Нові видання про край у 2018 році

 

Чабан, А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини : монографія / Анатолій Чабан. – Черкаси: Вертикаль, 2017. – 319 с.: іл. – Бібліогр.: с. 299–306.

У запропонованій монографії, на основі ґрунтовного дослідження джерел, дослідницької та художньої літератури, аналізу польових досліджень, висвітлено систему харчування населення Середньої Наддніпрянщини в історичній ретроспективі, становлення традицій приготування страв та етикету споживання. Проаналізовано як і з чого готували страви, кухню і кухонний інвентар, облаштування місць приготування їжі, систему обрядових, традиційних та, особливо, призабутих страв та напоїв. Значну увагу приділено вивченню особливостей життя, побуту, традицій мешканців Центральної України.

Книга адресується широкому загалові читачів.

Мельниченко, В. М. Черкащина в добу української революції, 1917-1921 рр. : навч. посіб. / В. М. Мельниченко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси: Вертикаль, 2016. – 199 с.: іл. – Бібліогр.: с. 173–182.

У навчальному посібнику на основі проблемно-хронологічного методу висвітлюються події Української революції 1917-1921 років, які відбувалися на Черкащині в контексті історії України цього періоду, висвітлюється участь черкащан у боротьбі за незалежність і соборність України. Зміст посібника доповнюють вміщені в ньому документи, хронологічна таблиця подій, перелік історичних місць доби революції, ілюстративний матеріал. Зміст і виклад матеріалу відповідає вимогам програми з історії України для навчальних закладів усіх типів, передусім загальноосвітніх.

Посібник розрахований на учнів, студентів, учителів та викладачів навчальних закладів, а також читачів, які прагнуть повніше пізнати історію рідного краю і України.

Присяжнюк, Ю. П. Черкаське Крайове товариство Українського козацтва (2014-2016) : ідеологічні аспекти діяльності / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 99 с., [8] с. іл.

Цим виданням започатковано серію книг, присвячених сторінці новітньої історії громадської організації «Українське козацтво», одному з найпотужніших її регіональних осередків – Черкаському крайовому товариству.

До книги ввійшли матеріали, що мають здебільшого ідейно-тематичний характер. Вони підготовлені Радником Гетьмана УК Юрієм Присяжнюком. Ключовий вектор пропонованих розмислів – ідеологічний, тобто такий, що відбиває систему поглядів, принципів, ідей, які репрезентують сучасне українське суспільне буття крізь призму духовних ідеалів та національних інтересів.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться сучасним українським козацтвом.

Добром зігріте серце / Шевченків. нац. заповідник, Ін-т рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд. Р. В. Танана та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 231 с. : іл.

Книга присвячена 180-річчю від дня народження талановитого педагога, письменника, журналіста, громадського діяча, літописця і хранителя могили Тараса Шевченка на Чернечій горі – Василя Степановича Гнилосирова, ім’я якого назавжди викарбувано золотими літерами в історії української Святині.

У цьому дослідженні подається аналіз «Щоденника» В. С. Гнилосирова. Зі сторінок «Щоденника» ми довідуємось про подвижницьке життя Василя Гнилосирова: його студентські роки, участь у Харківській громаді та про внесок громадівців у справу просвітництва народу, про дружбу з відомим філологом-мовознавцем Олександром Потебнею, педагогічну діяльність Василя Степановича в Охтирці, Харкові, Звенигородці, Каневі. Крім того, «Щоденник» містить великий етнографічний матеріал, який потребує окремого наукового дослідження. У ньому подані наукові розвідки, твори відомих українських і російських авторів.