України". – [К.: Наук. думка, 2010]. – 310 с.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


[Привітай же, моя ненько, моя Україно…"] [Текст] : [книга-літопис / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. обл. держ. адмін., Черкас. обл. рада ; упоряд. Дмитренко В. І., Новицький М. Л.]. – [Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011]. – 192 с.

До 150-річчя перепоховання тлінних останків Великого Кобзаря в Україні.

Апостол правди і науки [Образотворчий матеріал] : лінорити І. Матіяша та твори черкас. художників : [альбом] / Черкас. держ. бізнес-коледж ; [ред. С. Левченко]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 47 с. : ілюстр.

Поезія Т. Г. Шевченка у ліноритах І. Матіяша.

Борітеся – поборете! [Текст] = Battle on and win yovr battle! : про пам’ят. кн. з нагоди відкр. пам’ятника Т. Шевченкові в Сиракузах / [Ком. будови пам’ятника Т. Шевченкові ; ред. і упоряд. М. Дупляк]. – [Сиракузи : Computoprint corp., 2010]. – 225 с. : ілюстр.

Текст укр., англ.

Василь, Доманицький: особистість і науково-творча спадщина [Текст] : зб. пр. учасн. наук. семінару, [Черкаси], 14-15 верес. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. - Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 222 с.

До 100-річчя від часу смерті В. Доманицького.

Вічна оселя Кобзаря [Текст] / [авт.-упоряд. Р. В. Танана] ; Шевченк. нац. заповідник ; [фото І. Ф. Синящокого та ін.]. - [Канів : Містер Піксель, 2011]. – 16 с. : ілюстр.

До 150-річчя поховання Т. Шевченка в Каневі.

Григір Тютюнник : "З любові й муки народжується письменник…" [Текст] : біобібліогр. нарис / Держ. закл. "Національна парламентська бібліотека України" ; [авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; наук. ред. В. О. Кононенко ; бібліограф-упоряд. Г. І. Гамалій]. – К. : [НПБУ], 2011. – 135 с. – (Шістдесятництво : профілі на тлі покоління ; вип. 12).

Доманицький, Василь Миколайович. З науково-творчої спадщини [Текст]. У 2 кн. Кн. 1. Статті, нариси, рецензії / Василь Доманицький ; [упоряд. і ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 438 с.

Доманицький, Василь Миколайович. З науково-творчої спадщини [Текст]. У 2 кн. Кн. 2. Статті, рецензії, огляди, бібліографія / Василь Доманицький ; [упоряд. і ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 409 с.

З трудів і днів Максима Рильського [Текст] : [вірші, поеми, пер., спогади, док. / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка та ін. ; упоряд. С. А. Гальченко та ін. ; відп. ред. І. В. Подолін]. – К. : А.С.К., 2009. – 655 с. : ілюстр.

Зміст : Розд. : Поезія, Переклади, Спогади, Дослідження, Звернення, З документів ОДПУ – НКВС. – КДБ УРСР, Основні віхи життя і творчості М. Т. Рильського.

Збірник праць наукових читань [Текст] : [матеріали семінару], Черкаси, 24 листоп. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 283 с.

До 120-річчя з дня народж. З. Тулуб.

Косминіна, Поліна Василівна. Паростки правди, любові і болю. Творчість Михайла Василенка [Текст] : роздуми, літ.-критич. ст. / Поліна Косминіна ; [ред. О. Урбанська]. – Коломия : Вік, 2011. – 239 с. : ілюстр.

Література рідного краю [Текст] : (Літературна Черкащина) : посіб. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Коваленко, О. О. Мануйкін, В. Т. Поліщук [та ін.] ; [за ред. В. Т. Поліщука]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 252 с. : ілюстр.

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 175 с.

Майстер слова з Буковини. Василь Місевич [Текст] : біобібліогр. нарис / Комун. закл. "Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка Черкас. облради ; [авт.-уклад. Н. М. Філахтова]. – Черкаси : [б.в.], 2011. – 31 с. : ілюстр. – (Лауреати обласної літературної премії імені Василя Симоненка ; вип. 13).

Мережа [Текст] : спогади / Віра Вовк. – Ріо-де Жанейро [та ін.] : БаК, [2011]. – 149 с. : ілюстр.

На Тарасовій горі [Текст] = На Тарасовой горе = On Tarasova hora = Auf dem Taras Berg : [путівник Шевченк. нац. заповідника в м. Каневі] / Шевченк. нац. заповідник ; [авт.-упоряд. В. Авраменко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 79 с. : ілюстр.

Текст укр., рос., англ., нім.

Письменники Уманщини [Текст] : (довідник-антологія) : [ст., бібліогр. матеріали, вірші, проза, літературознав. есеї] / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [упоряд. і ред. М. С. Павленко]. – Умань : [Алмі], 2011. – 298 с. : ілюстр.

Повернені шевченківські раритети [Образотворчий матеріал] = The Return of Shevchenko's Collection / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України [та ін.] ; [упорядкув. С. Гальченка, Н. Лисенко]. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2010. – 286 с. : ілюстр.

До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка.

Стець, Нестор Степанович. На водах, берегах та островах Аралу [Текст] : худож.-докум. інтерпретація / Нестор Стець. – Л. : [Простір М], 2011. – 182 с. : ілюстр.

Титарев, Николай Яковлевич. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т. Г. Шевченка Великий льох [Текст] : (опыт литератур. исслед.) / Н. Я. Титарев. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 32 с.

Уклін Кобзареві [Текст] : альманах / Упр. культури Черкас. облдержадмін. ; [упоряд. Т. Федорова]. – [Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011]. – 60 с. : ілюстр.

До 150-річчя перепоховання Т. Шевченка на Чернечій горі у Каневі.

Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008 [Текст] = Les relations litteraires ukraino-belges, 1870-2008: бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [упоряд. Т. Добко та ін.]. – К. [та ін.]: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2010. – 244 с.

Хроніка-2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 85. Зарубіжне шевченкознавство : (з матеріалів УВАН). Ч. 1 / Фонд сприяння розв. мистец. : голов. ред. Ю. Буряк. – К. : [Фенікс], 2011. – 353 с. : ілюстр. – (Українські пропілеї).

Шевченко, Тарас Григорович, про нього.

Хроніка-2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 86. Зарубіжне шевченкознавство : (з матеріалів УВАН). Ч. 2 / Фонд сприяння розв. мистец. : голов. ред. Ю. Буряк. – К. : [Фенікс], 2011. – 447 с. : ілюстр. – (Українські пропілеї).

Художня література. Критика. Літературознавство (2010) [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [авт.-упоряд. А. Ільченко, К. Науменко ; відп. ред. В. Кононенко]. – К.: [НПБУ], 2011. – 119 с.

Шевченків світ [Текст] : наук. щорічник. Вип. 3 / Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. [та ін.] ; [відп. ред. В. Поліщук]. – [Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010]. – 161 с.

До 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка.

Шевченківський національний заповідник [Текст] / [авт. тексту С. А. Брижицька]. – [Канів : Містер Піксель, 2011]. – 23 с. : ілюстр. 


МИСТЕЦТВО


[Любов Міненко. Живопис] [Образотворчий матеріал] : [к-т із 5 листівок]. – Канів : Склянка Часу, [2011?]. – 1 обкл. – (5 окр. арк.) ; 15х10,5 см.

Бурдейный, Михаил Алексеевич. Малогабаритная квартира [Текст] : интерьер, планировка, мебель / [М. А. Бурдейный ; ред. Н. Дудкина]. – [М.] : Мир кн., [2010]. – 239 с. : ил. – (Дом, который построил Я).

Галата, Таїса Григорівна. Союз Неба і Землі [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Таїса Галата. – [Черкаси : Бізнес стиль, 2011?]. – 32 с. : ілюстр.

Глушко, Станислав Александрович. Система театральной импровизации [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / Станислав Глушко. – К. : Освита Украины, 2010. – 46 с. : ил.

Горбов, Анатолій Сергійович. Пишемо сценарій [Текст] : поради фахівця / Горбов Анатолій ; [упоряд. О. Колонькова]. – К. : Шк. світ, 2010. – 107 с. – (Бібліотека Шкільного світу).

Зорик, Григорій Іванович. ["Життя як воно є"] [Образотворчий матеріал] : [альбом / Григорій Зорик]. – Вінниця : [Едельвейс і К], 2008. – 41 с. : ілюстр.

Іван Миколайчук: магія любові [Текст] : [книга-альбом] / [упоряд. М. Є. Миколайчук ; відп. ред. М. Гудзевата, Є. Будько]. – [К. : Ред. журн. „Міжнар. туризм, 2011]. – 175 с. : ілюстр.

Лагутенко, Ольга. Петро Бевза. Живопис [Образотворчий матеріал] = Petro Bevza. Painting : [альбом-монографія] / Ольга Лагутенко ; [редагув. А. Маричевської]. – [К. : Скай-Друк, 2011]. – 287 с. : ілюстр. – (Імена).

Текст укр., англ.

Музейний альманах [Текст] : наук. матеріали : ст., нариси, есе. Вип. 1 / Черкас. обл. худож. музей ; [наук. ред. О. Д. Гладун, О. А. Пушонкова]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 109 с.

Польська. Культура. Україна [Текст] = Polska. Kultura. Ukraina : лекції про театр : [зб. наук. ст.] / Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса ; [наук. ред. Г. Веселовська, В. Святковська ; упоряд. В. Собіянський]. – К. [та ін.] : [б.в.], 2010. – 189 с.

Текст укр., пол.


РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


[Криптограми Сходу] [Текст] / Міжнар. Центр Реріхів [та ін.]. – К. : Майстерня кн., 2010. – 175 с. : ілюстр. – (Вчення Живої Етики).

[Листки Саду Морії] [Текст]. [Кн. 1. Зов] / Міжнар. Центр Реріхів [та ін.] ; [вступ. ст. Л. В. Шапошникової]. – К. : [Майстерня кн.], 2009. – 397 с. : ілюстр. – (Вчення Живої Етики).

[Листки Саду Морії] [Текст]. [Кн. 2. Озоріння] / Міжнар. Центр Реріхів [та ін.] ; [вступ. ст. Л. В. Шапошникової]. – К. : [Майстерня кн.], 2010. – 325 с. : ілюстр. – (Вчення Живої Етики).

[Община] [Текст] / Міжнар. Центр Реріхів [та ін.]. – К. : Майстер. кн., 2011. – 309 с. : ілюстр. – (Вчення Живої Етики).

Климишин, Іван Антонович. Вчені знаходять Бога [Текст] / Іван Климишин. – 5-те, допов. вид. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. – 135 с. : ілюстр.

Пересопницьке Євангеліє : покажчик документних джерел [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; [уклад. Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред. І. В. Мілясевич]. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 81 с. : ілюстр.

До 450-річчя створення Пересопн. Євангелія.

Успенский, Петр Демьянович. Ключ к загадкам мира [Текст] = Tertium organum / П. Д. Успенский. – М. : ФАИР, 2010. – 421 с.


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Актуальні проблеми духовності [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / Криворіз. держ. пед. ун-т ; [упоряд. Я. В. Шрамко] ; за ред. Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 398 с.

Варгай, Николай Семенович. Очерк истории античной философии [Текст] / Вергай Николай Семенович. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 131 с.

Рерих, Елена Ивановна. [Три ключа] [Текст] / [Рерих Е. И. ; ред. Ю, В. Патлань] ; Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – К. : Майстерня кн., 2009. – 46 с.

Текст рус., укр. – На тит. л. авт. и назв. не указ.


ПСИХОЛОГІЯ


Васютинський, Вадим Олександрович. Психологічні виміри спільноти [Текст] : монографія / Вадим Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : [Золоті ворота], 2010. – 119 с.

Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей [Текст] = The 7 habits of highly effective people : мощ. инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови ; [ред. Е. Харитонова]. – 6-е изд. – М. : Альпина Паблиш ерз, 2011. – 374 с. : ил.

Кузнєцов, Марат Амірович. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки [Текст] : [монографія] / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ, 2011. – 206 с.

Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини [Текст] : колект. моногр. / [Н. Ю, Максимова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Пед. думка, 2010. – 191 с.

Фромм, Эрих. Душа человека [Текст] : [пер. с нем.] / Эрих Фромм. – М. : АСТ [и др.], [2010]. – 253 с. – (Philosophy).


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


„Українські вісті” в Європі й Америці (1945-2000) [Текст] : бібліогр. покажч. змісту газ. „Українські вісті”. [У 2 т.]. Т. 1. 1945-1967 / Фундація ім. І. Багряного ; [упоряд. С. Козак]. – К. : Літ. Україна [та ін.], 2010. – 591 с. – (Архів діаспори).

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 10. З – Зор / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України та ін. ; наук. ред. С. І. Болтівець та ін.]. – К. : [Поліграфкнига], 2010. – 711 с. : ілюстр.

Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991 - 2005) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. [В 2 ч.]. Ч. 1 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [уклад. Т. М. Заморіна, Н. І. Тертична ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : [НПБУ], 2011. – 179 с.


ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Слов’янські обрії [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 3 / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2010. – 227 с.

Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №1 (18) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – [К.]. : НІСД, [2011]. – 168 с.

Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №2 (19) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – [К.]. : НІСД, [2011]. – 224 с.

 

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІІ кв. 2011 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІ кв. 2011 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2011 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2010 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІІ кв. 2010 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2010 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2010 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІV кв. 2009 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В III кв. 2009 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2009 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В I кв. 2009 року

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2008 року