НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІ кв. 2014 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Максимов, Анатолий. Никола Тесла и загадка Тунгусского метеорита [Текст] / Анатолий Максимов. – М. : Яуза [и др.], 2009. – 286 с. : ил. – (Никола Тесла. Рассекреченная история). – Библиогр. : с. 281 – 285.

Непомнящий, Николай Николаевич. Сто великих загадок природы [Текст] / Н. Н. Непомнящий ; [ред. М. М. Бондарюк]. – М. : Вече, 2012. – 476 с. : ил. – (100 великих).


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Трохимчук, Петро Павлович. Математичні основи знань. Поліметричний підхід [Текст] : монографія / Петро Трохимчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки.- Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 622 с. – Бібліогр. : с. 532-573. – Предм.-ім. покажч.: c. 601-617.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Історія, культура і природа Черкащини на туристичних маршрутах регіону [Текст]. Ч. 1 / [авт.-упоряд. Т. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 203 с. : іл. – Містить бібліогр.

Черкаська область [Карти] : турист. карта / Держ. служба геодез., картогр. та кадастру, Держ. наук.-вироб. п-во «Картографія» ; ред. Л. Хмара.- М-би різні. – К. : Картографія, 2011. – 1 к. : кольор., текст, іл. ; 92х112 см. – (Туристичні карти).

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Екологічна мережа Центрального Придніпров’я [Текст] : [монографія] / М. І. Бащенко, О. Ф. Гончар, В. В. Лавров, С. І. Дерій ; [відп. ред. Тимочко Т. В.] – К. : Центр екол. освіти та інформації, 2009. – 385 с. : іл. – Бібліогр. : с. 380-385.

Заповідна Черкащина [Текст] : історія, сьогодення, майбутнє / [Чорний М. Г., Чорна Л. О., Грищенко В. М. та ін. ; під заг. ред. Чорного М. Г.] ; Канів. природ. заповідник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 199 с. : іл. – Бібліогр. : с. 184-197.


РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Вонг, Уоллес. Microsoft Office 2010 для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Уоллес Вонг ; [гл. ред. С. Н. Тригуб].- М [и др.] : Диалектика, 2014. – 359 с. : ил. – Предм. указ. : с. 356-359.

Кроудер, Дэвид. Создание веб-сайта для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Дэвид Кроудер ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 4-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2014. – 270 с. : ил. – Предм. указ. : с. 269-270.

Левин, Джон. Интернет для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Левин, Маргарет Левин-Янг ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 12-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2013. – 346 с. : ил. Предм. указ. : с. 344-346.

Ратбон, Энди.Windows 7 для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] Энди Ратбон ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – М. [и др.] : Диалектика, 2013. – 412 с. : ил. – Предм. указ. : с. 410-412.

Ратбон, Энди. Модернизация и ремонт ПК для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Энди Ратбон ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 7-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2014. – 354 с., [16] с. ил. : ил. – Предм. указ.: с. 350-354.

Сырых, Юлия Александровна. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 [Текст] / Ю. А. Сырых ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 2-е изд. – М [и др.] : Диалектика, 2014. – 368 с., [8] с. ил. : ил. – Предм. указ.: с. 365-368.

 

ГІРНИЧА СПРАВА


Відповідність часу[Текст] / [О. С. Бешта, А. Ф. Косолапов, А. М. Пашко та ін. ; ред. Н. І. Гринько, О. Н. Ільченко]. – Д. : НГУ, 2012. – 285 с. : іл.

Шашенко, Александр Николаевич. Некоторые задачи статистической геомеханики [Текст] / А. Н. Шашенко, С. Б. Тулуб, Е. А. Сдвижкова ;[ред. С. В. Цушко] ; Нац. гірн. акад. України. – К. : Пульсари, 2002. – 302 с. – Библиогр.: с. 294-302.

 

БУДІВНИЦТВО


Онищук, Георгій Ілліч. Від минулого до сучасності [Текст] : 60 р. НДІпроектреконструкції / [Г. І. Онищук, Б. С. Дамаскін, Л. М. Федорченко]. – К. : Пролог, 2005. – 176 с. – На тит. арк. авт. не зазнач.

Парикмахерская у вас дома [Текст] / [отв. ред. Е. Хачанян]. – М. : АСТ [ и др.], 2001. – 255 с. : ил.

 

ТРАНСПОРТ


Герасименко, Анатолій Гаврилович. Маршрути до обрію [Текст] : історія електротрансп. м. Черкаси / А. Г. Герасименко ; [голов. ред. С. Е. Халупинський]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 441 с. : іл.

Технология производства авиационных двигателей [Текст] : [учеб. для студентов высш. учеб. заведений]. Ч. 4. Сборка авиационных двигателей / В. А. Богуслаев, А. Я. Качан, А. И. Долматов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2013. – 340 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Разом плануємо, працюємо, прогнозуємо… [Текст] : практ. посіб. : матеріали обл. семінару-наради з головами міськ. та район. орг. Т-ва Червон. Хреста, [Черкаси], 28 листоп. – 2 груд. 2011 р. / Черкас. обл. орг. Т-ва Червон. Хреста України ; [упоряд. Нестеренко О. С. ; редкол.: Гретченко І. І. та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. – 239 с.

 

ГІГІЄНА


Мирошниченко, Светлана Анатольевна. Красивые волосы – залог успеха [Текст] / [Мирошниченко С. А. ; ред. О. В. Марчукова]. – Донецк. : БАО, 2005. – 255 с. : ил. – (Женский каприз). – На тит. л. авт. не указ.


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Исцеляющие эмоции[Текст] = Healing emotions : беседы с Далай-ламой об осознанности, эмоциях и здоровье : [пер. с англ. / ред. А. Г. Ермошина, Н. В. Резанова]. – Н. Новгород : ДЕКОМ, 2004. – 237 с. – (Эра Водолея).

Норбеков, Мирзакарим Санакулович. Опыт дурака, или ключ к прозрению [Текст] : как избавиться от очков / Мирзакарим Норбеков ; [гл. ред. А. Н. Серов]. – СПб : ВЕСЬ, 2002. – 309 с. : ил.

Фохтин, Владимир Георгиевич. Биомеханическая гимнастика для мышц позвоночника и суставов [Текст] / В. Г. Фохтин ;[отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2012. – 221 с. : ил. – (Здоровый позвоночник). – Алф. указ.: с. 218-221.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Археологічні скарби козацької Чигиринщини [Образотворчий матеріал] : [буклет] / [авт.-уклад. Т. М. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 1 арк. : іл. – До 25-річчя НІКЗ „Чигирин”.

Белоблоцкий, Николай Петрович. «… Не поле перейти» [Текст] : книга-хроника : политика, дипломатия, дорога судьбы / Николай Белоблоцкий ; [отв. ред. Ю. Буряк]. – К. : Укр. письм., 2013. – 260 с. : ил.

Болтунов, Михаил Ефимович. Стратегическая разведка ГРУ [Текст] / Михаил Болтунов ;[ред. Е. Ю. Бузеев]. – М. : Алгоритм, 2014. – 303 с. – (Тайная война продолжается).

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. О. Реєнт ; [редкол. : В. А. Смолій (голова), та ін.]. – К. : КЛІО, 2013. – 783 с. : іл. – До 100-річчя від початку Першої світ. війни. – Бібліогр. : с. 711-753. – Покажч. імен : с. 754-767. – Геогр. покажч.: с. 768-778.

Вечный Киев. Жизнь большого города[Текст] / [Музей истории г. Киева ; авт.-сост. В. Ковалинский, О. Друг ; гл. ред. В. Строля]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 121 с. : ил. – В кн. использованы факс. копии ред. ист. док.

Горб-Дубова, Тамара Петрівна. Україна не стала на коліна [Текст] / Т. П. Горб-Дубова ; [ред. Шквар Г. Я.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2010. – 151 с. - : іл. – Бібліогр.: с. 148.

Донецк : от поселка до мегаполиса[Образотворчий матеріал] = Donetsk : From Obscure Village To Global City : [фотоальбом / ред. В. Степкин и др. ; фото  П. Кохановского и др.]. – Донецк : АРПИ, 2010. – 203 с. : ил. – Текст рус., англ.

Друг, Ольга Миколаївна. Вулицями старого Києва [Текст] / Ольга Друг ; [ред. Л. Дячишин]. – Л. : Світ, 2013. – 498 с., XVI с. іл. : іл. – (Серія „Історичні місця України”).

Єрмановська, Ганна Едуардівна. Загадки історії. Стародавній світ [Текст] : [пер. з рос.] / Г. Е. Єрмановська. – К. : Освіта, 2013. – 380 с. – Бібліогр.: с. 378-379.

Золотий фонд нації[Текст] / [авт.-упоряд. Болгов В. В.]. – К. : Укр. конфедерація журналістів [та ін.], 2010. – 399 с. : іл. – (Золота книга України). – Ім. покажч.: с. 362-372.

Ивановский, Артем Л. Утерянные победы Красной Армии. Война могла закончиться намного раньше… [Текст] / Артем Ивановский. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 318 с., [32] с. ил. – (Великая Отечественная. Неизвестная война).

Історія України в особах : козаччина[Текст] / [Горобець В. М., Гуржій О. І., Матях В. М. та ін.]. – К. : Україна, 2013. – 302. : іл.

Історія українського парламентаризму[Текст] = The History of Ukrainian Parliamentarism: від допарлам. форм орг. політ. життя до сьогодення [Т. 1-3 / Аркуша О. Г., Бевз Т. А., Бойко О. Д. та ін ; редкол.: Литвин В. М. (голова) та ін. ; Ін-т історії Нац. акад. наук України]. – К. : Дніпро, 2010. – 635 с. : іл. – Текст укр., англ.

Історія українського парламентаризму [Текст] = TheHistoryofUkrainianParliamentarism: від допарлам. форм орг. політ. життя до сьогодення : [Т. 3. Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України І – IV скликань / Ін-т історії Нац. акад. наук України ; ред. рада : Литвин В.М. (голова) та ін.] – К. : Дніпро, 2010. – 815 с. : іл. – Текст укр., англ.

Історія хрещення Київської Русі [Текст] / [редкол.: Г. Б. Мунін та ін. ; худож. Г. Б. Мунін та ін.]. – К. : Кондор, 2013. – 63 с. : іл.

Кириченко, Борис Йосипович. Неспішні роздуми [Текст] / Борис Кириченко. – 2-ге вид., доповн. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 73 с.

Кириченко, Борис Йосипович. Післязавтра почалося позавчора [Текст] / Борис Кириченко. – Корсунь-Шевченківський : В. М. Гавришенко, 2013. – 223, XXIV с.

Кириченко, Борис Йосипович. Примарний досвіток [Текст] / Борис Кириченко. – К. : Синопсис, 2010. – 335, ХХХІІ с.

Козацька абетка [Текст] : корот. історія укр. козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд. О. Яремчук ; [голов. ред. І. Т. Бойко ; худож. С. Якутович]. – К. : Веселка, 2013. – 79 с. : іл.

Козерод, Олег Віталіойвич. Гендерні аспекти історії українського єврейства [Текст] : (на прикл. періоду 20-х рр. ХХ ст.) : [монографія] / О. В. Козерод ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Радуга, 2013. – 102 с. – Бібліогр.: с. 82-102.

Коляда, Ігор Анатолійович. Богдан Хмельницький [Текст] / І. А. Коляда, В. І. Милько. – К. : Укрвидавполіграфія, 2013. – 122 с. – Бібліогр.: с. 119-121.

Кошкин, Анатолий Аркадьевич. „Кантокуэн” – „Барбаросса” по-японски. Почему Япония не напала на СССР [Текст] / А. А. Кошкин. –М. : Вече, 2011. – 381 с., [16] с. ил. – (Военные тайны ХХ века).

Любченко, Дмитрий Иванович. Сверхчеловек [Текст] / Любченко Д. И. – Луганск : Укр. Медиа Холдинг, 2014. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 60.

Максимовичівські читання. Збірник праць Других Максимовичівських читань, [Черкаси], 15-16 вересня 2009 року [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. Поліщук В. Т.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 219 с.

Молодість у неволі [Текст] : спогади остарбайтерів / Від. освіти Звенигород. райдержадмін., Немороз. ЗОШ І-ІІІ ступенів Звенигород. райради ; матеріали підгот. Романенко В. І. [та ін.]. – Неморож. (Черкас. обл.) : [б. в.], 2010. – 76 с. : іл.

Плачинда, Сергій Петрович. Лебедія [Текст] : (як і коли виникла Україна) : есе / Сергій Плачинда. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Київ. правда, 2005. – 159 с. [8] с. іл. : іл.– Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Вінницька область [Текст]. Кн. 2 / [Вінниц. облрада, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Спірідонова Л. М. (голова) [та ін.] ; [упоряд. В. П. Лациба та ін.]. – Вінниця : ДКФ, 2007. – 847 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Вінницька область [Текст]. Кн. 3 /[Вінниц. облрада, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Спірідонова Л. М. (голова) [та ін.] ; [упоряд. В. П. Лациба та ін.]. – Вінниця : ДКФ, 2010. – 783 с. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Донецька область [Текст]. Кн. 9 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Фомін В. В. (голова) [та ін.]. – К. [та ін.] : Регіон [та ін.], 2012. – 622 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Житомирська область [Текст]. [У 7 кн.]. Кн. 1 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Синявська І. М. (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. А. Копійченко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2006. – 723 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Ім. покажч.: с. 658-666. – Геогр. покажч.: с. 667-717. – Бібліогр.: с. 719-722.

Реабілітовані історією. Житомирська область [Текст]. [У 7 кн.]. Кн. 2 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Черненко М. А. (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. А. Копійченко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2008. – 767 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Ім. покажч.: с. 699-702. – Геогр. покажч.: с. 703-763. – Бібліогр. : с. 765-766.

Реабілітовані історією. Житомирська область [Текст]. [У 7 кн.]. Кн. 3 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: М. А. Черненко (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. А. Копійченко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2010. – 807 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Ім. покажч.: с. 734-738. – Геогр. покажч.: с. 739-801. – Бібліогр. : с. 803-804.

Реабілітовані історією. Житомирська область [Текст]. [У 7 кн.]. Кн. 4 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: В. С. Балюрко (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. А. Копійченко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2011. – 786 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Ім. покажч.: с. 720-723. – Геогр. покажч.: с. 724-781. – Бібліогр. : с. 782-783.

Реабілітовані історією. Житомирська область [Текст]. [У 7 кн.]. Кн. 5 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: В. С. Балюрко (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. А. Копійченко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2011. – 795 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Ім. покажч.: с. 786-790. – Геогр. покажч.: с. 725-785. – Бібліогр. : с. 791-792.

Реабілітовані історією. Запорізька область [Текст]. Кн. 1 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Стрюк А. І. (голова) [та ін.] ; [наук. ред. В. Г. Ткаченко]. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2004. – 583 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Запорізька область [Текст]. Кн. 2 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Зайковська О. А. (голова) [та ін.] ; [наук. ред. В. Г. Ткаченко]. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2005. – 771 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Запорізька область [Текст]. Кн. 3 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Фролов М. О. (голова) [та ін.] ; [наук. ред. В. Г. Ткаченко]. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2006. – 719 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Запорізька область [Текст]. Кн. 4 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Фролов М. О. (голова) [та ін.] ; [голов. ред. П. П. Ребро. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2008. – 700 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Київська область [Текст]. Кн. 3 / [П.П. Бачинський, Т. Ф. Григор’єва, Л. М. Остроушко та ін.] ; редкол.: А. П. Косенко (голова) [та ін.] ; [ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України та ін.]. – К. : Основа, 2011. – 983 с. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Луганська область [Текст]. [У 3 кн.]. Кн. 1 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Просін В. В. (голова) [та ін.] ; [ред.-упоряд. В.В. Михайличенко. – Луганськ : Луган. обл. друк, 2004. – 735 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 723-728. – Геогр. покажч.: с. 729-732.

Реабілітовані історією. Луганська область [Текст]. [У 3 кн.]. Кн. 2 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Голенко В. М. (голова) [та ін.] ; [ ред.-упоряд. В. В. Михайличенко. – Луганськ : Луган. обл. друк, 2005. – 700 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 697. – Геогр. покажч.: с. 698.

Реабілітовані історією. Миколаївська область [Текст]. Кн. 5 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: М. П. Круглов (голова) [та ін.] – К. [та ін.] : Світогляд, 2010. – 653 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Реабілітовані історією. Рівненська область [Текст]. Кн. 1 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Королюк В. М. [та ін.] ; [наук. ред. та упорядкув. А. А. Жив’юка]. – Рівне : Рівнен. друкарня, 2006. – 583 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 546-570. – Геогр. покажч.: с. 571-580.

Реабілітовані історією. Хмельницька область [Текст]. Кн. 2 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Вавринчук М. П. (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. Л. Місінкевич, Р. Ю. Подкур]. – Хмельницький : [б. в.], 2009. – 1181 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 1170-1173. – Геогр. покажч.: с. 1174-1176.

Реабілітовані історією. Хмельницька область [Текст]. Кн. 3 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Гаврішко В. Д. (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. Л. Місінкевич, Р. Ю. Подкур]. – Хмельницький : [б. в.], 2010. – 1125 с. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 1117-1119. – Геогр. покажч.: с. 1120-1121.

Реабілітовані історією. Хмельницька область [Текст]. Кн. 4 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол. : Гаврішко В. Д. (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. Л. Місінкевич, Р. Ю. Подкур]. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 1162 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 1147-1152. – Геогр. покажч.: с. 1153-1158.

Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст]. Кн. 1 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Хоменко В. М. (голова) [та ін.] ; [упоряд. О. Б. Коваленко та ін.]. – Чернігів : Деснян правда, 2008. – 799 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Геогр. покажч.: с. 773-796.

Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст]. Кн. 2 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Хоменко В. М. (голова) [та ін.] ; [упоряд. О. Б. Коваленко та ін.]. – Чернігів : Деснян правда, 2010. – 709 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Геогр. покажч.: с. 678-703.

Реабілітовані історією. Чернігівська область [Текст]. Кн. 3 / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України та ін.] ; редкол.: Хоменко В. М. (голова) [та ін.] ; [упоряд. О. Б. Коваленко та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 599 с. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр. – Геогр. покажч.: с. 566-592.

Рендюк, Теофіл Георгійович. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Текст] = Pylyp Orlyk: caile moldo-romane / Т. Г. Рендюк ; [ред. М. Токарюк]. – Чернівці : Букрек, 2013. – 238 с. : іл. – Текст укр, рум. – Бібліогр.: с. 151-159.

Рильський, Тадей Розеславович. В житті ніколи неправді не служив [Текст] / Тадей Рильський ; [упоряд. М. Г. Рильський ; наук. ред. В. Л. Колесник]. – К. : Успіх і кар’єра, 2013. – 558 с., [16] с. іл.

Родинов, Владимир. „Истинные арийцы”. Расовые мифы Гитлера [Текст] / Владимир Родионов ;[отв. ред. И. Петровский]. – М. : Яуза-пресс, 2012. – 382 с. – (Запрещенная история. От вас это скрывают!).

Рух опору в Україні, 1960-1990[Текст] = Resistance movement in Ukraine, 1960-1990 : енциклопед. довід. / Музей-арх. і документац. центр укр. самвидаву при вид-ві „Смолоскип” ; голов. ред. О. Зінкевич. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Смолоскип, 2012. – 895 с., [64] с. іл. : іл.

Сегеда, Сергій Петрович. Український пантеон [Текст] / [С. П. Сегеда ; голов. ред. В. Строля]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 184 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 179. – Ім. покажч.: с. 180-182.

Смолянников, Сергей. Долгая дорога к доброму дому [Текст] : ист. штрихи и наброски к вопр. гос. переселения / Сергей Смолянников. – К. : Фірма „Гранмна”, 2013. – 111 с. : ил. – Содержит. библиогр.

Стариков, Николай Викторович. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Роковая ошибка Гитлера [Текст] / Николай Стариков. – М. [и др.] : Питер, 2013. – 364 с. : ил.

Таїрова-Яковлева, Тетяна Геннадіївна. Іван Мазепа і Російська імперія [Текст] : пер. з рос. / Тетяна Таїрова-Яковлева ; Санкт-Петербурз. держ. ун-т, Ін-т історії України НАН України. – К. : Кліо, 2013. – 403. : іл. – Бібліогр.: с. 384-391. – Ім. покажч.: с. 392-402.

Тимофеєв, Вадим Віктрович. Історія села Райгород [Текст] / Вадим Тимофеєв. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 325 с. : іл. – Містить бібліогр.

Український млинологічний альманах[Текст] : історія, етнографія, культура : наук. ілюстр. альм. Спецвип. Історія українського традиційного млинарства : матеріали Першої міжнар. наук. конф., Черкаси, с. Вереміївка Черкас. обл., 15-17 жовт. 2009 р. / Укр. млинол. асоц. , Приват. іст.-етногр. музей „Козац. землі України” ; [наук. ред. Н. Лавріненко]. – К. : Оболонь, 2014. – 199 с. : іл. – Містить бібліогр.

Фареній, Ігор Анатолійович. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] / І. А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 128-143.

Хоменко, Володимир Михайлович. Пам’ять [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2013. – 179 с. - : іл.

Чувпило, Олександр Олександрович. Вибрані індологічні твори [Текст] / О. О. Чувпило ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Цифр. друк №1, 2013. – 747 с. – Містить бібліогр.

Чумацький шлях [Текст] : [для дітей мол. шк. віку / редкол.: Г. Б. Мунін та ін., худож. Г. Б. Мунін та ін.]. – К. : Патерик, 2013. – 63 с. : іл.

Шаповал, Юрій Іванов. Петро Шелест [Текст] / Ю. Шаповал. – Х. : Фоліо, 2013. – 127 с. – Бібліогр.: с. 125-126.

Шевченко, Сергій Володимирович. Соловецький реквієм [Текст] / Сергій Шевченко. – К. : Експрес-Поліграф, 2013. – 590 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 573-586.

Ярош, Вікторія. Золотий колос Дажбога [Текст] : хліб в укр. легендах та віруваннях / Вікторія Ярош ; [упоряд. В. Ярош ; ред. А. А. Ковтун, Т. Є. Мозгова]. – К. : Успіх і кар’єра, 2013. – 111 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111.


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Текст] : зб. наук. пр. №3(18) Ун-т банк. справи Нац. банку України ; [голов. ред. Т. С. Смовженко]. – К. : ІМЕКС-ЛТД, 2013. – 311 с. – (Сучасна наукова економічна думка). – Містить бібліогр.

Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР [Текст] : [монографія] / О. С. Чмир, В. Г. Панченко, Ю. В. Гусєв, В. І. Пила ; [наук. ред. О. С. Чмир].- К. : Вістка, 2013. – 251 с. – Бібліогр.: с. 173-190.

Механізм поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [Бережний Я. В., Кілієвич О.І ., Ляпін Д. В. та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 77 с. : іл. – (Економіка ; вип. 11).

Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем [Текст] : монографія / [Гунько В. І., Кирилюк Є. М., Кочума І. Ю. та ін.] ; за ред. Р. Ф. Пустовійта ; Черкас. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2013. – 508 с. – Бібліогр.: с. 483-508.

Східноєвропейський університет: вчора, сьогодні, завтра [Текст] = East Eruropean University: yesterday, today, tomorrow : ХХ р. : [фотоальбом] / Аблязов Р. А., Казарінова Н. Л., Гаман П. І. та ін. ; за заг. ред. Аблязова Р. А., Казарінової Н. Л. – Черкаси : РВВ СУЕМ, 2013. – 160 с. : іл.

Финансовый контроль: международный опыт [Текст] / [Г. М. Азаренкова, Л. В. Дикань, В. А. Лукин и др. ; ред. О.В. Жданова] ; Нац. банк Украины, Ун-т банк. дела. – К. : УБД НБУ, 2013. – 322 с. – Содержит библиогрт.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці [Текст] : аналіт. доп. / [Балабан Р. В., Бевз Т. А., Беззуб’як М. Й. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 371 с. – Містить бібліогр.

Кохан, Галина Вікторівна. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : монографія / Г. В. Кохан ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 231 с. – Бібліогр.: с. 207-230.

Макіавеллі, Нікколо. Флорентійські хроніки ; Державець [Текст] = [Istorie Florentine ; II principe] : пер. з італ. / Нікколо Мак’явеллі. – Х. : Будинок друку, 2013. – 472 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 2(64) / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Левенець Ю. А. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 581 с. – Містить бібліогр.

Особа у контексті часу [Текст] : кн. на пошану Л. Нагорної / [В. Бушанський, А. Глушко, Г. Зеленько та ін. ; упоряд. Ю. Шаповал та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 463 с. – Ім. покажч.: с. 447-463.

Паламарчук, Максим Олександрович. Виклики модернізації в Україні : політичні аспекти [Текст] : монографія / М. О. Паламарчук ; [за ред. О. В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 150 с. – Містить бібліогр.

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз [Текст] : монографія / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Т. А. Бевз та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 445 с. – Містить бібліогр.

Чекаленко, Людмила Дмитрівна. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури [Текст] : монографія / Людмила Чекаленко ; [за заг. ред. С. І. Пирожкова] ; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. – К. : НІПМБ, 2004. – 351 с. – Бібліогр. : с. 336-349.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Виконавче провадження в Україні [Текст] : зб. законодав. актів / [упоряд. Роїна О. М.]. – К. : Правова єдність, 2011. – 111 с.

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України: надійний захист інтересів держави та громадян [Текст] / [В. Рокитський, А. Калюжняк, М. Ісаків та ін. ; відп. ред. Л. Ряско]. – К. : Київ. книжк.-журн. ф-ка, 2012. – 303 с. - : іл. – До 20-ї річниці створення.

Гончарова, Галина Степанівна. Трудове право України у запитаннях та відповідях [Текст] : навч.-довідк. посіб. / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С.М. Прилипко ; [за ред. В. В. Жернакова]. – Х. : Одіссей, 2010. – 279 с.

Служба безпеки України: історія та сучасність [Текст] / [В.Г. Рокитський, О.Ф. Бєлов, В.П. Варганов та ін. ; ред. Н. Демиденко]. – К. : Корбуш, 2012. – 383 с. : іл. – До 20-ї річниці створення.

Україна. Адміністративно-територіальний устрій [Текст] : станом на 1 січ. 2012 р. / Верховна Рада України ; [упоряд. В. І. Гапотченко ; за заг. ред. В. О. Зайчука]. – К. : Парлам. вид-во, 2012. – 783 с., [27] арк. іл. – Бібліогр.: с. 425-610.

Україна. Верховний Суд. Пленум. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах [Текст] : [станом на 1 листоп. 2009 р. / упоряд. Рожнова В. В. та ін.]. – [Офіц. вид.]. – К. : Паливода А. В., 2010. – 452 с.

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] : станом на 10 лют. 2011 р. – [Офіц. вид.]. – Х. : Одіссей, 2011. – 103 с. – (Закони України).

Харківські студентські кримінально-правові читання [Текст] : тези доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. студент. наук. конф., (Харків, 10-11 груд. 2009 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. В. Я. Тація. – Х. : Право, 2010. – 365 с.

Я громадянин України [Текст] / [редкол.: Г. Б. Мунін та ін. ; худож. Г. Б. Мунін та ін.]. – К. : Патерик, 2013. – 63 с. : іл.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Коваль, Михайло Володимирович. Невідома Україна : історія фортифікації ХХ ст. Міфи та реалії [Текст] / Михайло Коваль. – К. : Фенікс, 2013. – 368 с. : іл. – Бібліогр.: с. 365-367.


КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Кульчий, Олена В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів [Текст] / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; [наук. ред. В. М. Жежера] ; Держ. арх. служба України, Центр. держ. арх.-музей л-ри і мистец. України. – К. : КЛІО, 2013. – 351 с. : іл.


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО

Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні [Текст] аналіт. доп. / [Близнюк В. В., Зеленько Г. І., Кармазіна М. С. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 275 с. – Містить бібліогр.

Науково-освітній потенціал України [Текст] / [авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк]. – К. : Укр. рейтинг, 2011. – 302 с. : іл. – Бібліогр.: с. 299. – Ім. покажч.: с. 298-299.


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Авраменко, Олександр Миколайович. Українська мова [Текст]: держ. підсумк. атестація : зб. текстів для диктантів : 9-й кл. / О. М. Авраменко, В. Л. Федоренко ; [ред. Н. Забаштанська]. – К. : Грамота, 2008. – 79 с.

Авраменко, Олександр Миколайович. Українська мова [Текст] : зб. текстів для диктантів держ. підсумк. атестація : 9-й кл. / О. М. Авраменко, Л. П. Шабельникова ; [ред. Ю. В. Жиронкіна]. – К. : БАО, 2007. – 63 с.

Давидова, Оксана. Розумні ігри для малят [Текст] : [для дітей дошк. віку] / Оксана Давидова ; худож. У. Балан. – К. : Мамине сонечко, 2013. – 35 с. : іл.

Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Текст] : монографія / [О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Н. М. Гупан та ін. ; ред. С. В. Бартош] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 637 с. – Містить бібліогр.

Ілляшенко, Надія Григорівна. Школа юного математика [Текст] : навч.-метод. посіб. з математики / Н. Г. Ілляшенко, О. М. Топчій ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 168 с. – Бібліогр.: с. 268.

Мельник, Юрій Степанович. Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. С. Мельник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 117 с.

Музей історії Корсунь-Шевченківського педагогічного училища ім. Т. Г. Шевченка [Текст] : путівник / Корсунь-Шевченків. пед. уч-ще ім. Т. Г. Шевченка ; [авт.-упоряд.] Н. М. Долинська. – Корсунь-Шевченківський : [б. в.], 2010. – 33 с. : іл.

Навчання біології у старшій школі на академічному рівні [Текст] : монографія / Н. Ю. Матяш, В. В. Вербицький, О. Г. Козленко, Т. В. Коршевнюк ; Нац. акад. пед. Наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 227 с.

Навчання біології у старшій школі на академічному рівні[Текст] : монографія / Н.Ю. Матяш, В.В. Вербицький, О.Г. Козленко, Т.В. Коршевнюк ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 227 с.

Наш шлях у світ проліг з Вільшани… [Текст] / [Вільшан. ЗОШ І – ІІІ ступенів]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 122 с. : іл.

Хімія в завданнях, 10-11 кл.[Текст] : навч. посіб. / Л. П. Величко, Н. М. Буринська, Г. А. Лашевська, Н. . Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 196 с.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Український волейбол [Текст] : здобутки та сьогодення / [авт.-упоряд. Кацапчук В. Д., Ющенко О. В. ; редагув. Сорочинський Я. О.]. – К. : Євроград Груп, 2009. – 223 с. : іл.

Україна туристична [Текст] = [Tourist Ukraine] : провід. п-ва, особистості. Вип. 1 / [авт.-упоряд. В. В. Болгов]. – К. : Укр. видавн. консорціум [та ін.], 2006. – 349 с. : іл. – Текст укр., англ. – Ім. покажч.: с. 330-332. – Адрес. покажч.: с. 333-344.

Україна туристична [Текст] = [Tourist Ukraine] : провід. п-ва, особистості. Вип. 2 / [авт.-упоряд. В. В. Болгов]. – К. : Укр. видавн. консорціум, 2007. – 398 с. : іл. – Текст укр., англ. – Ім. покажч.: с. 380-382. – Адрес. покажч.: с. 383-394.

Україна туристична [Текст] = [Tourist Ukraine] : регіони, р-ни та міста, провід. п-ва, особистості. Кн. 3 / [авт.-упоряд. В. В. Болгов]. – К. : Укр. видавн. консорціум [та ін.], 2008. – 374 с. : іл. – Текст укр., англ. – Ім. покажч.: с. 356-358. – Адрес. покажч.: с. 359-371.

Україна туристична [Текст] = [Tourist Ukraine] : регіони, р-ни та міста, провід. п-ва, особистості. Кн. 4 / [авт.-упоряд. В. В. Болгов]. – К. : Укр. видавн. консорціум [та ін.], 2009. – 246 с. : іл. – Текст укр., англ. – Ім. покажч.: с. 336-337. – Адрес. покажч.: с. 238-244.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Журналісти стріляють не кулями [Текст] / [упоряд. О. М. Клубань]. – К. : АНТ, 2013. – 182 с., [16] с. іл.

Коренна, Оксана Миколаївна. Матвій Михайлович Шестопал [Текст] / О. М. Коренна ; Від. освіти Звенигород. райдержадмін., Немороз. ЗОШ І-ІІ ступенів Звенигрод. райради. – Неморож (Черкас. обл.) : [б. в.], 2013. – 47 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47.

Мистецтво збагнути день [Текст] : спогади про В. Здоровегу / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд О. І. Наливайко ; відп. ред. І. І. Паславський]. – К. : Експрес-Поліграф, 2013. – 319 с., [16] с. іл. : іл. – (Золоті імена української журналістики. ; вип. 3).

Михайлин, Ігор Леонідович. Основи журналістики [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Л. Михайлин. – Вид. 3-тє, доповн. та поліпш. – К. : ЦУЛ, 2002. – 283 с. – (Гуманітарні науки). – Бібліогр.: с. 254-276.

Поштові марки України, 2010[Текст] = Postage stamps of Ukraine, 2010 / [ред.-упоряд. С. Богород]. – К. : Фенікс, 2011. – 49 с. : іл. – Текст укр., англ.

Цуріка, Людмила Юріївна. Історія дитячої книги зі стародавніх часів до сьогодення [Текст] : [для дітей шк. віку] / Людмила Цуріка. – К. : АВІАЗ, 2013. – 71 с. : іл.

 

МОВОЗНАВСТВО


Зайко, Мирослава Антонівна. Український лексикон [Текст] : естет., мист., лінг. табл. співзвуч. слів / Мирослава Зайко ; [ред. П. Козловський]. – Т. : Терно-граф, 2013. – 441 с.

Іспансько-український словник. Українсько-іспанський словник[Текст] = Espanol-ucraniano diccionario. Ucraniano-espanol diccionario. : 440000 од. пер. / під заг. ред. В. Бусела. – К. [та ін.] : Перун, 2013. – 1120 с.

Італійсько-український словник. Українсько-італійський словник[Текст] = Italiano-ucraino dizionario. Ukraino-italiano dizionario: 440000 од. пер. / під заг. ред. В. Бусела. – К. [та ін.] : Перун, 2013. – 1122 с.

Островський, Володимир Іванович. А українською кажуть… [Текст] / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – Т. : Терно-граф, 2013. – 454 с. – Бібліогр.: с. 454.


ФОЛЬКЛОР


Квітко моя чарівна [Текст] : легенди [ упорядкув. А. Зеленської ; худож. Я. Кернер-Вернер]. – К. : АВІАЗ, 2013. – 63 с. : іл.

Народні балади Закарпаття [Текст] / у записах П. Лінтура ; [вступ. ст., упорядкув. І. Сенька]. – Ужгород : Карпати, 2013. – 207 с.. : іл.

Українські народні казки [Текст] : Казки Поділля / записав, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук ; [худож. Р. Рязанова та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2013. – 359 с. : іл.

Чарівні казки Європи [Текст] / [пер. І. Андрущенка ; худож. В. Кузнєцов, М. Коваленко]. – К. : Наш час, 2013. – 104. : іл. – (Равлик).

Чеські народні казки [Текст] / [редкол. : Г. . Мунін та ін. ; худож. Г. Б. Мунін та ін.]. – К. : Агенство по розповсюдж. друку, 2013. – 87 с. : іл. – Текст укр., чес.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Безпечний Іван. Теорія літератури [Текст] : [підручник] / Іван Безпечній. – К. : Смолоскип, 2009. – 388 с. – Бібліогр.: с. 375-376.

Василь Стус: Поет і Громадянин [Текст] : кн. спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – К. : КЛІО, 2013. – 683 с., [16] с. іл. – До 75-річчя від дня народж. В. Стуса. – Алфавіт. покажч.: с. 653-667. – Ім. покажч.: с. 668-681.

Доманицький, Василь Миколайович. З науково-творчої спадщини [Текст]. Кн. 3 / Василь Доманицький ; [уклад. і ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 509 с. – На тит. арк. назва : Із науково-творчої спадщини.

Доценко, Ростислав Іванович. Критика. Літературознавство [Текст] : вибране / Ростислав Доценко ; передм. та упорядкув. М. Білоуса ; [голов. ред. Б. Будний]. – Т. : Навч. кн.-Богдан, 2013. – 591 с. – [8] с. іл. – Бібліогр.: с. 567-572. – Ім. покаж.: с. 573-591.

Жур, Петро Володимирович. Шевченківський Київ [Текст] / П. В. Жур ; [голов. ред. С. Мельковський]. – Вид. 2-ге, випр. і доповн. – К. : Дніпро, 2013. – 287 с., [32] с. іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Загребельний, Михайло Павлович. Павло Загребельний [Текст] / М. Загребельний ; [голов. ред. Є. В. Мєзєнцева]. – Х. : Фоліо, 2013. – 121 с. – (Знамениті українці).

Закарпатська Шевченкіана [Текст] : зб. наук. та публіцист. ст., есе, спогадів, поетич. добірок, бібліогр. джерел / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад. М. Б. Бадида та ін.].- Ужгород : Ліра, 2013. – 258 с., [4] с. іл. : іл. – До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 239-254.

Мельниченко, Володимир Юхимович. Микола Гоголь у Москві [Текст] : авт. енцикл.-хроноскоп. / Володимир Мельниченко ; [голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2013. – 542 с. : іл.

Наєнко, Михайло Кузьмович. Інтим письменницької праці [Текст] : літ.-критич. дослідж. / М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2013. – 735 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – Бібліогр.: с. 713-715. – Ім. покажч.: с. 716-735.

Обертас, Олесь Євгенович. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років) [Текст] : монографія / Олесь Обертас ; [наук. ред. М. Коцюбинська] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Смолоскип, 2010. – 298 с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-231. – Ім. покажч.: с. 289-298.

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Іван Франко [Текст] / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 122 с.

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка [Текст] / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2013. – 123 с.

Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найближч. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Л. Українки, М. П. Драгоманова. У 3т. Т. 1 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; [голов. ред. Є. В. Мєзєнцева]. – Х. : Фоліо, 2013. – 495 с., [32] с. іл. – Текст укр., рос.

Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найближч. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Л. Українки, М. П. Драгоманова. У 3т. Т. 2 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; [голов. ред. Є.В. Мєзєнцева]. – Х. : Фоліо, 2013. – 495 с., [32] с. іл. – Текст укр., рос.

Симоненко, Рем Георгійович. Тарас Шевченко та його доба [Текст] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найближч. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Л. Українки, М. П. Драгоманова. У 3т. Т. 3 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; [голов. ред. Є. В. Мєзєнцева]. – Х. : Фоліо, 2013. – 527 с., [32] с. іл. – Текст укр., рос. – Ім. покажч.: с. 497-514.

Тараса Григорович Шевченко – славний син Черкаської землі та її туристський бренд [Текст] : тези доп. учасн. Всеукр. круглого столу, Черкаси, 21 лют. 2014 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. ; [редагув. Новикової В. І.]. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 55 с.

Українські письменники [Текст] : біогр., літературозн. слов. : [довідник / упоряд. Преварська М. І.]. – К. : Велес, 2013. – 367 с. : іл. – Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 364-365.

Шевченків світ[Текст] : наук. щорічник. Вип. 6 / Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 158 с. – До 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка. – Містить бібліогр.

Шугай, Олександер. Іван Багряний: нове й маловідоме [Текст] : есеї, док., листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 1 / Олександер Шугай. – К. : Смолоскип, 2013. – 955 с., [48] с. іл. – Присвяч. 105-й річниці з дня народж. І. Багряного. – Анот. покажч. імен.: с. 943-948.

Шугай, Олександер. Іван Багряний: нове й маловідоме [Текст] : есеї, док., листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 2 / Олександер Шугай. – К. : Смолоскип, 2013. – 1045 с., [48] с. іл. – Анот. покажч. імен.: с. 1023-1036.

Шугай, Олександер. Крапля сонця у морі блакиту [Текст] : (повість про Аркадія Казку) / Олександер Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка : [упоряд. О. Шугай]. – К. : Смолоскип, 2010. – 663 с. : іл. – Присвяч. 120-й річниці з дня народж. А. Казки.

 

МИСТЕЦТВО


Вечерський, Віктор Васильович. Українська дерев’яна архітектура [Текст] = Ukrainian wooden architecture / В. Вечерський ; [голов. ред. В. Строля]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 119 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119.

Генералюк, Леся Станіславівна. „Святим дивом сяють храми Божі…” [Текст] : храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Леся Генералюк ; [голов. ред. В. Строля ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України та ін.]. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 168 с. : іл. – Бібілогр.: с. 111-112.

Дергач, Василь Олексійович. Вирок історії [Текст] : кіносцен. за трилогією „Кара історії” / Василь Дергач ; [передм. В. Захарченка]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 455 с.

Касьян, Тетяна Костянтинівна. Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів спеціальності „Образотворче мистецтво” [Текст] / Т. К. Касьян, А. О. Линовицька ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 86 с. – Бібліогр.: с. 86.

Кириченко, Раїса Опанасівна. Я козачка твоя, Україно [Текст] / Раїса Кириченко ; [упорядкув. А. Михайленка]. – Полтава : Полтава, 2003. – 215 с., [16] с. іл. : іл.

Линовицька, Анастасія Олександрівна. Стилі та напрямки в дизайні меблів та інтер’єрів [Текст] : навч. посіб. для вивч. курсу з дисципліни „Дизайн меблів” для студ. ІІІ-IV курсів в галузі знань 0202 „Мистецтво” / А. О. Линовицька ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 107 с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-107.

Макарик, Ірина. Перетворення Шекспіра [Текст] : Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років = Shakespeare in the Undiscovered Bourn. LesKurbas, Ukrainian Modernism, and Early Soviet Cultural Politics :[пер. з англ.] / Ірина Макарик ; [наук. ред. М. Климчук, Я. Цимбал]. – Вид.2-ге, доповн. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 351 с.–: іл. – Бібліогр.: с. 275-330. – Покажч. імен.: с. 331-347.

Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років [Текст] / [О. І. Малозьомова, М. Д. Копиця, Т. В. Гусарчук, В. Т. Посвалюк ; авт.-упоряд. В. І. Рожок ; голов. ред. Л. А. Ковальова]. – К. : Муз. Україна, 2013. – 541 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 506-539.

Фаина Раневская: „Судьба-шлюха[Текст] / [авт.-сост.] Д. Щеглов ;[ред. Е. П. Бочков]. – М. : АСТ [и др.], 2007. – (Дневник).

Шмагало, Ростислав Тарасович. Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта. [Текст] = Encyclopedia artistic culture. Art aducation : бібліогр., док., теорія / Ростислав Шмагало. – Л. : Простір. – М., 2013. – 518 с. :іл. – Містить бібліогр.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Андрей (Ухтомский А. А.) Труды [Текст] / священномученик архиепископ Уфимский Андрей (Ухтомский) ;[сост. Сидаш Т. Г., Сапожникова С. Д]. – СПб : Свое изд-во, 2013. – 1280 с. – (Seria Russica). – Содержит библиогр.

Год души [Текст] : православ. календарь с чтением на каждый день, 2011 / [сост. И. А. Смолькин]. – М. : Синтагма, 2010. – 384 с. : ил.

Зруйновані храми і монастирі України [Текст] : анот. покажч. обл. та район. рівня / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Кривошея В. В. та ін. ; редкол.: Солдатенко В. Ф. (голова) та ін.]. – К. : Мистецтво, 2013. – 607 с. : іл. – До 1025-річчя хрещення Київ. Русі. – Містить бібліогр. – Геогр. покажч.: с. 603-607.

Кукушкин, Леонид Сергеевич. Украинская православная энциклопедия [Текст] : в 3 ч. / [Л. С. Кукушкин]. – Харьков : Фолио, 2013. – 893 с. : ил. – На тит. л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 888-890.

Лука (Войно-Ясенецький В. Ф.).Головне в житті – завжди робити добро… [Текст] = „Главное в жизни – всегда делать добро…” / архієпископ Лука. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 72 с. : іл. – До 1025-річчя хрещення Русі. – Текст рос. – Бібілогр. : с. 70.

Сотник, Олександр Миколайович. Українська нація і Українська Церква [Текст] / О. М. Сотник ; [ред. З. Ралінська]. – Вид. 2-ге, випр. і доповн. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 79 с. : іл. – Бібліогр. : с. 77.

Чигиринська, Ольга Олександрівна. Християнство [Текст] / О. Чигиринська, О. Дорошенко. – К. : Техніка, 2013. – 157 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Попович, Мирослав. Бути людиною [Текст] / Мирослав Попович ; [ред. О. Г. Пазюк]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2013. – 223 с. – Містить бібліогр.

Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Сковорода [Текст] / Л. Ушкалов. – Х. : Фоліо, 2013. – 123 с.


ПСИХОЛОГІЯ


Чорній, Віра Ярославівна. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи [Текст] : монографія / В. Я. Чорній ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 243 с. – Бібліогр.: с. 136-151.