НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІІ кв. 2013 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Лещенко, Юрій Юрійович. Числові системи [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ю. Ю. Лещенко, Н. А. Тарасюк, В. В. Атамась ; [ред. Ю. Ю. Лещенко та ін.] ; Черкас. нац.. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 59 с.

Електрика і магнетизм [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. інж. спец. / Т. М. Христенко, А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик [та ін] ; [ред. Т. М. Христенко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 71 с.

 

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Шмиголь, Ірина Василівна. Збірник текстових завдань та задач з біохімії (статика) [Текст] : [навч.-метод. посіб. для вузів] / Шмиголь І. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельни-цького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 116 с.

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Шевченко, Валентина Владимировна. Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов [Текст] : монография / Шевченко В. В., Минко А. Н. – Харьков : Иванченко И. С., 2013. – 242 с. : ил.

 

ТВАРИННИЦТВО

 

10000 советов. Ваша кошка [Текст] / [авт.-сост. Н.В. Высоцкая]. – Минск : Харвест, 2002. – 335 с. : ил.

Почти всё о кошках [Текст] / [сост. Ю. Тыра] – Харьков : Энергоресурс, 2003. – 382 с. : ил.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ

ГІГІЕНА

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Працездатність людини в екстремальних умовах навколишнього середовища [Текст] : навч.-метод. посіб. / Петренко Ю. Ю., Меньших О. Е., Юрчук С. М. [та ін.] ; Черкас. нац.. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 32 с.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

 

Костогриз-Куликова, Наталія Володимирівна. Додаткові методи лікувальної фізичної культури [Текст] : метод. рек. / Н.В. Костогриз-Куликова, О.П. Верещагіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 51 с.

Кузько, Николай Васильевич. Диагностика, лечение и профилактика гипертонической болезни на врачебном участке [Текст] / Н. В. Кузько, Ю. Н. Кузько, И. Н. Кузько ; [ред. Т. Я. Малацай]. – К. : Здоров’я, 2004. – 406 с.

Сіренко, Юрій Миколайович. Гіпертонічна хвороба та артеріальні гіпертензії [Текст] / Ю. М. Сіренко ; [ред. І. С. Каруліна]. – К. : Здоров’я, 2009. – 239 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Вульф, Виталий Яковлевич. Роковые женщины. От Клеопатры до Мэрилин Монро [Текст] / Виталий Вульф, Серафима Чеботарь ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М. : Яуза [и др.], 2013. – 381 с. : ил. – (Роковые женщины).

Лэмб, Гарольд. Сулейман Великолепный. Век завоеваний, предательства и любви [Текст] : [пер. с англ.] / Гарольд Лэмб. – М. : Центрполиграф, 2013. – 383 с.

Овчаренко, Олександр Ілліч. Двохполюсність світу і «холодна війна» (1946-1991 рр.) [Текст] : навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студ. наук.-навч. ін.-ту історії та філос. / Овчаренко О. І. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 171 с.

Широкорад, Александр Борисович. Портреты Смутного времени [Текст] / Александр Широкорад ; [ред. А. Моисеев]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 541 с. – (Исторические силуэты).

Історія української культури [Текст]. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 1 / [Ажнюк Б. М., Бондар М. П., Горбачов Д. О. та ін.] ; голов. ред. Жулинський М. Г. ; [Нац. акад. наук. України]. – К. : Наук. думка, 2011. – 862 с. : іл.

Історія української культури [Текст]. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 2 / [Агєєва В. П., Барабан Л. І., Бетко І. П. та ін.] ; голов. ред. Жулинський М. Г. ; [Нац. акад.. наук України]. – К. : Наук. думка, 2011. – 1031 с. : іл.

Історія української культури [Текст]. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [Александрова І. Є., Бар’яхтар В. Г., Боголюбов О. М. та ін.] ; голов. ред. Жулинський М. Г. ; [Нац. акад. наук України]. – К. : Наук. думка, 2012. – 948 с. : іл.

Березяк, Віктор Володимирович. Атлантида: сторінки прадавньої української історії [Текст] : [розвідки про рідну минувшину] / Віктор Березяк ; [відп. ред. М. Славинський]. – К. : Наук. світ, 2012. – 207 с. : іл.

Україна – Європа : хронологія розвитку [Текст] . [У 5 т. Т. 1 - 2]. З Стародавніх часів і до початку нашої ери. З початку нашої ери по 1000 р. : [пер. з рос. / авт. проекту А. В. Толстоухов, В. А. Зубанов ; уклад. О. О. Григор’єва та ін. ; наук. ред. О. А. Корнієвський]. – К. : КРІОН, 2008. – 575 с. : іл.

Україна – Європа : хронологія розвитку [Текст] . [У 5 т. Т. 3]. 1000 – 1500 : [пер. з рос. / авт. проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; уклад. О. О. Григор’єва та ін. ; наук. ред. О. А. Корнієвський]. – К. : КВІЦ, 2008. – 575 с. : іл.

Україна – Європа : хронологія розвитку [Текст] . У 5 т. Т. 4. 1500 – 1800 рр. / [уклад. В. О. Зубанов та ін. ; наук. ред. О. А. Корнієвський]. – К. : КРІОН, 2010. – 611 с. :іл.

Україна – Європа : хронологія розвитку [Текст] . У 5 т. Т. 5. 1800 – 2010 рр. / [уклад. В. О. Зубанов та ін. ; наук. ред. О. А. Корнієвський]. – К. : КРІОН, 2011. – 719 с. : іл.

Бут, Олександр Микитович. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) [Текст] : монографія / О. М. Бут, В. С. Бондаренко, К. В. Нікітенко ; [за ред. О. М. Бута, П. В. Доброва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 353 с. : іл.

Журавка [Текст] : минувшина, сьогодення, особистості. – Черкаси : Аріес, [2013?]. – 48 с. : іл.

Ненада, Микола Миколайович. Поріднені долею [Текст] : худож.-докум. нарис / М. М. Ненада ; [упоряд. М. М. Ненада]. – [Черкаси] : Прес-Інфо, 2010. – 326 с. : іл.

Нераденко, Тетяна Миколаївна. Таємниці Молюхова Бугра, або Про що розповідають археологічні знахідки черкаських школярів [Текст] / Тетяна Нераденко ; Черкас. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 287 с. : іл.

Хоменко, Володимир Михайлович. Заліське [Текст] : із джерел духовності Тальнівщини / Володимир Хоменко ; [відп. ред. С. Вашецька]. – К. : Арт Економі, 2013. – 50 сь : іл.

Страшевич, Василь Борисович. Йшла війна народна [Текст] : Черкаси в роки ВВВ, 1941 – 1945 рр. / Василь Страшевич. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 189 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Благодєтєлєва-Вовк, Світлана Леонідівна. Підприємство як мікроцивілізація [Текст] : [монографія] / Світлана Леонідівна  Благодєтєлєва-Вовк. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 401 с.

Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика [Текст] : монографія / [В. П. Мікловда, І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній та ін. ; голов. ред. М. П. Гречук] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. Нац. ун-т», Вищ. навч. закл. «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с. : іл.

Янукович, Віктор Федорович. Про внутрішнє та зовнішнє становище в 2013 році [Текс] : щоріч. Послання Президента України до Верховної Ради України / [В. Ф. Янукович ; наук. ред. М. Л. Рубанець]. – К. : НІСД, 2013. – 572 с.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз. викон. бюджету за 2012 р. / [Зубенко В. В. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – К. : Нора-Друк, 2013. – 76 с. : іл.

Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / [В. Мамонова та ін. ; заг. редагув. Л. Чорнія] ; Центр. громад. експертизи. – К. : Центр громад. експертизи, 2013. – 173 с.

Радченко, Ольга Николаевна. «Интурист» в Украине 1960 – 1980 годов: между красной пропагандой и твердой валютой [Текст] : монография / Радченко Ольга Николаевна ; Черкасс. Нац. ун-т им. Б. Хмельницкого. – Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2013. – 203 с. : ил.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Іщенко, Микола Павлович. Соціально-політична енциклопедія [Текст] / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко ; [за ред. М. П. Іщенка]. – Черкаси : Інтроліга-ТОР, 2012. – 635 с.

Гальчинський, Анатолій Степанович. Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою [Текст] / Анатолій Гальчинський ; [голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2013. – 583 с.

Зовнішня політика України, 2012 [Текст] : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Ін-т зовні. політики] ; за ред. Г.М. Перепелиці. – К. : Стилос, 2013. – 302 с.

Україна : час вибору [Текст] / Центр Разумкова [та ін.]. – К. : [б,в.], 2013. – 40 с.

Громадські організації у виборчому процесі [Текст] / [уклад. Ю. О. Новіков, А. І. Рекун]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 58 с. : іл.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Сиренко, Василий Федорович. Государство: демократическое, правовое, социальное [Текст] : очерки, дискус. вопр. / Василий Сиренко ; [ред. Д. П. Пилипчук] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. – К. : ЛОГОС, 2013. – 339 с.

Права людини в діяльності української міліції – 2012 [Текст] / Батчаєв В. К. [та ін.] ; заг. ред. Батчаєва В. К., Пивоварова В. С. ; Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльн. правоохорон. органів. – К. [та ін.] : Права людини, 2012. – 321 с.

Права людини в Україні – 2012 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упорядкув. Є. Ю. Захарова, А. П. Бущенка ; за ред. Є. Ю. Захарова]. – Х. : Права людини, 2013. – 559 с.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 6-те. Сесія, 6-та. Шоста сесія Верховної Ради України шостого скликання, 7 лип. – 30 серп. 2010 р. [Текст] : стеногр. звіт. Т. 22 / Верховна Рада України ; [редкол. : Зайчук В. О. (голова) та ін.]. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 655 с.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 6-те. Сесія, 7-ма. Сьома сесія Верховної Ради України шостого скликання, 7 верес. – 6 жовт. 2010 р. [Текст] : стеногр. звіт. Т. 23 / Верховна Рада України ; [редкол. : Зайчук В. О. (голова) та ін.]. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 708 с.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 6-те. Сесія, 7-ма. Сьома сесія Верховної Ради України шостого скликання, 7 жовт. – 5 листоп. 2010 р. [Текст] : стеногр. звіт. Т. 24 / Верховна Рада України ; [редкол. : Зайчук В. О. (голова) та ін.]. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 687 с.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 6-те. Сесія, 7-ма. Сьома сесія Верховної Ради України шостого скликання, 16 листоп. – 3 груд. 2010 р. [Текст] : стеногр. звіт. Т. 25 / Верховна Рада України ; [редкол. : Зайчук В. О. (голова) та ін.]. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 764 с.

Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 15 квіт. 2013 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 232 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №5/2013).

Україна. Закони. Повітряний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 18 берез. 2013 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 135 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №4/2013).

Юридичний захист учасників дорожнього руху [Текст] : законодавство, роз’яснення / [уклад. В. С. Ковальський, Н. Б. Хлистова]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 343 с. : іл. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4’2013).

Україна. Закони. Закони України про автомобільні дороги [Текс] ; Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : станом на 8 трав. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 28 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про військовий обов’язок і військову службу [Текс] : станом на 4 квіт. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2013. – 50 с. - (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про прикордонний контроль [Текст] : станом на 20 черв. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 27 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про житлово-комунальні послуги [Текст] : станом на 6 черв. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 28 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України [Текст] : [зі змінами та допов.] / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 335 с. – (Кодекси України ; №6/2013).

Виконання покарань [Текст] : законодавство, роз’яснення / Держ. пенітенціар. cлужба України [та ін.] ; [уклад. Копотун І. М. та ін. ; ред. О. В. Смірнова]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 399 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практика України ; 62013).

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : комент., роз’яснення, док. / [упоряд. Ковальський В. С. та ін. ; відп. ред. Ковальський В. С.]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 407 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 52013).

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Військово-історичний альманах [Текст] Чис. 1 (24) / Нац. військ.-іст. музей України ; редкол. : Б. Андресюк [та ін.] ; голов. ред.. В. Карпов. – К. : Поліграфсервіс, 2012. – 160 с. : іл.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Вдалий старт. Моя перша англійська читанка [Текст] / [упоряд. І. Я. Берегова]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2013. – 117 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Соціокультурна компетенція на уроках англійського [Текст] / [упоряд. Т. В. Михайленко]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2013. – 117 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Соціокультурна компетенція при вивченні німецької мови [Текст] / [упоряд. Л. В. Горбач]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2013. – 115 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Василенко, І. О. Історико-культурний математичний квест «Золота підкова Черкащини» [Текст] : навч. метод. посіб. для вчителів математики та учнів кл. суспіл.-гуманіт. напрямку / Василенко І. О., Ярова І. Б. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 131 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск.

Проблеми математичної освіти. ПМО-2013 [Текст] =  Проблемы математического образования. ПОМ-2013 : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 8-10 квіт. 2013 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Кузьмінський А. І. та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 298 с.

Тихолоз, Валентина Василівна. Історія соціальної педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / В. В. Тихолоз ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 271 с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Юрчук, С. М. Харчування при фізичних тренуваннях [Текст] : метод. рек. (для студ. та викладачів ВНЗ, тренерів) / Юрчук С. М., Петренко Ю. О., Меньших О. Е. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 46 с.

Страшевич, Василь Борисович. З м’ячем по життю [Текст] : нарис / Василь Страшевич. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 55 с. : іл.

Ненада, Микола Миколайович. У дорозі з шахами [Текст] / Микола Ненада. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 239 с. : іл.

Цаподой, Сергій Васильович. Прийоми самозахисту жінок [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. В. Цаподой, І. А. Усатова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 47 с. : іл.

 

МОВОЗНАВСТВО


Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович. Словарные множества. 3 [Текст] / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2010. – 414 с.

Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович. Словарные множества. 4 [Текст] / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2011. – 350 с.

Денисенко, Зоя Миколаївна. Державна атестація з української мови студентів ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» [Текст] : навч.-метод. посіб. / З. М. Денисенко, Л. І. Лонська, Л. В. Шитик ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 269 с.

Мартинова, Ганна Іванівна. Державна атестація з української мови [Текст] : (для студ. ОКР «Магістр») : навч.-метод. посіб. / Г. І. Мартинова, І. С. Савченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 63 с.

Кузнецова, Людмила Григорівна. Методичні рекомендації з білінгвального навчання (іноземні мови) для студентів немовних напрямів підготовки [Текст] / Кузнецова Л. Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 28 с.

Зіноватна, Олександра Миколаївна. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови [Текст] : метод. рек. / Зіноватна О. М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 66 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Слабошпицький, Михайло Федотович. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші [Текст] біогр., оркестр. на дев’ять голосів : [роман] / Михайло Слабошпицький ; [голов. ред. П. Щириця]. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 345 с. : іл. – (PERSONA GRATA).

Петренко, Александр Евграфович. Идентификация Петренко [Текст] : (генеалого-биограф. исслед.) / А.Е. Петренко. – К. : Профі, 2012. – 190 с.

Хоменко, Володимир Михайлович. «Не забудьте пом’янути…» [Текст] / Володимир Хоменко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. – 50 с. : іл.

Шевченків світ [Текст] : наук. щорічник. Вип. 5 / Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 155 с.

Черінь, Ганна. Сьогодні, вчора і позавчора [Текст] / Ганна Черінь. – К. : Сучас. письм., 2010. – 329 с. : іл.

 

МИСТЕЦТВО

 

Тлумачний словник-довідник понять і термінів з декоративно-прикладного мистецтва (батик) [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Т. К. Касьян]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 76 с.

Юрик, Віктор Сергійович. Романтичний сюжет [Образотворчий матеріал] : худож. альб. / Віктор Юрик ; [упоряд. П. Юрик]. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2013. – 64 с. : іл.

Кобзар, Тетяна Василівна. Сценічна мова. Техніка мовлення [Текст] [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Кобзар ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 403 с. : іл.

Мельниченко, Володимир Юхимович. Богдан Ступка : обличчям до історії [Текст] / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – М. : Домаш. б-ка, 2013. – 415 с. : іл.

 

ФІЛОСОВСЬКІ НАУКИ


Логіка висловлювань [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів / уклад. О. А. Астапова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 64 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Тасуева, Татьяна Геннадиевна. Как и где найти настоящего принца [Текст] / Татьяна Тасуева ; [отв. ред. Е. Карпова]. – М. : Эксмо, 2013. – 381 с. – (Уроки женского счастья).

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

 

Микола Янович Азаров [Текст] : біобібліогр. покажч. / Книжк. палата України ім. І. Федорова ; [уклад. М. І. Сенченко та ін. ; відп. ред. М. М. Ілларіонова]. – К. : Парлам. в-во, 2013. – 278 с. : іл.

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріч. 2012 р. Вип. 85 / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. О. М. Піхур ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2013. – 111 с.

Юрій Клен [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. [та ін.] ; склав. І. Лучків. – К. : Основа-Принт, 2009. – 182 с.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ

 

Хроніка-2000 [Текст] ; укр. культурол. альм. Вип. 2(92). Україна-Польща : діалог упродовж тисячоліть. Ч. 1 / Фонд сприяння розв. мистец. ; голов. ред. Ю. Буряк ; упоряд. І. Гирич. – К. : Фенікс, 2012. – 467 с. : іл. – (Українські пропілеї).