НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2013 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 

Вернадский, Владимир Иванович. Крымское наследие [Текст] / В. И. Вернадский ; [сост. Н. В. Багров и др. ; гл. ред. А. С. Мнышенко]. – К. : Лыбидь, 2012. – 270 с.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Акуленко, Ірина Анатоліївна. Алгебра. Текстові задачі. Арифметична і геометрична прогресії [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. А. Акуленко, Н. Г. Ілляшенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 113 с.

Головня, Борис Петрович. Чисельні методи. Інструментальні алгоритми [Текст] : навч.-метод. посіб. до вивч. курсу "Методи обчислень" для студ. II курсу в галузі знань ОЧОЗ "Системні науки та кібернетика" / Б. П. Головня ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від ЧНУ, 2012. – 126 с.

Богатирьов, Олег Іванович. Текстові контрольні роботи з оптики [Текст] : метод. посіб. для викладачів фіз. спец. вищ. навч. закл. освіти / О. І. Богатирьов ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 124 с.

Гусак, Андрій Михайлович. Фізика твердого тіла [Текст] = Solid State Physics : білінгв. курс : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гусак А. М., Ковальчук А. О. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від ЧНУ, 2012. – 202 с. : іл.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

Мороз, Анатолій Семенович. Медична хімія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська ; [ред. О. В. Марчук]. – Вид. 3-тє, стер. – Вінниця : Нова кн., 2011. – 775 с. : іл.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)

Велика ілюстрована енциклопедія географії [Текст] : [для стар. шк. віку : пер. з англ. / ред. В. Герман]. – К. : Махаон – Україна, 2012. – 487 с. : іл.

Країнознавство [Текст] : підруч. [для вузів / В. П. Крижанівський, М. С. Дорошко, В. І. Головченко та ін. ; за ред. М. С. Дорошка] ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Знання, 2012. – 439 с. + карти (14 с.). – (Вища освіта XXI століття).

Корсунь-Шевченківський [Образотворчий матеріал] : фотоальб. XXI ст. / [авт. текстів Л. Моренко ; фото О. Масаловича та ін.]. – Корсунь-Шевченківський : І. С. Майдаченко, [2010?]. – 144 с. : іл.

Уманський краєзнавчий музей [Образотворчий матеріал] : [буклет] / Від. культури і туризму Уман. міськради ; викон. проекту, фото Кравченко М. О. – [Б. м. : б. в., 2012?]. – 1 арк. : іл.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Помогайбо, Валентин Михайлович. Генетика людини [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К. : Академія, 2011. – 278 с. : іл. – (Альма-матер).

Оцінка регіональних еколого - ресурсних та еколого - техногенних загроз національній безпеці України [Текст] : аналіт. огляд / [Є. О. Яковлєв та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : НІСД, 2011. – 32 с. : іл.

 

Сегеда, Сергій Петрович. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України [Текст] / Сергій Сегеда ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2012. – 431 с. : іл. – (Невідома Україна).

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

Дибкова, Людмила Миколаївна. Інформатика і комп’ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л. М. Дибкова ; [ред. А. В. Філоненко]. – 3-те вид., доповн. – К. : Академвидав, 2011. – 463 с. : іл. – (Альма-матер).

Авраменко, Валентин Семенович. Вступ до програмної інженерії [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Авраменко В. С., Салапатов В. І. ; [ред. Г. В. Косенюк] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 600 с.

Левин, Александр Шлемович. Самоучитель работы на ноутбуке [Текст] / Александр Левин. – 2-е изд. – М. [и др.] : Питер, 2012. – 700 с. : ил. -  В изд. также включены сведения об операц. системе Windows 7.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА

Производственное обучение профессии "Портной" [Текст] : [учеб. пособие для нач. проф. образования / Т. В. Могузова, Е. В. Тулупова, Н. Н. Байкова и др.] ; Департамент образования г. Москвы. – М. : Академия [и др.], 2011. – 362 с. : ил. – (Начальное профессиональное образование).

Козлова, Евгения Валентиновна. Детская одежда [Текст] : справ. по моделированию и конструированию / Е. В. Козлова ; [гл. ред. Е. В. Шарова]. – СПб. : Политехника, 2011. – 326 с. : ил.

Энциклопедия популярного рукоделия [Текст] / [Н. Г. Шульгина и др.]. – М. : Ниола – Пресс, 2010. – 479 с. : ил.

Обработка и выделка шкур [Текст] : [прак. пособие / ред. С. Рублев]. – Ростов н/Д. [и др.] : Владис [и др.], 2011. – 191 с. : ил. – (Начинающему фермеру).

 

БУДІВНИЦТВО

Симаков, Владимир Георгиевич. Печи, камины, барбекю [Текст] : кладка, отделка, установка, ремонт / Владимир Симаков ; [отв. ред. М. Лацис]. – М. : Эксмо, 2011. – 286 с. : ил. – (Интерьер и благоустройство дома).

Плетем косы [Текст] : самые модные прически из косичек / [отв. ред. Е. Зуевская]. – М. : Контэнт, 2011. – 64 с. : ил.

 

ТРАНСПОРТ

Передерий, Виктор Павлович. Устройство автомобиля [Текст] : [учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. П. Передерий ; [ред. Н. В. Скугаревская]. – М. : ФОРУМ [и др.], 2012. – 285 с. : ил. – (Профессиональное образование).

Правила дорожнього руху з ілюстраціями основних положень [ Текст] / [уклад. З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький]. – К. : Арій, 2012. – 69 с. : іл.

 

 

 

 

РОСЛИННИЦТВО

Ментазюк, Зірка Захаріївна. Зелені чари [Текст] : оповід. для серед. та старш. шк. віку / Зірка Ментазюк ; [ред. М. Бацай ; художн. Л. Остапенко та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 174 с. : іл.

Траннуа, Павел. Энциклопедия изобретательного садовода [Текст] / Павел Траннуа ; [отв. ред. М. Лацис]. – М. : Эксмо, 2010. – 479 с. : ил. – (Энциклопедии цветовода, дачника).

Джордж, Майкл. Искусство составления букетов [Текст] : [пер. с англ.] / Майкл Джордж ; [гл. ред. О. А. Дыдыкина]. – М. : БММ, 2011. – 208 с. : ил.

Новейшая энциклопедия комнатных растений [Текст] / [авт. – сост. Ю. Рычкова, О. Бердников ; отв. ред. М. Лацис]. – М. : Эксмо, 2011. – 319 с. : ил. – (Интерьер и благоустройство дома).

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Ильина, Татьяна Александровна. Лесные грибы, ягоды и травы [Текст] : [иллюстрир. энцикл.] / Татьяна Ильина ; [отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2011. – 255 с. : ил. – (Красота и здоровье).

 

ТВАРИННИЦТВО

Сікачина, Василь Іванович. Вирощування і розведення гусей [Текст] / В. І. Сікачина, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – К. : Київ. правда, 2012. – 62 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 3 - 4 / 2012).

Сікачина, Василь Іванович. Вирощування і розведення качок [Текст] / В. І. Сікачина, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – К. : Київ. правда, 2012. – 62 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 5 - 6 / 2012).

Бондарев, Степан Андреевич. Всё о пчёлах и пчеловодстве [Текст] / С. Бондарев, П. Ромашкин ; [ред. С. Рублёв, В. Савинова]. – Ростов н/Д. [и др.] : Владис [и др.], 2011. – 511 с. : ил. – (Лучшие книги для Вас).

 

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Трутнев, Лев Емельянович. Справочник охотника – любителя [Текст] / Л. Е. Трутнев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Реутов [и др.] : ЭРА [и др.], 2010. – 431 с. : ил. – (Охотник – рыболов).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ

Червяк, Петро Іванович. Медична енциклопедія [Текст] / П. І. Червяк ; [наук. ред. В. А. Міхньов] ; Нац. акад. мед. наук України. – Вид. 3-тє, доповн. – К. : Просвіта, 2012. – 1503 с.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЕНА І

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Попченко, Т. П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні : організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення [Текст] : аналіт. доп. / [Попченко Т. П.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 94 с.

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ

Современные лекарства [Текст] : карман. справ. / [сост. И. А. Корешкин ; ред. Е. В. Загарова]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 863 с. – (Энциклопедические справочники).

Нековаль, Ірина Вікторівна. Фармакологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. I – ІІІ рівнів акредитації] / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. – 4-те вид., випр. – К. : Медицина, 2011. – 518 с.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Ингерлейб, Михаил Борисович. Анализы [Текст] : полн. справ. / М. Б. Ингерлейб ; [отв. ред. Ж. Фролова]. – М. : АСТ [и др.], 2012. – 415 с. – (Диагностический справочник).

Кудій, Людмила Іванівна. Функціональні проби оцінки стану серцево-судинної системи [Текст] : навч. посіб. для студ. / Л. І. Кудій, С. О. Коваленко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 79 с.

Сестринська справа [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I – ІІІ  рівнів акредитації / Н. М. Касевич, І. О. Петряшев, В. В. Сліпченко та ін.] ; за ред. В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич. – 2-ге вид. – К. : Медицина, 2011. – 815 с.

Алиев, Хасай Магомедович. Укрощение стресса [Текст] / Хасай Алиев ; [отв. ред. В. Обручев]. – М. : Эксмо, 2011. – 285 с. : ил. – (Позитивная психология).

Інфекційні хвороби в дітей [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / С. О. Крамарьов, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа та ін..] ; за ред. С. О. Крамарьова, О. Б. Надраги. – К. : Медицина, 2010. – 391 с. : іл.

Таратухин, Евгений Олегович. Как не схлопотать диагноз [Текст] : советы практикующего врача / Евгений Таратухин. – М. : Вече, 2011. – 318 с.

Поздняков, Юрий Михайлович. Система "Стоп – инфаркт" [Текст] : как развернуться и уйти от инфаркта / Юрий Поздняков ; [гл. ред. О. С. Копылова]. – М. : Метафора, 2012. – 292 с. : ил. – (Stop-болезнь).

Ньюман, Рене. Укрепляем позвоночник, суставы и кости. Лечение и профилактика остеопороза [Текст] : [пер. с англ.] / Рене Ньюман ; [отв. ред. Т. Н. Карпенко]. – М. [и др.] : Астрель [и др.], 2012. – 222 с. : ил.

Фещенко, Юрій Іванович. Організація протитуберкульозної допомоги населенню [Текст] : сучас. підходи / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – К. : Здоров’я, 2012. – 655 с.

Макеєв, С. С. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку [Текст] : [монографія] / С. С. Макеєв, Д. С. Мечев, В. Д. Розуменко. – К. : Інтерсервіс, 2012. – 202 с. : іл.

Бортникова Светлана Марковна. Нервные и психические болезни [Текст] : [учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся в мед. уч-щах и колледжах] / С. М. Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина ; под ред. Б. В. Кабарухина. – Изд. 10-е, стер. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 478 с. : ил. – (Серия "Медицина").

Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики [Текст] / [Н. О. Марута, В. І. Коростій, Г. М. Кожина та ін.] ; за ред. І. С. Вітенка. – К. : Здоров’я, 2012. – 383 с.

Быков, Ю. В. Депрессии и резистентность [Текст] : практ. рук. / Ю. В. Быков, Р. А. Беккер, М. К. Резников. – М. : РИОР [и др.], 2013. – 373 с. – (Наука и практика).

Юнак, Валерий Юрьевич. Депрессия [Текст] / В. Ю. Юнак ; [ред. Петренко Г. К.]. – К. : Здоров’я, 2012. – 255 с. : ил.

Рубан, Элеонора Дмитриевна. Глазные болезни [Текст] : [учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / Э. Д. Рубан. – 9-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 398 с. : ил. – (Серия "Медицина").

 

 

ПРИКЛАДНІ ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

Найда, Анатолій Іванович. Судова медицина [Текст] : комплекс. навч. посіб. / [Найда А. І., Малик О. Р.] ; за ред. В. Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Атіка, 2012. – 271 с.

 

СОЦІОЛОГІЯ

Евтушок, Юрий Илларионович. Как остановить закат земной цивилизации [Текст] : [монография] / Ю. И. Евтушок ; [под общ. ред. Э. А. Афонина] ; Укр. товарищество содействия соц. инновациям [и др.]. – К. : Рада, 2012. – 331 с. – (Открытая исследовательская концепция ; вып. 15).

Бевз, Тетяна Анатоліївна. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців [Текст] : монографія / Тетяна Бевз ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 175 с.

 

ДЕМОГРАФІЯ

 

Малиновська, О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції : виклики та шляхи реагування [Текст] : аналіт. доп. / [Малиновська О. А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 52 с.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Лукашевич, Микола Павлович. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2011. – 367 с. – (Українська книга).

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Михайло Драгоманов у спогадах [Текст] / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; [голов. ред. С. В. Головко]. – К. : Либідь, 2012. – 311 с. : іл.

Юрчук, Василь Ісакович. П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури [Текст] : [монографія] / В. І. Юрчук ; [ред. В. Д. Бондар]. – К. : Персонал, 2012. – 223 с.

М. М. Щербина – дослідник Городищини, почесний краєзнавець України [Текст] : інформ. дайджест / Центр. район. б-ка ім. В. Симоненка ; [уклад. Г. Василенко]/ - Городище : ЦРБ, 2012. – 16 с. : іл.

Экерч, Роджер А. На исходе дня [Текст] : история ночи : [пер. с англ.] / А. Роджер Экерч ; [отв. ред. Н. Суслова]. – СПб. : Азбука, 2010. – 511 с. : ил.

Швейцер, Петер. Тайная стратегия развала СССР [Текст] / Петер Швейцер ; [ред. О. В. Селин]. – М. : Эксмо [и др.], 2010. – 303 с. – (Проект "АнтиРоссия").

Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни : причини і наслідки [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ. 5 – 6  листоп. 2011 р. / Київ. міськ. орг. Т-во "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам’яті [та ін.] ; [редкол. : С. М. Квіт (голова) та ін.]. – К. : НаУКМА, 2012. – 333 с.

Бушин, Владимир Сергеевич. Злобный навет на великую Победу [Текст] / Владимир Бушин ; [ред. О. В. Селин]. – М. : Эксмо [и др.], 2010. – 271 с. – (Политический бестселлер).

Величко, Тихон Мокеевич. О пережитом, но не забытом [Текст] : от блокадного Ленинграда – до космодрома Байконур / Тихон Величко. – Черкассы : Інтроліга ТОР, 2012. – 251 с. : ил.

"Вставай страна огромная…" [Текст] : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию начала Великой Отечеств. войны 1941 – 1945 гг., Севастополь, 15 – 17 июня 2011 г. / [Севастоп. гор. совет и др.]. – К. : Золоті Ворота, 2011. – 270 с.

Хроніка 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 1 (91). Україна – Білорусь. Кн. 2 / Фонд сприяння розв. мистец. ; упоряд. В. Пономарьов ; голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фенікс, 2012. – 447 с. : іл. – (Українські пропілеї).

Сергійчук, Богдан. На межі двох світів [Текст] : укр.-турец. відносини в середині XVI – на початку XXI ст. / Богдан Сергійчук, Володимир Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2012. – 319 с. : іл.

Бойко, Олександр Дмитрович. Історія України [Текст] : підруч. [для вузів] / О. Д. Бойко ; [ред. Н. Л. Ленська]. – 4-те вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012 – 702 с. – (Альма-матер).

Історія українознавства [Текст] : навч. посіб. [для вузів / П. П. Кононенко, Л. К. Токар, О. Г. Бажан та ін.] ; за ред. П. П. Кононенка. – К. : Академвидав, 2011. – 508 с. – (Альма-матер).

"Український селянин", 2000 – 2010 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [уклад. Л. І. Синявська та ін. ; наук. ред. Морозов А. Г., Корновенко С. В.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2012. – 279 с.

Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI – XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : зб. док. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; авт. – уклад. Ю. А. Мицик [та ін.]; [ред. О. С. Боляк та ін.]. – К. : НБУВ, 2011. – 558 с. : іл.

Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба [Текст] / [Русина О. В. та ін. ; ред. Г. М. Сириця]. – К. : Україна, 2012. – 439 с.

"Скарбниця потребна й пожиточна" [Текст] : укр. монаст. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та ін. / упорядкув., вступ. ст. та комент. В. Шевчука ; [головн. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2012. – 486 с. : іл.

Коляда, Ігор Анатолійович. Битва під Берестечком [Текст] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – К. : Шанс, 2012. – 125 с.

Сорока, Юрій Володимирович. Чигиринські походи [Текст] / Ю. Сорока. – К. : Шанс, 2012. – 127 с.

Журавльов, Денис Володимирович. Усі гетьмани України [Текст] / Д. Журавльов. – К. : Гетьман, 2012. – 508 с. : іл.

Хрисанф Петрович Ящуржинський [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [уклад. О. З. Силка, Л. І. Синявська ; наук. ред. В. В. Масненко]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2011, - 67 с. – (Бібліографія вчених України ; вип. 2).

Піцюра-Швець, Євгенія Іванівна. Живу тобою, Україно ! [Текст] : [спогади] / Євгенія Піцюра-Швець ; [ред.-упор. П. Гринчишин]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 471 с. : іл.

Мазур, Оксана Олександрівна. Новітня історія України (XX – початок XXI століття) [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів та слухачів підготов. курсів / О. О. Мазур, З. М. Куниця, А. П. Іржавська ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 91 с.

Яневський, Данило Борисович. Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра. [Текст] : таєм. історія укр. державності / Данило Яневський. – Х. : Прапор, 2012. – 918 с. : іл.

Дві долі у вирі війни [Текст] : спогади / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [за ред. А. П. Іржавської]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2012. – 39 с. : іл.

Зруйновані долі [Текст] : [зб. cпогадів] / Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" Черкас. осередок ; [уклад. О. А. Воронкіна та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 178 с. : іл.

Людний, Федір Петрович. Фронтовими дорогами війни [Текст] / Ф. П. Людний ; [ред. Г. М. Капральська]. – К. : Україна, 2012. – 423 с. : іл.

Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах [Текст] / упоряд. і голов. ред. О. Шевченко. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 814 с. : іл.

Дяченко, Л. Я. Історія Христинівщини [Текст] / Л. Я. Дяченко. – К. : Фотопрінт, 2012. – 243 с. : іл.

Залізнякові читання [Текст] : [матеріали] Четвертої наук. краєзн. конф., [с. Медведівка, 2012 р.] / Нац. іст. -культ. заповідник "Чигирин" [та ін.] ; [за ред. Н. П. Лавріненка]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 321 с. : іл.

Білецький, Феофан Феофанович. Розкажи мені, Тікичу… [Текст] : Буки від давніх часів до сьогодення / Феофан Білецький. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. – 279 с. : іл.

Гаврилюк, Олександр Миколайович. Таємниці минулого козацької Лисянки [Текст] / Олександр Гаврилюк ; [за ред. В. Сергійчука] ; Лисян. район. козац. т-во [та ін.]. – К. : Сергійчук М. І., 2012. – 306 с. : іл.

Корсунь староденний [Текст] / Степенькіна П. Я., Дремлюк С. П., Ніколенко А. Г. [та ін.] ; [Корсунь-Шевченків. держ. іст.-культ. заповідник]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 447 с. : іл.

Хоменко, Володимир Михайлович. Звенигородка [Текст] : [іст. хроніка] / Володимир Хоменко. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. – 67 с. : іл.

Грекало, Дмитро Панасович. Паланка біля Нетечі [Текст] : іст. –соціол. дослідж. с. Хвильово-Сорочин (XVIII – поч. XXI ст.) / Дмитро Грекало. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 301 с. : іл.

Іващенко, Федір Іванович. З минулого козачих сіл (Кропивна, Деньги, Хвилівка) [Текст] / Ф. Іващенко. – Золотоноша : Полігр. п-во, 2010. – 70 с. : іл.

Луняк, Євген Миколайович. Анна Руська – королева Франції [Текст] / Євген Луняк. – К. : Книга, 2012. – 207 с. : іл.

Хасси, Эндрю. Париж. Анатомия великого города [Текст] : [пер. с англ.] / Эндрю Хасси ; [отв. ред. Е. Г. Кривцова]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2010. – 639 с. : ил.

Гречко, Денис Сергеевич. Гришковский могильник скифов на Харьковщине [Текст] / Д. С. Гречко, А. В. Шелехань ; [науч. ред. С. А. Скорий] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – К. : Майдан, 2012. – 197 с. : ил.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Структурні перетворення в Україні : передумови модернізації економіки [Текст] : аналіт. доп. / [ А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 97 с.

Новые вызовы для денежно-кредитной политики в современных условиях [Текст] : [монография]. В 2 кн. Кн. 2. Взгляд из Украины / Рос. акад. наук, Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики [и др.] ; под ред. В. М. Гейца [и др.]. – М. [и др.] : Ин-т экономики и прогнозирования, 2012. – 359 с.

Бибик, Світлана Павлівна. Ділові документи та правові папери [Текст] : [листи, протоколи, заяви, договори, угоди] / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; [відп. ред. С. І. Стоцький]. – Х. : Прапор, 2012. – 493 с. – (Бібліотека державної мови).

Плескач, Валентина Леонідівна. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] : підруч. [для вузів] / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.

Свидрук, Ірена Ігорівна. Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / І. І. Свидрук ; Львів. комерц. акад. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 223 с.

Клименко, І. В. Ризики європейського інтеграційного проекту : виклики та можливості для України [Текст] : аналіт. доп. / [Клименко І. В., Ус І. В. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 83 с.

Скалецький, Юрій Миколайович. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС : проблеми та шляхи їх подолання [Текст] : аналіт. доп. / [Скалецький Ю. М., Яценко Л. Д. ; за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 68 с.

Кукурудза, Іван Іванович. Україна у світових процесах трудової міграції [Текст] : монографія / І. І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко ; [за ред. І. І. Кукурудзи] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 252 с.

Грабчук, Оксана Миколаївна. Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні [Текст] : монографія / О. М. Грабчук ; [відп. ред. К. О. Біла]. – Д. : Біла К. О., 2012. – 357 с.

Довідник державного фінансового інспектора та аудитора [Текст] / П. П. Андрєєв [та ін.] ; Держ. фін. інспек. України, Європ. ін-т держ. упр. та аудиту. – К. : Ком. сприяння боротьби з екон. злочинністю і корупцією, 2012. – 224 с.

Коваль, Олександр П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [О. П. Коваль ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. НІСД, 2012. – 106 с.

Зелена книга малого бізнесу України, 2012 [Текст] : [дискус. аналіт. доп. / Д. В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 123 с.

Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період [Текст] : аналіт. доп. / [Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 106 с.

Будуємо нову Черкащину : від стабільності до добробуту [Текст] : / [Черкас. облдержадмін.]. – Черкаси : Третяков О. М., [2012?]. – 20 с. : іл.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Політична наука. Методи досліджень [Текст] : підруч. [для вузів / О. А. Габрієлян, І. В. Батракова, Л. С. Гаспарян та ін.] ; за ред. О. А. Гаюрієляна. – К. : Академія, 2012. – 318 с. – (Альма-матер).

Політика в особах [Текст] : (політ. лідерство на постсоціаліст. просторі : нац. і регіон. контексти) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 397 с.

Політичні проблеми сучасної України [Текст] : аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [редкол. : Ю. А. Левенець (голова) та ін.]. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 599 с.

Україна : політичні стратегії модернізації [Текст] : зб. наук. – аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. М. М. Розумного та ін.]. – К. : НІСД, 2011. – 322 с.

Суспільна солідарність в Україні : проблеми і політичні засоби їх вирішення [Текст] : аналіт. доп. / [Зеленько Г. І. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 61 с.

Запобігання радикалізації і тероризму : міжнародний досвід і національний вимір [Текст] : зб. матеріалів "круглого столу", [Київ, 13 берез. 2012 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. М. Г. Гуцало]. – К. : НІСД, 2012. – 102 с.

Що таке НАТО ? [Текст] : [знайомство з Трансатлант. альянсом]. – Брюссель : [б. в., 2012 ?]. – 48 с. : іл.

Соціально – економічні та етнокультурні наслідки міграції для України [Текст] : зб. матеріалів наук. – практ. конф., (Київ, 27 верес. 2011 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. О. А. Малиновська ; ред. М. Л. Рубанець та ін.]. – К. : НІСД, 2011. – 342 с.

Партійна система сучасної України : еволюція, тенденції та перспективи розвитку [Текст] : (матеріали Міжнарод. наук. –практ. конф.), [Київ, 24 – 25 лист. 2011 р.] / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [редкол. : Ю. А. Левенець (голова) та ін.]. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 585 с.

Українська багатопартійність : політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.) [Текст] : [енциклопед. довід.] / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [за ред. М. Кармазіної]. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 587 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Фіолевський, Дмитро Петрович. Юридична етика [Текст] : підруч. [для вузів] / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта, 2011. – 287 с.

Калюжний, Ростислав Андрійович. Римське приватне право [Текст] : підруч. [для вузів] / Калюжний Р. А., Вовк В. М. ; [голов. ред. Н. М. Гайчук]. – К. : Атіка, 2012. – 407 с.

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. Вип. 1 / 2012 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. – К. НАДУ, 2012. – 283 с.

Удалова, Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Удалова Л. Д., Рибалка О. В. – К. : КНТ, 2012. – 158 с.

Антонович, Мирослава Михайлівна. Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Мирослава Антонович ; [ред. О. О. Решетова]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 381 с.

Мотиль, Володимир Ігорович. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика [Текст] : монографія / В. І. Мотиль ; [ред. І. Лоїк] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ, 2011. – 301 с. : іл.

Розвиток правової системи та державотворення в Україні : теорія та практика [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 15 листоп. 2012 р. / Східно – європ. ун-т економіки і менедж. [та ін.] ; [голов. ред. І. Г. Оксьом]. – Черкаси : СУЕМ, 2012. – 234 с.

Погорілко, Віктор Федорович. Правознавство [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Поголілко, Г. А. Шпиталенко. – 2-ге вид., випр. й доповн. – К. : Каравела, 2011. – 591 с.

Совгиря, Ольга Володимирівна. Конституційне право України [Текст] : повн. курс : навч. посіб. [для вузів] / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна ; [ред. О. О. Решетова]. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 541 с.

Пришва, Надія Юріївна. Податкове право [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Н. Ю. Пришва ; [ред. М. І. Ромась ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 365 с.

Щербина, Валентин Степанович. Господарське право [Текст] : підруч. [для вузів] / В. С. Щербина ; [ред. М. І. Ромась, О. В. Смірнова]. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 597 с.

Поляков, Борис Мусійович. Право неспроможності (банкрутства) в Україні [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. М. Поляков ; [редагув. О. В. Тригуб] ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – К. : Ін Юре, 2011. – 559 с.

Цивільні процесуальні документи [Текст] : [позови, заяви, клопотання, заперечення, скарги, рішення, ухвали, накази] : посібник / Акад. адвокатури України, Шк. адвок. підготов. ; упоряд. С. О. Куринська ; [ред. Л. Л. Лазебний]. – Вид. 2-ге, переробл. – К. : Прецедент, 2011. – 352 с.

Цивільне право [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. У 2 т. Т. 1 / [В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.] ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо – Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 655 с.

Цивільне право [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. У 2 т. Т. 2 / [В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.] ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо – Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 815 с.

Сімейне право [Текст] : підруч. [для вузів / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. ім. Я Мудрого". – 4-те вид., переробл. і доповн. – Х. : Право,2012. – 320 с.

Сімейне право України [Текст] : підруч. [для вузів / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – 3-те вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 260 с.

Коротюк, Оксана Вікторівна. Заповіти [Текст] : роз’яснення, зразки нотар. док., суд. практика : навч. –практ. посіб. / О. В. Коротюк ; [ред. В. М. Зарецька]. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 182 с.

Трудове право [Текст] : підруч. [для вузів / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. В. В. Жернакова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 494 с.

Право соціального забезпечення України [Текст] : навч. посіб. (з урахуванням новел пенс. реформи) / [Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Синчук С. М. та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 3-те, змін. і доповн. – К. : Істина, 2012. – 228 с.

Цивільний процес України [Текст] : підруч. [для вузів / Ківалов С. В., Мінченко Р. М., Погрібний С. О. та ін.] ; за ред. Р. М. Мінченко, І. В. Андронова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Х. : Одіссей, 2012. – 495 с.

Молдован, Андрій Валеріанович. Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А. В. Молдован, С. М. Мельник ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 366 с.

Молдован, Валеріан Васильович. Кримінальний процес України [Текст] : тези лекцій, ігри, процес. док. : навч. посіб. [для вузів] / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. Алерта, 2012. – 357 с.

Комаров, В’ячеслав Васильович. Нотаріат в Україні [Текст] : підруч. [для вузів] / В. В. Комаров, В. В. Баранкова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 383 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА

Доля обрала нас [Текст] / [упоряд. С. М. Бабаков]. – К. : Прес-КІТ, 2012. – 399 с. : іл.

Піскунова, Лариса Едуардівна. Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. [для вузів] / Л. Е. Піскунова, В. А. Приліпко, Т. О. Зубок ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К. : Академія, 2012. – 222 с. – (Альма-матер).

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

З верховин півстоліття [Текст] : Нац. премії України ім. Т. Шевченка – 50 / [В. Абліцов та ін. ; упоряд. В. Костюченко : голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2012. – 390 с.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО

Індиченко, Ганна. Академії наук країн Європи [Текст] : [монографія]. У 2 кн. Кн. 1 / Ганна Індиченко ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 646 с. : іл.

 

 

 

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Дерев’янко, Богдан Володимирович. Надання освітніх послуг : правовий статус суб’єктів [Текст] : монографія / Б. В. Дерев’янко ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Донецьк : Кальміус, 2011. – 334 с.

Голець, Марія Іванівна. Духовність дитини в ранньому віці [Текст] : інновац. дослідж. / М. І. Голець ; [ред. У. Г. Воліковська]. – К. : Вищ. шк., 2012. – 207 с. : іл.

Іваницька, Дарія. Дітям про Україну [Текст] : [для мол. і серед. шк. віку] / Дарія Іваницька ; [ред. О. Волосевич]. – Л. : Апріорі, 2012. – 56 с. : іл. – (Апріорі дітям).

Дишловий, В. П. Правила дорожнього руху для дітей [Текст] : [для дітей мол. шк. віку / Дишловий В. П., Мунін Г. Б.]. – К. : Кондор, 2012. – 61 с. : іл.

Яструбова, О. В. Правила пожежної безпеки для дітей [Текст] : [для дітей мол. шк. віку / Ястребова О. В., Мунін Г. Б.]. – К. : Кондор, 2012. – 61 с. : іл.

Дичківська, Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підруч. [для вузів] / І. М. Дичківська ; [ред. Н. Л. Ленська]. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 349 с. – (Альма-матер).

Упровадження ІКТ у полікультурний навчально-виховний процес [Текст] : (з досвіду роботи Першої міськ. гімназії м. Черкас) : [метод. посіб. / авт.-уклад. Н. В. Ананьєва] ; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 123 с. : іл.

Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів [Текст] : посібник / Кочубей Н. П., голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2012. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; 4 (72)).

Новітні технології на уроках англійської мови [Текст] / [упоряд. Т. В. Михайленко]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2012. – 110 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Новітні технології на уроках німецької мови [Текст] / [упоряд. Л. Горбач]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2012. – 91 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Пам’ять із присмаком сліз [Текст] / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" Черкас. осередок ; [уклад. О. А. Вороніна та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 159 с. : іл.

Методи та технології роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. [для вузів / авт. - уклад. С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник]. – К. : Слово, 2011. – 493 с.

Хомуленко, Тамара Борисівна. Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів [Текст] : [монографія] / Т. Б. Хомуленко, О. С. Шукалова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ, 2011. – 172 с.

 

ЗАСОБИ МАССОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КНИЖКОВА СПРАВА

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 15 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – К. : Друк. НБУВ, 2012. – 350 с.

Черниш, Наталія Іванівна. Академік Микола Бажан. Редактор. Видавець. Енциклопедист [Текст] / Н. І. Черниш ; [наук. ред. Ю. Попсуєнко та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2012. – 318 с. : іл.

 

МОВОЗНАВСТВО

Зайцева, Світлана Леонідівна. Філософія мови [Текст] : навч. –метод. посіб. [для вузів] / С. Л. Зайцева ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 54 с.

Білецький, Андрій Олександрович. Вибрані праці [Текст] / А. О. Білецький ; [упоряд. Н. Ф. Клименко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 791 с. : іл.

Щербина, Микола Миколайович. Козаччина у власних назвах рідного краю [Текст] : з досвіду турист.-краєзн. роботи / Щербина М. М., Центр туризму, краєзнав., екскурсій та спорту учн. молоді м. Черкас. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 35 с. : іл.

Коваль, Алла Петрівна. Крилаті слова в українській літературній мові [Текст] / Алла Коваль, Віктор Коптілов ; [голов. ред. Л. Максименко]. - [3-те вид., доповн., оновл.]. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 700 с. : іл.

Пилипчук, Дмитро Пилипович. Болять мені загублені слова… [Текст] : мій дод. до І-го т. Слов. укр. мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Біла Церква : Книжк. ф-ка, 2012. – 623 с.

Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Н. К. Скляренко, Н. І. Бичкова, С. В. Гапонова та ін. ; ред. Т. О. Соколова]. – К. : Освіта, 2002. – 319 с. : іл. – (Англійська мова у спілкуванні).

Бурова, Зоя Ивановна. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов [Текст] / З. И. Бурова ; [ред. О. Б. Саакян]. – 8-е изд. – М. : Айрис – пресс, 2011. – 562 с. – (Высшее образование).

Німецько-український словник Українсько-німецький словник. [Текст] = Deutsch-ukrainisch worterbuch. Ukrainisch- deutsch worterbuch : 470000 од. пер. / заг. ред. В. Бусела. – К. : [та ін.] : Перун, 2012. – 1567 с.

Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. І курсу напряму підготов. "Філологія" / [Т. М. Кравченко та ін. ; редагув. Н. В. Шпильової] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 361 с.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Удовиченко, Лариса Миколаївна. Енциклопедія – довідник зі світової літератури [Текст] / Л. М. Удовиченко ; за заг. ред. Н. М. Кадоб’янської. – К. : Освіта, 2012. – 144 с.

Галаєва, Оксана Миколаївна. Магія образного слова [Текст] : дослідж. творчості письм. Черкащини / Оксана Галаєва. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 160 с. : іл.

Поліщук, Володимир Трохимович. Від Григорія Сковороди до Раїси Троянкер. Повернення і відкриття [Текст] : статті. Кн. 2 / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 357 с.

Спогади про Івана Франка [Текст] / упоряд. М. Гнатюк ; [ред. Д. Сапіга]. – Вид. 2-ге, доповн., переробл. – Л. Каменяр, 2011. – 814 с.

Лисенко, Микола Павлович. Коріння Шевченкового роду [Текст] : генеалогія і спогади / Микола Лисенко. – К. : Алефа, 2012. – 319 с. : іл. + електрон. опт. диск.

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина [Текст] : [путівник / авт. тексту С. Л. Лаєвський та ін. ; ред. Е. Уманцева]. – К. – Богдана, 2012. – 275 с. : іл.

Яковенко, Тамара Іванівна. Жінки в долі Шевченка [Текст] / Тамара Яковенко. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. – 115 с. : іл.

Авдеенко, Сергій Іванович. Павло Ловецький : людина і письменник [Текст] / Сергій Авдеенко. – 2-ге вид., доповн. – Мелітополь : ММД, 2012. – 112 с.

Агеєва, Віра Павлівна. Мистецтво рівноваги [Текст] : М. Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – К. : Книга, 2012. – 391 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Тулуб, Зинаида Павловна. Моя жизнь [Текст] : [воспоминания] / Зинаида Тулуб ; [ред. – сост. Б. В. Клименко]. – К. : Киев – Париж – Дакар, 2012. – 430 с.

Путеводитель по литературным музеям ближнего зарубежья [Текст] / [подгот. текстов Л. Енко и др.] - [Б. м. : б. и.], 2012. – 47 с. : ил. – (Путешествие по русской литературе).

 

МИСТЕЦТВО

Самые знаменитые достопримечательности Италии [Текст] : иллюстрир. энцикл. / [сост. А. И. Пантилеева]. – М. : Белый город, [2012 ?]. – 103 с. : ил.

Божко, Людмила Александровна. Изделия из бисера [Текст] / Людмила Божко ; [ред. Т. Я. Марголина]. – Изд. 3-е. – М. : Мартин, 2010. – 214 с.

Елисеева, Антонина Валерьевна. Скрапбукинг [Текст] / [А. В. Елисеева]. – Минск : Харвест, 2012. – 159 с. : ил. – (Постигаем шаг за шагом).

Сокровища Габсбургов [Текст] : большая энцикл. живописи / [сост. В. Н. Сингаевский ; ред. Ю. Ф. Каторин, И. В. Полевая]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], 2010. – 221 с. : ил.

Музей волинської ікони [Образотворчий матеріал] = Museum of Volyn Icon : [книга-альбом / Александрович В. С. та ін.]. – К. : АДЕФ – Україна, 2012. – 399 с. : іл.

Климчук, Олександр Олександрович. "Я єсмь…". Художник Іван Марчук, провидець і подорожній [Текст] : есей-біографія / Олександр Климчук ; [ред. Ю. Буряк]. – К. : Укр. письм., 2012. – 572 с. : іл.

Меморіальний музей Народного художника України, Лауреата премії ім. Т. Г. Шевченка Данила Нарбута [Образотворчий матеріал] : [буклет] / Черкас. облрада, Упр. культури Черкас. ОДА, Черкас. обл. худож. музей. – Черкаси : Брама Україна, [2012 ?]. – 1 арк. : іл.

Петренко, Євген Костянтинович. Живопис і графіка [Образотворчий матеріал] альбом / Євген Петренко. – К. : Вищ. шк., 2012. – 159 с. : іл.

Тартуфери, Анджело. Джотто [Текст]: [пер. с итал.] / Анджело Тартуфери ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – М. : БММ, 2011. – 159 с. : ил. – (Сокровищница мировых шедевров).

Марголіна, Ірина Євгенівна. Ангели Врубеля [Текст] / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2012. – 143 с. : іл.

Белічко, Юрій Васильович. Леонід Андрієвський – художник книги [Текст] = [Leonid Andriyevski : books artist] літопис життя і творчості : [мистецтвозн. дослідж.] / Юрій Белічко ; [наук. ред. Т. В. Майданович]. – К. : Криниця, 2012. – 407 с. : іл. (Бібліотека Шевченківського комітету).

Корнійчук, Володимир Петрович. Маестро Анатолій Авдієвський [Текст] : портр. хору з мозаїки : [худож. –докум. повість] / Володимир Корнійчук ; [наук. ред. Т. В. Майданович]. К. : Криниця, 2012. – 494 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Муравський, Павло Іванович. Чистота співу – чистота життя [Текст] / Павло Муравський ; [ред. –упоряд. О. А. Шокало]. – К. : Просвіта, 2012. – 831 с. : іл.

Український театр ХХ століття [Текст] : антол. вистав / Нац. акад. мистец. України, Ін-т проблем. сучас. мистец. : за заг. ред. М. Гринишиної. – К. : Фенікс, 2012. – 959 с. : іл.

Одри Хепберн. Жизнь, рассказанная ею самой. Признания в любви [Текст] / [отв. ред. Л. Незвинская]. – М. : Яуза – пресс, 2012. – 287 с. : ил. – (Уникальная автобиография женщины – эпохи).

Капелюшний, Григорій Назарович. Музика українського серця [Ноти] / [Г. Н. Капелюшний]. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 476 с.

Хочу грати на роялі [Ноти] / авт.-упор. Н. Гриднєва ; авт. текстів М. Храпачова ; худож. К. Лавро. – К. : Муз. Україна, 2012. – 198 с. : іл.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО

Гудима, Ігор Петрович. Феномен чуда в християнському світорозумінні та практиці : філософсько-релігієзнавчий аналіз [Текст] : монографія / І. П. Гудима ; [наук. ред. О. Н. Саган]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 350 с.

Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення : досвід сучасної України [Текст] : [монографія / В. Войналович та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 269 с.

Цвєтков, Олександр Петрович. Культура і релігія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. П. Цвєтков ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К. : Академвидав, 2011. – 189 с. – (Альма-матер).

Шугаєва, Людмила Михайлівна. Релігії світу [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л. М. Шугаєва ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К. : Академвидав, 2011. – 253 с. – (Альма-матер).

Брюггеман, Уолтер. Пророческое воображение [Текст] : пер. с англ. / Уолтер Брюггеман ; [голов. ред. О. Буковецький]. – Черкассы : Коллоквиум, 2012. – 231 с.

Смит, Джеймс. Церковь и постмодернизм [Текст] : как найти место в церкви Лиотару, Фуко и Даррида? : пер. с англ. / Джеймс Смит ; [голов. ред. О. Буковецький]. - Черкассы : Коллоквиум, 2012. – 214 с.

Авдеенко, Сергей Иванович. Претерпевшие за веру [Текст] / Сергей Авдеенко. - Мелитополь : Люкс, 2012. – 346 с.

Кэмпбелл, Росс. Как по-настоящему любить своего ребенка [Текст] : пер. с англ. / Росс Кэмпбелл ; [гл. ред. Р. Ороховатская]. – 9-е изд., перераб. – СПб. : Мирт, 2011. – 155 с. – (Серия "Родителям о детях").

Гюлен, Фетхуллах. М. Діалог і толерантність [Текст] : [пер. з турец.] / М. Фетхуллах Гюлен ; [ред. В. І. Сергійчук, І. П. Якухно]. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 372 с.

 

ФІЛОСОВСЬКІ НАУКИ

Поліщук, Ніна Павлівна. Філософія прагматизму [Текст] : [монографія] / Ніна Поліщук ; [наук. ред. Єсипенко Д. М.]. – К. : Укр. Центр духовн. культури, 2012. – 399 с.

Ле Гофф, Жак. Рождение чистилища [Текст] : [пер. с фр.] / Жак Ле Гофф ; [ред. Н. Шевченко]. – М. [и др.] : Астрель [и др.], 2011. – 542 с. – (PHILOSOPHY).

Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів [Текст] : матеріали доп. та виступів Всеукр. наук.- теорет. конф., [Черкаси], 11 – 12 жовт. 2012 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : Марченко О. В. (голова) та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. – 343 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ

Галян, Олена Іавнівна. Експериментальна психологія [Текст] : навч. посіб.[для вузів] / О. І. Галян, І. М. Галян ; [ред. В. П. Мусійченко]. – К. : Академвидав, 2012. – 398 с. – (Альма-матер).

Савчин, Мирослав Васильович. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М. В. Савчин ; [ред. В. П. Мусійченко]. – К. : Академвидав, 2012. – 461 с. – (Альма-матер).

Юнг, Карл Густав. Очерки по психологии бессознательного [Текст] : [пер. с англ.] / Карл Густав Юнг ; [ред. О. В. Шапошникова]. – Изд. 2-е. – М. : Когито – Центр, 2010. – 351 с.

Ткалич, Маріанна Григорівна. Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М. Г. Ткалич ; [ред. Н. Л. Ленська]. – К. : Академвидав, 2011. – 245 с. – (Альма-матер).

Савчин, Мирослав Васильович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М. В. Савчин, Л. П. Василенко ; [ред. Т. А. Дічевська]. – К. : Академвидав, 2011. – 382 с. – (Альма-матер).

Фромм, Эрих. Бегство от свободы [Текст] : [пер. с англ.] / Эрих Фромм. – М. : АСТ [и др.], 2012. – 285 с.

Шапарь, Виктор Борисович. Современный курс практической психологии, или Как добиваться успеха [Текст] / В. Б. Шапарь ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2011. – 414 с.

Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми [Текст] : зб. наук. –метод. матеріалів / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В. О. Васютинського. – К. : Міленіум, 2010. – 91 с.

Кузікова, Світлана Борисівна. Основи психокорекції [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / С. Б. Кузікова ; [ред. В. П. Мусійченко]. – К. : Академвидав, 2012. – 319 с. : іл. – (Альма-матер).

Степанов, Олександр Максимович. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. М. Степанов ; [ред. В. П. Мусійченко]. – К. : Академвидав, 2011. – 413 с. – (Альма-матер).

Бех, Іван Дмитрович. Особистість у просторі духовного розвитку [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І. Д. Бех ; [ред. Т. А. Дічевська]. – К. : Академвидав, 2012. – 254 с. – (Альма-матер).