НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІІ кв. 2014 РОКУ

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Коваленко, Григорий Дмитриевич. Радиоэкология Украины [Текст] = Radio-ecology of Ukraine : монография / Г.Д. Коваленко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков : ИНЖЭК, 2013. – 343 с. : ил.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Дарахвелидзе, Петр Г. Программирование в Delphi 7 [Текст] / Петр Дарахвелидзе, Евгений Марков ; [гл. ред. Е. Кондукова]. – СПб : БХВ-Петербург, 2004. – 781 с. : ил.

Юров, В. Assemdtr [Текст] : [учебник] / В. Юров ; [гл. ред. В. Усманов]. – СПб [и др.] : Питер, 2001. – 622 с.

 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ


Рятивниця і подвижниця [Текст] / [уклад. Т.М. Горідько]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, [2013?]. – [6] с. : іл. – Присвяч. першій жінці-лікарю Черкащини.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Малахов, Геннадий Петрович. Проблемы женщин, секреты мужчин [Текст] / Геннадий Малахов ; [гл. ред. В. Переладов]. – Ростов н/Д [и др.] : Проф-Пресс, 1997. – 316 с. : ил.

Берсенев, Владимир Андреевич. Лечение на курорте и курорт на дому при заболеваниях опорно-двигательного аппарата [Текст] / Владимир Берсенев ; [ред. Я. Махлин] ; Ин-т проблем боли. – К. : Ярославів Вал, 2007. – 231 с.

Таланов, Виктор Львович. Справочник практического психолога [Текст] / В.Л. Таланов, И.Г. Малкина-Пых ; [отв. ред. Е. Шишкова]. – СПб. [и др.] : Сова [и др.], 2005. – 923 с.

 

ПРИКЛАДНІ ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ


Пасько, Володимир Васильович. Звання – слухач [Текст] : нотатки лікаря-генерала / Володимир Пасько. – К. [та ін.] : ВМС, 2011. – 405 с. : іл.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Дискримінація літніх людей в Україні [Текст] / [Всеукр. благод. орг.] «Турбота про літніх в Україні». – К. : [б. в., 2013?]. – 16 с. : іл.

Рубл, Блер. Капітал розмаїтості. Транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві [Текст] = Creating Diversity Capital. Transnational Migrants in Montreal, Washington, and Kyiv : [пер. з англ.] / Блер Рубл ; [наук. ред. Д. Цимбал]. – К. : Критика, 2007. – 335 с. – Ім. покажч. : с. 329-335.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Бергкгоф, Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою [Текст] = Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule [монографія] : пер. з англ. / карел Беркгоф ; [ред. В. Дивнич та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2011. – 455 с. : іл. – Покажч. С. 431-452.

Відкритий архів [Текст] = The Open Archive : щорічник матеріялів та дослідж. з історії модер. укр. культури. Т.1 / [Укр. наук. ін-т Гаравард. ун-ту, Ін-т Критики ; упорядкув. та наук. ред. С. Захаркіна]. – К. : Критика, 2004. – 748с., [36] с. іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 651-704.

Вулф, Ларі. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва [Текс] = Inventing Eastern Europe : The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment : [пер. с англ.] /Ларі Вулф ; [наук. ред. Т. Цимбал ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2009. – 591 с. : іл. – Ім. покажч. : с. 566-582. – Геогр. покажч. : с. 583-591.

Гриневич, Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 [Текст] = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1928-1933 : [В 4 т.]. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод. 1928-1929 років. Кн. 1 / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін. : ред. В. Дивнич та ін.]. – К. : Критика, 2008. – 550 с. : іл.

Гриневич, Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 [Текст] = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 : [В 4 т.]. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод. 1928-1929 років. Кн. 2 / Людмила Гриневич ; [ ред. В. Дивнич та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – К. : Критика, 2012. – 677 с. : іл.

Гриневич, Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 [Текст] = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 : [В 4 т.]. Т. 1. Початок надзвичайних заходів. Голод. 1928-1929 років. Кн. 3 / Людмила Гриневич ; [ ред. В. Дивнич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – К. : Критика, 2012. – 263с. : Покажч. : с. 165-245.

Грицак, Ярослав. Страсті за націоналізмом : стара історія на новий лад [Текст] = Passions Around Nationalism : Old History in a New Manner : есеї / Ярослав Грицак ; [ред. Б. Матіяш ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2011. – 350 с. – Містить бібліогр. – Покажч. : с. 345-350.

Енциклопедія історії України [Текст]. Т. 10. Т-Я / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України] ; ред. рада : В.М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол. : В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2013. – 770, [12] с. : іл. – Містить бібліогр.

Заярнюк, Андрій. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проекти і галицьке село у середині ХІХ століття [Текст] =  Idioms of Emancipation «Liberation» Projects and the Mid-19th Century Galician Village : монографія / Андрій Заярнюк ; [ред. С. Саваневська ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2007. – 335 с. 0 Бібліогр. : с. 269-285. – Ім. покажч. : С. 329-335.

Ілюстрована історія Києва [Текст] / [Н. Абашина, Н. Білоус, Д. Вортман та ін. ; відп. ред. В. Смолій ; Київ. міськ. держадмін., Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. К. : Фенікс, 2012. – 424 с. : іл. – Бібліогр. : с. 416. – Ім. покажч. : с. 417-422.

Кені, Педрик. Карнавал революції. Центральна Європа 1989 року [Текст] = A Carnival of Revolution. Central Europe, 1989 : [пер. з англ.] / Педрик Кені ; [наук. ред. М. Климчук]. – К. : Критика, 2006. – 471 с. : іл. – Покажч. : с. 461-471.

Кравченко, Володимир. Україна, Імперія, Росія [Текст] = Ukraine, Empire, Russia : вибр. ст. з модер. історії та історіогр. / Володимир Кравченко ; [ред. С. Захаркін ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці та ін.]. – К. : Критика, 2011. – 542 с. – Покажч. 6 с. 533-542.

Краєзнавство Черкащини [Текст] : [збірник] №10 / Черкас. Олб. орг. нац. спілки краєзнавців України ; [редкол : В.М. Мельниченко [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 247 с., [8] с. іл. : іл. – Присвяч. 60-річчю утворення Черкас. обл. та 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка. – Містить бібліогр.

Кремлев, Сергей. Россия и Япония : стравить! [Текст] : Сквозь прорезь узких глаз / Сергей Кремлев (Сергей Брезкун). – М. : Яуза, 2005. – 382 с. , [8] с. ил. – (Противостояние).

Кукса, Надія Василівна. Чигиринщина в подорожніх нотатках відомих особистостей ХІХ-І половини ХХ століття [Текст] / Н.В. Кукса, Я.Л. Діденко. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 198 с. : іл. – Містить бібліогр.

Лозинський, Аскольд. На різні теми [Текст] : публіцистика / Аскольд Лозинський ; [ред. М. Сидоржевський]. – Житомир : Рута, 2013. – 378 с. : іл.

Магочій, Павло-Роберт. Ілюстрована історія України [Текст] = Ukraine : An Illustrated History : пер. з англ. / Павло-Роберт Магочій ; [ред. В. Пономарьов, Т. Кучер-Томченко]. – К. : Критика, 2012. – 447 с., XLIII с. іл. : іл. – Покажч. : с. 399-417.

Наймолодша в Україні. Черкаській області – 60 років [Текст] : етапи розв., люди і події / [авт.-упоряд. Мельниченко В.М., Чабан А.Ю. ; ред. група : Калиновська Т., Клименко Т.А.]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 25 с.

Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» [Текст] : путівник / [Нац. іст.-культ. Заповідник «Чигирин» ; упоряд. С.Ф. Павлова] – Черкаси : Вертикаль,2013. – 99 с. іл. : іл.

Осьмак, Наталка Кирилівна. Кирило Осьмак : автопортрет у листах на тлі Владімирського централу [Текст] : біогр. нариси / Наталка Осьмак ; [наук. ред. Р. Свято]. – К. : Ярославів Вал, 2014. – 589 С., [10] с. : іл. – (Persona grata)/

Павличко, Дмитро Васильович. Українська національна ідея [Текст] : ст., виступи, інтерв’ю, док. [У 2 т.]. Т. 2 / Дмитро Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2012. – 846 с.

Пепа, Вадим Іванович. Україна в дзеркалі тисячоліть [Текст] / Вадим Пепа ; [ред. В.Й. Клічак]. – К. : Просвіта, 2006. – 342 с.

Петро Шелест : «Справжній суд історії ще попереду» [Текст] : спогади, щоденники, док., матеріали / заг. ред. Ю. Шаповала ; [упоряд. Ю. Шаповал та ін.]. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 1118 с. : іл. – Ім. покажч. : с. 1103-1118.

Плохій, Сергій. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського [Текст] = Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History : [пер. з англ.] / Сергій Плохій ; [ред. Я. Цимбал ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2011. – 599 с. : іл. – Покажч. : с. 573-593.

Портнов, Андрій. Історія для домашнього вжитку [Текст] = Histories for Home Use : есеї про пол.-рос.-укр. трикутник пам’яті / Андрій Портнов ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2013. – 342 с. – Покажч. імен.: с. 337-342.

Портнов, Андрій. Історії істориків [Текст] = Historians and there Histories : обличчя й образи укр. історіогр. ХХ ст. / Андрій Портнов ; [ред. А. Ящук ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2011. – 237 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 231-237.

Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст]. Кн.8 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії НАН України [та ін.] редкол. : Т.Ф. Прітченко [та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 799 с. : іл. – (Реабілітовані історією). – Містить бібліогр.

Слабошпицький, Михайло Федотович. З голосу нашої Кліо [Текст] : [події і люди укр. історії] / Михайло Слабошпицький ; [голов. ред. П. Щириця]. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 223 с. : іл. – (На скрижалях української історії).

Сокровища Херсонеса Таврического [Образотворчий матеріал] = Скарби Херсонеса Таврійського = Treasures of Tauric Chersonesos [альбом / авт.-упоряд. Н. Алексєєнко та ін. ; наук. ред. Н. Алексєєнко]. – К. : Мистецтво, 2013. – 319 с. : іл. – К 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Степанков, Валентин Георгиевич. Кремлевский заговор [Текст] / В. Степанков, Е. Лисов ; [ред. Я. Никитина]. – М. : Огонек, 1992. – 319 с. : ил.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 1. Києворуська держава : суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упорядкув. О. Сліпушко ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 439 с. – Ім. покажч. : с. 436-439.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 2. Ренесанс ідеї української державності (XIV-XVI ст.) / упорядкув. В. Литвинова ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 615 с. – Ім. покажч. : с. 609-615.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 3. Битва за Козацьку державу (XVI-XVII ст.) / упорядкув. В. Шевчука ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 495 с. – Ім. покажч. : с. 484-495.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 4. Спроби реанімації Козацької держави (XVIII ст.) ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 526 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 518-526.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 5. Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упорядкув. І. Дзюби ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 734 с. – Ім. покажч. : с. 726-734.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 6. Змагання за українську ідею ( від 60-х років до кінця ХІХ ст.) / упорядкув. О. Сліпушко ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 511 с. – Ім. покажч. : с. 505-511.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 7. Відродження української державності / упорядкув. Д. Павличка ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 703 с. – Ім. покажч. : с. 699-703.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 8. Розстріляне відродження України (1920-ті – 1930-і роки ХХ ст.) / упорядкув. Р. Мовчан; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 774 с. – Ім. покажч. : с. 762-774.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 9. Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік – початок 80-х років) / упорядкув. Ю. Сливки ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 735 с. – Ім. покажч. : с. 726-735.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст]. У 10 т. Т. 10. Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упорядкув. В. Сергійчуака ; [редкол. : І.М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 670 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 659-670.

Яковенко, Наталя. Вступ до історії [Текст] = An Introduction to History / Наталя Яковенко ; [ред. А. Мокроусов]. – Критика, 2007. – 375 с. : іл. – Бібліогр. : с. 342-370.

Яковенко, Наталя Миколаївна. Українська шляхта кінці XIV до середини – XVII століття. Волинь і Центральна Україна [Текст] = The Ukrainian Nobility From the End of the 14th to the Middle of the 17th Century. Volhynia and Central Ukraine : [монографія] / Наталя Яковенко ; [ред. О.Вторих ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – Вид. 2-ге, перегл. і випр. – К. : Критика, 2008. – 470 с. 6 іл. – Бібліогр. : с. 415-417. – Ім. покажч. : с. 429-460. – Геогр. покажч. : с. 461-470.


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент [Текст] : [пер. з англ.] / Филип Котлер ; [науч. ред. Т.Д. Маслова и др.]. – 11-е изд. – СПб [и др.] : Питер, 2003. – 797 с. : ил. – (Теория и практика менеджмента). – Библиогр. : с. 755-776. – Имен. указ. : с. 779-780. – Предм. указ. : с. 780-797.

Охотник, С.И. Управленческий учет [Текст] : обучающий курс : от теории к практике / С.И. Охотник, Н.М. Пырец. – 4-е изд. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2012. – 467 с.

Савченко, Олександр. Баланс незалежності [Текст] = The Balance Sheet of Independence : хроніка екон. реформ, 1989-2005 / Олександр Савченко ; [ред. В. Дивнич]. – К. : Критика, 2006. – 254 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Безпека сталого розвитку України : побудова в умовах глобальних викликів [Текст] монографія Ї [Ананьїн В.О., Горлинський В.В., Пучков О.О. та ін.] ; Ін-т спец. зв’язку та захисту інформації Нац. техн. ун-ту України «КПІ» ; за заг. ред. В.О. Ананьїна. – К. : ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2009. – 271 с. – Містить бібліогр.

Пірен, М.І. Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель) [Текст] : монографія / Пірен М.І. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка.- К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 135 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Гаррис, Ричапд. Школа адвокатуры [Текст] : рук. к ведению градж. и уголов. дел : пер. с англ. / Р. Гаррис. – Репр. изд. – К. : Прецедент, 2013. – 280 с. – (Классика адвокатуры).

Гончаренко, Владлен Гнатович. Вибране [текст] / В.Г. Гончаренко ; [ред. Л.Л. Лазебний] ; Акад. адвокатури України. – К. : Прецедент, 2011. – 791 с. – Містить бібліогр.

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів [Текст] : курс лекцій / Весельський В.К., Іщенко А.В., Кузьмічов В.С. [та ін.] ; Нац. акад. внутр. Справ. – К. : ХмЦНІІ, 2011. – 177 с. – Бібліогр. : Сю. 175-177.

Омелькін, Віталій Миколайович. Ваш домашній адвокат [Текст] : юрид. довід. на всі випадки життя / В.М. Омелькін ; [голов. ред. С.С. Скляр]. – Х. : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. – 317 с.

Паспорт [Текст] / [авт. текстів І. Криштопа]. – [Б.м.] : Наш продукт, 2008. – 123 с. : іл. – Бібліогр. : с. 116-121.

Селіванов, Анатолій Олександрович. Записки конституціоналіста [Текст] : досвід теорет. осмислення конституц. пробл. / А.О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 169 с.

Собота, Катаріна. Пинцип правної держави [Текст] : [Конституц.-правні та адм.-правні аспекти : пер. з нім.] / Катаріна Собота ; [наук. ред. О. Сироїд]. – К. : ВАІТЕ, 2013. 607 с.

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України [Текст] : [станом на 25 квіт. 2006 р.]. – Офіц. вид. – К. : Велес, 2006. – 151 с. – (Офіційний документ).

Україна. Закони. Цивільний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 1 квіт. 2005 р. : (відповідає офіц. текстові). – Офіц. вид. – К. : Паливода А.В., 2005. – 333 с. – (Кодекси України).

Хто має подбати про батьків? [Текст] : додамо років до життя і життя до років / [Всеукр. благод. орг.] «Турбота про літніх в Україні». – К. : [б.в., 2013?]. – 12 с. : іл.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Гнатюк, Оля. Прощання з імперією [] = Pozegnanie zimperium : укр. дискусії про ідентичність : авториз. пер. з пол. / Оля Гнатюк ; [ред. М. Боянівська ; укр. наук ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2005. – 526 с. – Бібліогр. : с. 491-518. 0 Ім. покажч. : С.

Двадцять літ подвижництва, 1987-2007 [Текст] / Укр. фонд культури ; [упоряд. Д.Г. Янко ; ред. рада: Олійник Б. (голова) та ін.]. – К. : Стилос, 2007. – 334 с. : іл.

Левчук, Ярослава Миколаївна. Традиційна українська дитяча субкультура у висвітлені когнітивної культурології [Текст] : монографія / Ярослава Левчук ; [ред. Л. Петік ; Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. – 239 с. : іл. – Бібліогр. : с. 222-235. – Ім. покажч. : с. 237-239.

Національна премія : перші лауреати [Текст] / Ком. з нац. премії України ім. Т. Шевченка ; [вид. рада : І.М. Дзюба (голова) та ін. ; уклад. О.О. Дейнеко, А.Л. Качан]. – К. : Україна, 2000. – 101 с. : іл.

Чернецький, Віталій. Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації [Текст] = Mapping Postcommunist Cultures. Russia and Ukraine in the Context of Globalization : пер. з англ. / Віталій Чернецький ; [укр. наук. ін-т Гараврд. ун-ту, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці та ін.]. – К. : Критика, 2013. – 430 с. – (Критичні студії). – Бібліогр. : с. 389-417. – Покажч. : с. 419-430.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Атестація дошкільного навчального закладу [Текст] / [упоряд. Н.Д. Приходько]. – К. : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2014. – 125 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Дракермен, Памела. Французьке виховання [Текст] = Brinding up Bebe : історія однієї амер. Мами в Парижі : [пер. з англ.] / Памела Дракермен. – К. : Критика, 2013. – 315 с. – Бібліогр. : с. 311-315.

Навчання і виховання учнів 3 класу [Текст] : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О.Я. Савченко ; [голов. ред. І. Нізельська]. – К. : Почат. шк., 2004. – 510 с. : іл. – Бібліогр. : с. 510.

Язик до Києва доведе, або Цікаві ролі театру в школі [Текст] репертуар. зб. для школярів та вчителів київ. шк. : п’єси, інсценівки, вірші для шк. театрів / [упоряд. В. Герасимчук]. – К. : Преса України, 2013. – 167 с. – (Літературна агенція «Банкова, 2»).

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Єжи Гедройць та українська еміграція [Текст] = Jeizy Giedroyc Emigracja ukrainska : листування 1950-1982 рр. : пер. з пол. та англ. / [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики та ін.] ; упорядкув. Б. Бердиховської ; [ред. Н. Федорак, Б. Матяш]. – К. Критика, 2008. – 748 с. [8] с. іл. – Бібліогр. : с. 747-748.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Ділове досьє директора ЦБС [Текст]. Вип. 7 / Херсон. обл. бібл. т-во, Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; упоряд. Т.Л. Сватула. – Херсон : ХОУНБ, 2013. – 170 с.


ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА


Українська художня культура : історія та сучасні проблеми [Текст] : зб. наук. пр. / [Безгін О.І., Оляніна С.В., Коренюк О.Ю. та ін. ; ред. Л. Петік ; Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. – 255 с. : іл.

 

МОВОЗНАВСТВО


Проблеми семантики слова, речення та тексту : [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 30 / Київ. нац. лінгв. ун-т ; [відп. ред. Корбозерова Н. М.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 339 с. – Містить бібліогр.

Проблеми семантики слова, речення та тексту : [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 31 / Київ. нац. лінгв. ун-т ; [відп. ред. Корбозерова Н. М.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 292 с. – Містить бібліогр.

Огієнко, Іван Іванович. Наука про рідномовні обов’язки [Текст] : рідномов. Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / Іван Огієнко ; [голов. ред. П. Щириця]. – К. : Ярославів Вал, 2014. – 55 с. – (Бібліотека рідної мови).

Ставицька, Леся. Українська мова без табу [Текст] = Ukrainian Without Taboos : слов. нецензур. лексики та її відповідників : обсценізми, евфемфзми, сексуалізми / Леся Ставицька ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики та ін.]. – К. : Критика, 2008. – 454 с. – Бібліогр. : с. 435 – 454.

Ганич, Дмитрий Иванович. Русско-украинский и украинско-русский словарь [Текст] = Російсько-український і українсько-російський словник / Д. И. Ганич, И. С. Олейник ; [ред. Н. Н. Голубкова]. – 4-е изд. – К. : Выща шк., 1990. – 560 с.

Бех, Петро Олексійович. Англійська мова [Текст] : [посіб. для старшокласників і абітурієнтів] / П. О. Бех ; [голов. ред. М. С. Тимошик]. – 4-те, переробл. і доповн.. – К. : Либідь, 1997. – 285 с.

Коновалов, Василь Петрович. Українсько-німецький розмовник [Текст] = Ukrainisch-Deutscher Sprachfuhrer / В. П. Коновалов ; [ред. Л. П. Малиновська, Г. В. Сироватська]. – Черкаси : Реал, 1996. – 261 с.

Німецька мова [Текст] = Deutsch : посіб.-порадник для старшокласників та вступників до вузу / [уклад. Б. І. Гінка, З. Д. Мелех]. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 1998. – 199 с. : іл.

Строкина, Тамара Сергеевна. 85 устных тем по немецкому языку [Текст] : [учеб. пособие] / Тамара Строкина ; [науч. ред. Е. Л. Занина]. – М. : Айрис-пресс, 1998. – 223 с. – (Домашний репетирор).

 

ФОЛЬКЛОР


Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Світогляд українського народу [Текст] : ескіз укр. міфології / Іван Нечуй-Левицький. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 103 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Грабович, Григорій. До історії української літератури [Текст] = Toward a History of Ukrainian Literature : дослідж., есеї, полеміка / Григорій Грабович ; [ред. В. Плачинда, В. Дивнич]. – К. : Критика, 2003. – 631 с. – Бібліогр. : с. 608 – 612. – Ім. покажч. : с. 613 – 631.

Поліщук, Володимир Трохимович. Література рідного краю [Текст] : (літ. Черкащина) : підручник : біобібліогр. дод. / В. Т. Поліщук, М. П. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 510 с.

Гундорова, Тамара. ПроЯвления Слова. Дискусія раннього українського модернізму [Текст] = The Emerging Word. The Discourse of Early Ukrainian Modernism : [монографія] / Тамара Гундорова ; [ред. Б. Матіяш ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2009. – 447 с. – (Критичні студії). – Покажч. : с. 437 – 447.

Коцюбинський, Михайло Михайлович. Листи до Олександри Аплаксіної [Текст] = Letters to Oleksandra Aplaksina / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. В. Панченка ; відп. ред. В. Дудко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики та ін.]. – К. : Критика, 2008. – 639 с., [48] с. іл. – (Відкритий архів). – Ім. покажч. : с. 581 – 607. – Геогр. покажч. : с. 608 – 617.

Гундорова, Тамара Іванівна. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр [Текст] = Franko : Constructs of the Writer / Тамара Гундорова ; [ред. Б. Матіяш ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2006. – 350 с. – До 150-річчя від дня народж. І. Франка. – Ім. покажч. : с. 346 – 350.

Чуб, Дмитро. Живий Шевченко [Текст] : невигад. оповіді / Дмитро Чуб ; [передм. М. Слабошпицького]. – 3-тє вид. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 267 с. : іл.

Шляхами Великого Кобзаря [Текст] : атлас / [авт. текстів О. В. Білокінь та ін. ; упоряд. Л. М. Веклич, Н. О. Крижова ; відп. ред. Н. О. Крижова]. – К. : Картографія, 2013. – с. 87.

Огієнко, Іван Іванович. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови [Текст] / митрополит Іларіон ; Ін-т дослідів Волині. – Репр. вид. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 256 с.

Тарас Шевченко. Великий Льох [Текст] : текст і контекст / [упоряд. В. І. Пахаренко, Ю. Гончар]. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 230 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск. – (Тарас Шевченко. Текст і контекст).

Тарас Шевченко. Марія [Текст] : текст і контекст / [упоряд. В. І. Пахаренко, Ю. Гончар]. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 230, [1] с. : іл. – (Тарас Шевченко. Текст і контекст).

Тарас Шевченко в критиці [Текст] = Taras Shevchenko The Critical Reception. [У 2 т.]. Т. 1. Прижиттєва критика (1839 – 1861) / [Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, Ін-т джерелознавства та ін. ; упоряд. О. Бронь, М. Назаренко] ; за заг. ред. Г. Грабовича. – К. : Критика, 2013. – 802 с. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка. Ім. покажч. : с. 757 – 802.

Ревакович, Марія. Persona non grata [Текст] : нариси про Нью-Йорк, групу, модернізм та ідентичність : [пер. з англ.] / Марія Ревакович ; [ред. Б. Матіяш ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці та ін.]. – К. : Критика, 2012. – 335 с. – (Критичні студії). – Бібліогр. : с. 317 – 330. – Ім. покажч. : с. 331 – 335.

Гундорова, Тамара Іванівна. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм [Текст] = The Post-Chornobyl Library. Ukrainian Literary Postmodernism : [монографія] / Тамара Гундорова ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – Вид. 2-ге, випр. і доповн. – К. : Критика, 2013. – 342 с. – (Критичні студії). – Ім. покажч. : с. 335 – 342.

Слабошпицький, Михайло Федотович. 25 українських поетів на вигнанні [Текст] / Михайло Слабошпицький ; [голов. ред. П. О. Щириця]. – 2-ге вид. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 719 с. : іл.

Стефановська, Лідія. Антонич Антиномії [Текст] = Antonych Antinomies / Лідія Стефановська ; [ред. Н. Іванова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – К. : Критика, 2006. – 309 с. – (Критичні студії). – Ім. покажч. : с. 301 – 309.

Палій, Ліда. Дитинство, заметене часом [Текст] : спогади / Ліда Палій ; [ред. С. Короненко]. – К. : Ярославів Вал, 2006. – 93 с. : іл.

Сніжко, Микола Семенович. Симоненкові світанки [Текст] / Микола Сніжко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. – 211 с.

Тютюнник, Григір Михайлович. Бути письменником [Текст] : листи, щоденники, записники / Григір Тютюнник ; [упорядкув. О. Неживого]. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 437 с. : іл. – (Persona grata).

 

МИСТЕЦТВО


Фізер, Іван Васильович. Пластика, графіка, малярство, сніцарство [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Іван Фізер ; [упоряд. І. В. Фізер ; відп. ред. О. Третяков ; фото І. Фізера, М. Васильєва]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 263 с. : іл.

Пучков, Андрей Александрович. Поэтика античной архитектуры [Текст] / А. А. Пучков ; [отв. ред. В. И. Ежов] ; Акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства. – К. : Феникс, 2008. – 990 с., ХХХІІ с. ил. – Библиогр. : с. 937 – 980.

Назар Білик. Скульптура [Образотворчий матеріал] = Nazar Bilyk. Sculpture : кат. творів / [ред. П. Наумець ; фото І. Виноградова, Н. Білика]. – К. : Фам. друк. hass, 2014. – 71 с. : іл.

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина [Образотворчий матеріал] = Taras Shevchenko. Artistic heritage = Тарас Шевченко. Художественное наследие : [альбом / упорядкув. Д. Стуса ; ред. О. Бойко]. – К. : Мистецтво, 2013. – 351 с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка.

Пружан, Ирина Николаевна. Русский портрет конца ХІХ – начала ХХ века [Изоматериал] = Russian portrait of the late 19 th – early 20 th centuries : живопись, графика / И. Пружан, В. Князева ; [ред. З. П. Челюбеева]. – М. : Изобр. искусство, 1980. – 295 с. : ил. – Библиогр. : с. 283 – 284.

Твєрітіна, Юлія. [Образотворчий матеріал] = Tvyeritina Yulia : [кат. творів]. – [Б. м. : б. в., 2014?]. – 39 с. : іл.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Рудой, Анатолий Иванович. Миры [Текст] / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – К. : Кафедра, 2012. – 411 с. : ил. – (Пучина людская). – Библиогр. : с. 409 – 410.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Юркевич, Памфіл Данилович. Історія філософії права ; Філософія права ; Філософський щоденник [Текст] : рукоп. спадщина : [пер. з рос. та нім.] / Памфіл Юркевич ; [упоряд. Р. Піч, М. Лук ; ред. В. Нічик]. – К. : Ред. журн. «Укр. Світ», 1999. – 751 с. – Ім. покажч. : с. 733 – 746.

Єрмоленко, Володимир. Оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час [Текст] = Storyteller and Philosopher Walter Benjamin and His Age / Володимир Єрмоленко ; [ред. Б. Матіяш ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики та ін.]. – К. : Критика, 2011. – 279 с. : іл. – Бібліогр. : с. 255 – 267. – Покажч. : с. 268 – 273.

Фреско, Жак. Все лучшее, что не купишь за деньги. Мир политики, нищеты и войны [Текст] : [пер. с англ.] / Жак Фреско ; [ред. Л. Олкконен, И. Мухин]. – Днепропетровск : Лира, 2013. – 200 с. : ил.

Оніщенко, Олена Ігорівна. Художня творчість : проект некласичної естетики [Текст] : монографія / Олена Оніщенко ; [ред. О. О. Лисенко ; Ін-т культорології, Акад. мистец. України]. – К. : Ін-т культурології, 2008. – 230 с. – Бібліогр. : с. 219 – 230.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Еколого-психологічне забезпечення якості життя [Текст] : наук.-метод. рек. / [Ю. М. Швалб, О. Л. Вернік, М. М. Заброцький та ін. ; за заг. ред. Ю. М. Швалба] ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 97 с. – Бібліогр. : с. 95 – 97.

Еколого-психологічні чинники якості житя в умовах розвитку сучасного суспільства [Текст] : монографія / [Ю. М. Швалб, О. М. Гарнець, О. С. Килмник та ін.] ; за наук. ред. Ю. М. Швалба ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 207 с. – Бібліогр. : с. 199 – 207.

Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті [Текст] : монографія / [М.-Л. А. Чепа, В. Ф. Маценко, Ж. М. Маценко та ін.] ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 219 с. – Містить бібліогр.

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості [Текст] : монографія / Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – К : Імекс-ЛТД, 2013. – 275 с. – Бібліогр. : с. 258 – 271.

Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі [Текст] : монографія / [С. Д. Максименко, Л. В. Дзюбко, О. М. Капустюк та ін.] ; за ред. Максименка С. Д. ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 399 с. – Містить бібліогр.

Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості [Текст] / Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 139 с. – Бібліогр. : с. 121 – 130.

Карнеги, Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей ; Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично ; Как перестать беспокоиться и начать жить [Текст] : пер. с англ. / Дейл Карнеги ; общ. ред. Зинченко В. П., Жукова Ю. М. ; сост. Хасхачих М. И. – Лениздат, 1992. – 708 с.

Виховання духовності особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Боришевський М. Й., Пилипенко Л. І., Пенькова О. І. та ін.] ; за заг. ред. М. Й. Боришевського ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. – Містить бібліогр.

Куєвда, Володимир Т. Психологічні ретроспекції української етнокультурної моделі [Текст] : монографія / Володимир Куєвда, Тетяна Ковтунович ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. : іл. – Бібліогр. : с. 97 – 103.

Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович. Етнопсихологічний дискурс глобалізації [Текст] : монографія / М.-Л. А. Чепа ; [ред. О. В. Цимбаліст] ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 103 с. – Бібліогр. : с. 96 – 103.

Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі [Текст] : монографія / [Г. О. Балл, М. Т. Дригус, Н. І. Мусіяка та ін.] ; за ред. М. Т. Дригус ; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 153 с. : іл.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Національна ідея, культура і українська державність [Текст] : бібліогр. показн. наук. і публіцист. праць / Полт. держ. аграр. акад. ; [авт.-упоряд. М. Т. Безотосний]. – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – 17 с.

Головата, Лариса. «Українське видавництво» у Кракові-Львові, 1939 – 1945 [Текст] = The Ukrainian Publishing House in Cracow-Lviv 1939 – 1945 : бібліогр. довід. Т. 1. Книжки й аркушеві видання / Лариса Головата ; [відп. ред. С. Захаркін ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці та ін.]. – К. : Критика, 2010. – 325 с., [24] с. іл. – (Відкритий архів). – Покажч. : с. 233 – 317.

Черняков, Борис Іванович. Микола Лукаш [Текст] = Mykola Lukash : біобібліогр. покажч., 1953 – 2005 / Борис Черняков ; [відп. ред. С. Захаркін ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики та ін.]. – К. : Критика, 2007. – 570 с. – (Відкритий архів). – Допом. Покажч. : с. 483 – 570.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


В України жіноче обличчя [Текст]. Вип. 2 / [авт.-упоряд. Шахівський О. Л.]. – К. : Гіперіон, 2012. – 227 с. : іл. – Алф. Покажч. : с. 226.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Хроніка-2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 3 (93). Україна-Польща : діалог упродовж тисячоліть. Ч. 2 / Фонд сприяння розв. мистец. ; голов. ред. Ю. Буряк ; упоряд. І. Гирич. – К. : Фенікс, 2012. – 455 с., [52] с. іл. : іл. – (Українські пропілеї).

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Гілея [Текст] : наук. вісн. : [зб. наук. пр.]. Вип. 73 (№ 6) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. Акад. Наук ; [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2013. – 390 с.

Гілея [Текст] : наук. вісн. : [зб. наук. пр.]. Вип. 75 (№ 8) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. Акад. Наук ; [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2013. – 587 с. – Містить бібліогр.

Гілея [Текст] : наук. вісн. : [зб. наук. пр.]. Вип. 81 (№ 2) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. Акад. Наук ; [голов. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : Гілея, 2014. – 371 с. – Містить бібліогр.

Український гуманітарний огляд [Текст]. Вип. 6 / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Т-во дослідників Центр.-Сх. Європи ; [голов. ред. Н. Яковенко]. – К. : Критика, 2001. – 282 с. – Містить бібліогр.

Український гуманітарний огляд [Текст]. Вип. 12 / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Т-во дослідників Центр.-Сх. Європи ; [голов. ред. Н. Яковенко]. – К. : Критика, 2006. – 275 с. – Містить бібліогр.