Методичні рекомендації, з досвіду роботи, аналітичні збірники за 2017 рік


Бібліотеки – центри українознавства та народознавства : Метод. рекомендації / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» Черкас. обл. ради ; уклад. Н. Д. Вітавська. – Черкаси, 2017. - 10 с.

Завантажити

Пізнай край через бібліотеку (бібліотечний туризм): методичні поради / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черк. обл. ради; уклад. І.В. Терещенко. – Черкаси, 2017. – 12 с.

Завантажити

Сучасні підходи до планування діяльності публічних бібліотек задля сталого розвитку: аналіт. довідка / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» Черкас. обл. ради; уклад. Т.В.Горда. – Черкаси. –12с.

Завантажити

Це нашої історії рядки : Українська революція 1917–1921 рр. : Методичні поради / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» / уклад. Н. Д. Вітавська. – Черкаси, 2017. – 12 с.

Завантажити

Діяльність бібліотек Черкащини у 2016 році : статистично-аналітичний збірник / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» : уклад. Н. Д. Вітавська. – Черкаси. – 2017. – 24 с.

Завантажити